NiezależnaOpinia

  Opinie Leroy Merlin

  Leroy Merlin specjalizuje siÄ™ w sprzedaży produktów i rozwiÄ…zaÅ„ sÅ‚użących polepszaniu warunków mieszkaniowych. Firma rozpoczęła dziaÅ‚alność we Francji w 1923 roku, kiedy Adolf Leroy wraz z żonÄ… Różą Merlin otworzyli swój pierwszy sklep, w którym sprzedawali materiaÅ‚y do budowy i remontu. Na przestrzeni lat firma rozwinęła siÄ™, wchodzÄ…c w skÅ‚ad rodzinnej grupy Association Familiale Mulliez (AFM), pioniera w dziedzinie wielkiej dystrybucji. W 2006 r. z firm branży budowlanej, które należaÅ‚y do AFM, utworzono PrzedsiÄ™biorstwo ADEO. Obecnie ADEO to 32 przedsiÄ™biorstwa obecne na czterech kontynentach, zatrudniajÄ…ce Å‚Ä…cznie blisko 100 tys. pracowników. Sieć marketów Leroy Merlin jest laureatem wielu nagród. Zarówno w badaniach wsród klientów dotyczÄ…cych satysfakcji z zakupów czy popularnoÅ›ci marki, jak i w programach oceniajÄ…cych standardy dziaÅ‚ania jako pracodawcy czy przedsiÄ™biorstwa odpowiedzialnego spoÅ‚ecznie - Leroy Merlin wypada bardzo dobrze.

  Misja Leroy Merlin

  Firma Leroy Merlin rozpoczęła swojÄ… dziaÅ‚alność w Polsce w 1994 roku, a w 1996 otworzyÅ‚a pierwszy market w Piasecznie pod WarszawÄ…. W tej chwili dziaÅ‚aÅ‚o 60 sklepów. MisjÄ… Leroy Merlin jest uÅ‚atwianie klientom realizacji domów i ogrodów ich marzeÅ„. W myÅ›l tej filozofii sklepy Leroy Merlin to miejsca, w których każdy znajdzie produkty i porady dopasowane do swoich potrzeb i oczekiwaÅ„, gdzie dziÄ™ki odpowiednio dobranym produktom może realizować swoje marzenia o profesjonalnie zbudowanym i gustownie urzÄ…dzonym domu, mieszkaniu i ogrodzie. Leroy Merlin Polska obecna jest również w Internecie. Firma prowadzi sklep internetowy, w którego ofercie znajduje siÄ™ ponad 63 tys. produktów do domu i ogrodu. Pod adresem www.leroymerlin.com dostÄ™pny jest serwis korporacyjny, natomiast dla osób zainteresowanych pracÄ… dedykowana jest strona www.kariera.leroymerlin.pl. Leroy Merlin Polska jest również wÅ‚aÅ›cicielem internetowego serwisu www.oferia.pl, który pomaga w znalezieniu fachowców i wykonawców na rynku i serwisu wnÄ™trzarskiego www.domzpomyslem.pl.

  Zrównoważony rozwój w Leroy Merlin

  Leroy Merlin istnieje w Polsce już ponad 20 lat. Sklepy Leroy Merlin staÅ‚y siÄ™ przez te lata częściÄ… lokalnej spoÅ‚ecznoÅ›ci. CaÅ‚y czas Leroy Merlin stara siÄ™ być dobrym sÄ…siadem. Interesuje siÄ™ sprawami ludzi i regionu, w którym jest obecna. Na każdym poziomie funkcjonowania stara siÄ™ dziaÅ‚ać odpowiedzialnie. Podejmuje dziaÅ‚ania majÄ…ce na celu ochronÄ™ zasobów Å›rodowiska naturalnego, rozwoju zawodowego pracowników, budowaniu partnerskich relacji z klientami i dostawcami oraz spoÅ‚ecznoÅ›ciami lokalnymi. Od lat stara siÄ™ być jak najbliżej klientów, sÅ‚uchać ich opinii i wdrażać oparte o nie rozwiÄ…zania. Odwiedza klientów w domach, organizuje spotkania relacyjne i rady klientów, które wspierajÄ… Leroy Merlin w podejmowaniu wielu decyzji odnoÅ›nie do funkcjonowania sklepów. Taki bliski kontakt i dialog z klientami oraz wyczulenie na ich potrzeby to wedÅ‚ug sklepu naturalny sposób wspóÅ‚pracy we wspóÅ‚czesnym Å›wiecie. Zalety Leroy Merlin:

  - Rozwój pracowników. Leroy Merlin dzieli siÄ™ z pracownikami wizjÄ…, wiedzÄ…, wynikami, wÅ‚adzÄ… oraz zaangażowaniem.

  - Ochrona natury. Dążąc do stałego rozwoju, Leroy Merlin nie zapomina o ochronie środowiska naturalnego.

  - Zaangażowanie społeczne. Sklep podejmuje samodzielnie działania na rzecz społeczności lokalnych.

  - Relacje z klientami. Celem Leroy Merlin jest staÅ‚e pogÅ‚Ä™bianie relacji z klientami. Podejmuje szereg inicjatyw o ponadstandardowym charakterze sprzyjajÄ…cym budowaniu i utrzymaniu partnerskich stosunków.

  - Fundacja Leroy Merlin Polska. Pracownicy Leroy Merlin chÄ™tnie angażujÄ… siÄ™ w dziaÅ‚ania prospoÅ‚eczne w swojej spoÅ‚ecznoÅ›ci. RozpoznajÄ… potrzeby i przygotowujÄ… odpowiednie dziaÅ‚ania, które majÄ…, w miarÄ™ możliwoÅ›ci, wesprzeć potrzebujÄ…cych.

  - Uczciwość w biznesie. We wspóÅ‚pracy z dostawcami Leroy Merlin wymaga postÄ™powania zgodnego z przepisami prawa oraz dobrymi praktykami kupieckimi. Dostawcy muszÄ… także wykazać, że sÄ… partnerami spoÅ‚ecznie odpowiedzialnymi.

  Co sÄ…dzisz o ofertach Leroy Merlin?

  Podziel siÄ™ opiniÄ…! Twoja opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszych klientów.

  Leroy Merlin
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Leroy Merlin

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Leroy Merlin jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o Leroy Merlin. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Leroy Merlin?

  Leroy Merlin działa głównie w kategorii Sklepy internetowe, a dokładniej w Wszystko dla domu.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na Leroy Merlin . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.