TUI Biuro Podróży

Wszystkie opinie

TUI Biuro Podróży

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Hotellook
Hotellook
1 opinie

Opinia o Hotellook Chcesz wyjechać i obawiasz siÄ™, czy znajdziesz miejsca, które w peÅ‚ni bÄ...

Logo Travelist
Travelist
1 opinie

JesteÅ› miÅ‚oÅ›nikiem podróżowania czy może od czasu do czasu jeźdz...

Logo Center Parcs
Center Parcs
1 opinie

Center Parcs Europe oferuje niezapomniany wypoczynek przez caÅ‚y rok. Wiosna, lato, jesieÅ„ czy zima – dziaÅ‚...

Logo Holidayme
Holidayme
1 opinie

Znudzony standardowymi propozycjami od klasycznych biur podróży? Szukasz czegoÅ› nowego, chcesz otworzyć...

TUI Biuro Podróży

Grupa TUI poprzez spóÅ‚ki wÅ‚asne i zależne zajmuje pozycjÄ™ lidera w branży turystycznej na wiÄ™kszoÅ›ci rynków europejskich. Koncern posiada również wÅ‚asne marki linii lotniczych, statków wycieczkowych, hoteli, jak i agencji turystyki przyjazdowej. ChcÄ…c utrzymać spójny i rozpoznawalny wizerunek lidera branży, opracowano koncepcjÄ™ wspólnej i nadrzÄ™dnej marki „TUI”. DziÄ™ki tym dziaÅ‚aniom wszystkie przedsiÄ™wziÄ™cia koncernu TUI Group, wÅ‚aÅ›ciciela m.in. TUI Poland, mogÄ… siÄ™ pochwalić jednolitym wizerunkiem na caÅ‚ym Å›wiecie. Utworzona sieć jest Å‚atwa do identyfikacji i oferuje poziom jakoÅ›ci, jakiego nigdy wczeÅ›niej nie doÅ›wiadczyli klienci przemysÅ‚u turystycznego. Podstawowym przesÅ‚aniem koncepcji Grupy TUI jest uzmysÅ‚owienie klientom, że koncern towarzyszy im na wszystkich etapach podróży – od momentu wizyty w biurze i wyboru oferty z katalogu, poprzez odprawÄ™ na lotnisku, i przelot, aż do pobytu i opieki w miejscu wypoczynku.

Całe wakacje obsługiwane przez jednego operatora

To jest możliwe tylko u TUI Biuro Podróży. MiÄ™dzynarodowy i uniwersalny charakter koncepcji "TUI" uwzglÄ™dniono także przy projektowaniu aktualnego logotypu. Nowy znak firmowy to uÅ›miech - symbol rozpoznawalny w każdej kulturze. W ten sposób powstaÅ‚ swoisty parasol, pod którym dziaÅ‚ajÄ… wszystkie marki koncernu. CaÅ‚Ä… ideÄ™ wyraża również slogan "Discover your smile", czyli „Znajdź w sobie uÅ›miech”. To zarówno potwierdzenie, że wakacje to dla wiÄ™kszoÅ›ci z nas najpiÄ™kniejsze dni roku, jak i obietnica doÅ‚ożenia wszelkich staraÅ„, aby urlop spÄ™dzony z TUI speÅ‚niÅ‚ wszelkie oczekiwania klientów. TUI jest obecny na rynkach: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia. Polska, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania.

Wieloletnie doświadczenie TUI to gwarancja beztroskich wakacji

Od ponad 40 lat TUI Biuro Podróży organizuje wyjÄ…tkowe wakacje i sukcesywnie zyskuje zaufanie milionów klientów na caÅ‚ym Å›wiecie. MiÄ™dzynarodowy koncern turystyczny TUI jest liderem na europejskim rynku turystycznym. Posiada wÅ‚asne sieci hoteli, linie lotnicze oraz agencje turystyczne, które w profesjonalny sposób dbajÄ… o klienta w miejscu wypoczynku. DziÄ™ki sile i miÄ™dzynarodowemu doÅ›wiadczeniu TUI wypracowaÅ‚ najwyższe standardy obsÅ‚ugi, a partnerów lotniczych i hotelowych wybiera bardzo starannie. Wszystkie dziaÅ‚ania TUI determinuje najwyższa troska o klienta, a najwspanialszÄ… nagrodÄ… jest jego uÅ›miech. PasjÄ… TUI sÄ… podróże i dlatego jak nikt inny rozumie potrzeby swoich Klientów.

TUI Poland z najwyższą gwarancją ubezpieczeniową na rynku

Kolejny rok z rzÄ™du TUI ma najwyższÄ… gwarancjÄ™ na polskim rynku. Kwota nowej gwarancji wynosi: 381 585 251 PLN Klienci TUI sÄ… chronieni najwyższÄ… gwarancjÄ… podróżnÄ… na polskim rynku. Zabezpieczenie przewyższyÅ‚o ubiegÅ‚oroczne o ponad 63 mln PLN. Gwarancja biura podróży zapewnia m.in. pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu w wypadku, gdy organizator turystyki wbrew obowiÄ…zkowi nie zapewni tego powrotu. Poza tym stanowi zabezpieczenie zwrotu wpÅ‚at, wniesionych tytuÅ‚em zapÅ‚aty za imprezÄ™ turystycznÄ…, gdy nie zostanie ona zrealizowana. Przynależność do miÄ™dzynarodowego koncernu turystycznego TUI Group to pewność jakoÅ›ci i bezpieczeÅ„stwa, gwarancja stabilnoÅ›ci i bezpieczeÅ„stwa, zabezpieczenia finansowego, usÅ‚ugi na najwyższym poziomie - zgodnie z miÄ™dzynarodowymi normami bezpieczeÅ„stwa wszystkie obiekty, znajdujÄ…ce siÄ™ w ofercie TUI, sÄ… przed i po sezonie bardzo dokÅ‚adnie sprawdzane. Profesjonalni rezydenci, polskojÄ™zyczni piloci i telefon alarmowy dostÄ™pny w każdej destynacji przez 24h na dobÄ™, sprawiajÄ…, że klienci TUI mogÄ… beztrosko spÄ™dzać swoje najważniejsze dni w roku.

Co sÄ…dzisz o ofertach TUI?

Podziel siÄ™ opiniÄ…! Twoja opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszych klientów.