Prywatność i Wyłączenie odpowiedzialności

NiezależnaOpinia - Prywatność i Wyłączenie odpowiedzialności

Z zadowoleniem witamy erę, w której opinie klientów są uznawane za istotne źródło informacji, zarówno dla każdego (przyszłego) klienta, jak i jako informacje zwrotne dla firm. Aby zapewnić uczciwość, przejrzystość i wykluczyć wszelkie formy nadużyć, ustaliliśmy zasady publikowania recenzji na naszej stronie.

Ujawnianie informacji:

Należy pamiętać, że nasza platforma może zawierać linki partnerskie. Linki te są partnerstwami z innymi firmami, a gdy użytkownicy klikną na nie i dokonają zakupu, możemy otrzymać prowizję. Wierzymy w przejrzystość i chcemy zapewnić naszych użytkowników, że te relacje partnerskie odgrywają kluczową rolę we wspieraniu naszej platformy, umożliwiając nam utrzymanie i poprawę jakości naszych usług.

Prywatność:

Prywatność ma dla nas ogromne znaczenie w NiezależnejOpinii, zwłaszcza w obliczu ostatnich innowacji i zmian dotyczących ePrywatności. Naszym celem jest oferowanie niezależnej, niezawodnej i godnej zaufania platformy, na której klienci mogą bezpiecznie zostawiać opinie na temat swoich doświadczeń i ocen dowolnej usługi lub marki. Zobowiązujemy się nigdy nie udostępniać danych osobowych stronom trzecim, chyba że autor recenzji wyraźnie o to poprosi i wyrazi na to zgodę. Naszym celem jest pomoc potencjalnym klientom poprzez przedstawienie im bezstronnej i obiektywnej opinii opartej na recenzjach poprzednich klientów. Bezpieczeństwo, niezawodność i niezależność są naszymi priorytetami.

Zastrzeżenie:

Recenzje i odpowiedzi na recenzje na NiezależnaOpinia reprezentują opinie i doświadczenia osoby, która opublikowała recenzję lub odpowiedź, a nie poglądy NiezależnaOpinia. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłową lub niejasną treść recenzji lub odpowiedzi. W razie potrzeby usuwamy z recenzji i odpowiedzi (z odpowiednią adnotacją) imiona i nazwiska oraz niestosowny język, aby zagwarantować bezpieczeństwo i pozytywny wpływ naszej strony internetowej.

Weryfikacja i moderacja recenzji:

Aby zachować autentyczność i niezawodność naszej platformy, stosujemy rygorystyczny proces weryfikacji i moderacji recenzji. Zachęcamy użytkowników do podawania jak największej ilości szczegółów. W niektórych przypadkach możemy odpowiedzieć na recenzje klientów, zwłaszcza w przypadku negatywnych doświadczeń, aby poprosić o dowody potwierdzające, takie jak rozmowy e-mailowe lub faktury. Ponadto, recenzje pozostawione w dużych ilościach przez tę samą osobę, a także nieistotne lub fałszywe recenzje będą podlegały usunięciu. Proces ten zapewnia, że treści na naszej platformie są dokładne i godne zaufania.

Weryfikacja:

Jeśli masz doświadczenie z firmą, zwłaszcza negatywne, zachęcamy do dzielenia się nim z jak największą dokładnością. Skup się na faktach i konkretnych aspektach swojego doświadczenia, aby dostarczyć bezcennych informacji osobom, które nigdy nie miały kontaktu z daną firmą. Jeśli potrzebne będą wyjaśnienia, skontaktujemy się z autorem recenzji i poprosimy o dowody.

Aby zapobiec bezpodstawnym recenzjom, każdy jest proszony o podanie jak największej ilości szczegółów. Im więcej szczegółów, tym bardziej wiarygodna recenzja i tym większa szansa, że pozostanie ona online, nawet w przypadku skargi ze strony firmy. Z negatywnymi recenzentami można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Recenzje pozostawione w dużych ilościach z tego samego adresu IP będą usuwane. Wielokrotne recenzje (dotyczące jednej lub więcej firm) bez wystarczających informacji również będą usuwane. Reklamy, wezwania do działania lub groźby zostaną usunięte, a informacje kontaktowe i nazwy domen (ULS) zostaną zredagowane.

Zgoda użytkownika na pliki cookie:

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie. Możesz zarządzać i usuwać pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki.

Google Analytics:

Plik cookie firmy Google jest umieszczany za pośrednictwem naszej witryny internetowej w ramach ich usługi "Analytics". Zawarliśmy z Google Analytics umowę o przetwarzaniu danych, która zapewnia ochronę wszelkich danych osobowych. Poważnie traktujemy prywatność i dlatego anonimizujemy informacje Google Analytics w największym możliwym stopniu. Twój adres IP nie jest wyraźnie podawany podczas tego procesu. Zebrane dane są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ważne jest, aby pamiętać, że Google przestrzega zasad Tarczy Prywatności i jest powiązany z programem Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA, zapewniając odpowiedni poziom ochrony przetwarzania wszelkich danych osobowych.

Proces usuwania danych:

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych z naszego systemu po otrzymaniu wniosku od użytkownika. Prosimy o pobranie i wypełnienie niniejszego formularza wniosku przed wysłaniem go na adres support@reviews-international.com.

Dane kontaktowe użytkownika:

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z prywatnością użytkownicy mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego dedykowanego adresu e-mail:  info@reviews-international.com. Jeśli wolisz alternatywną metodę kontaktu, odwiedź naszą stronę kontaktową. Mamy dedykowany zespół gotowy do pomocy i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania lub wątpliwości.

Aktualizacje polityki prywatności:

Staramy się informować naszych użytkowników o wszelkich zmianach w naszej polityce prywatności. Polityka prywatności może być aktualizowana, a użytkownicy powinni regularnie sprawdzać ją pod kątem zmian. Podkreśla to nasze zaangażowanie w przejrzystość i informowanie użytkowników.