Marriot Bonvoy

Wszystkie opinie

Marriot Bonvoy

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Fostertravel

Fostertravel

1 opinie

O portalu Fostertravel Właścicielem SerwisuFostertravel jest firma Fostertravel.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Firma Forest...

Logo Travelist

Travelist

1 opinie

JesteÅ› miÅ‚oÅ›nikiem podróżowania czy może od czasu do czasu jeźdz...

Logo Hotellook

Hotellook

1 opinie

Opinia o Hotellook Chcesz wyjechać i obawiasz siÄ™, czy znajdziesz miejsca, które w peÅ‚ni bÄ...

Logo Holidayme

Holidayme

1 opinie

Znudzony standardowymi propozycjami od klasycznych biur podróży? Szukasz czegoÅ› nowego, chcesz otworzyć...

Marriot Bonvoy

Podróżuj z Marriot Bonvoy, który poszerza Twój Å›wiat, ulepsza spoÅ‚ecznoÅ›ci, które obsÅ‚uguje i otwiera drzwi do nowych możliwoÅ›ci. OferujÄ…c najpotężniejsze portfolio w branży, 30 marek Marriot Bonvoy i ponad 7000 nieruchomoÅ›ci w 131 krajach i terytoriach daje ludziom wiÄ™cej możliwoÅ›ci Å‚Ä…czenia, doÅ›wiadczania i poszerzania swojego Å›wiata. Marriot Bonvoy jest zachwyceny wprowadzeniem swojej niezrównanej kolekcji marek. Odkryj z Marriot Bonvoy tradycyjnÄ… goÅ›cinność dla nowoczesnego podróżnika. Dla tych, którzy skÅ‚aniajÄ… siÄ™ ku niezapomnianym doÅ›wiadczeniom z unikalnÄ… perspektywÄ…, Marriot oferuje rodzinÄ™ marek Distinctive.

Story Marriott Bonvoy

ZaÅ‚ożone przez J. Willarda i Alice Marriott i kierowane przez rodzinÄ™ od 1927 roku, ich zasady pozostajÄ… zakorzenione w kulturze firmy i we wszystkim, co Marriot Bonvoy robi dzisiaj. Podstawowe wartoÅ›ci czyniÄ… Marriot Bonvoy tym, kim jest. Kiedy siÄ™ zmienia i rozwija, najważniejsze dla Marriot przekonania pozostajÄ… takie same - stawiajÄ…c ludzi na pierwszym miejscu, dążąc do doskonaÅ‚oÅ›ci, obejmujÄ…c zmiany, dziaÅ‚ajÄ…c uczciwie i sÅ‚użąc naszemu Å›wiatu. Bycie częściÄ… Marriott International oznacza bycie częściÄ… dumnej historii i kwitnÄ…cej kultury. Marriott nigdy nie przestaje poszukiwać pomysÅ‚owych sposobów na obsÅ‚ugÄ™ swoich klientów, oferować możliwoÅ›ci swoim wspóÅ‚pracownikom i rozwijać dziaÅ‚alność. Firma, która rozpoczęła swojÄ… dziaÅ‚alność jako dziewiÄ™cioosobowe stanowisko do produkcji piwa korzeniowego A&W, jest dziÅ› uznawana za najlepszego pracodawcÄ™ i za doskonaÅ‚e operacje biznesowe, które prowadzi w oparciu o pięć podstawowych wartoÅ›ci: postawić ludzi na pierwszym miejscu, dążyć do doskonaÅ‚oÅ›ci, przyjąć zmiany, dziaÅ‚ać uczciwie, i sÅ‚użyć naszemu Å›wiatu.

Różnorodność i integracja

Różnorodność i integracja jest podstawÄ… podstawowych wartoÅ›ci Marriot i strategicznych celów biznesowych. DbaÅ‚ość o ludzi i ich dobre samopoczucie jest najcenniejszym dziedzictwem kulturowym. Od 1927 r. Marriott ceni sobie różnorodność i integracjÄ™. DziÄ™ki fundamentowi zbudowanemu na dobrobycie i szczęściu wspóÅ‚pracowników Marriot, przyjÄ™cie różnic jest kluczowe dla sukcesu jako najwiÄ™kszej firmy hotelarskiej o stale rosnÄ…cym portfolio globalnym. Różnorodność i integracja jest podstawÄ… podstawowych wartoÅ›ci i strategicznych celów biznesowych Marriot. DbaÅ‚ość o ludzi i dbanie o ich dobro ponad wszystko jest w DNA Firmy i najcenniejszym dziedzictwie kulturowym. Marriott zidentyfikowaÅ‚ trzy filary dobrostanu wspóÅ‚pracowników: wszyscy muszÄ… czuć siÄ™ dobrze o sobie, miejscu pracy i roli firmy w spoÅ‚eczeÅ„stwie. To podstawa Ruchu TakeCare, który bÄ™dzie kontynuowaÅ‚ zaangażowanie Marriot, aby zawsze stawiać ludzi na pierwszym miejscu i zapewnić, że dziedzictwo kulturowe bÄ™dzie tÄ™tniÅ‚o życiem dla przyszÅ‚ych pokoleÅ„. W Marriott podstawÄ… różnorodnoÅ›ci i integracji jest promocja „UNITY and Family”. Poprzez UNITY Marriot tworzy Å›rodowisko sprzyjajÄ…ce wÅ‚Ä…czeniu, utrzymaniu i awansowi wszystkich pracowników oraz Marriot aktywnie angażuje siÄ™ w rozwój zróżnicowanej i integracyjnej siÅ‚y roboczej , wÅ‚aÅ›ciciel, gość i baza dostawców. Zaangażowanie w różnorodność i integracjÄ™ Marriot rozciÄ…ga siÄ™ na rynki globalne, gdzie wspóÅ‚pracuje ze spoÅ‚ecznoÅ›ciami lokalnymi, aby tworzyć okazje, cenić różnice i wspierać pozytywne samopoczucie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

BiorÄ…c pod uwagÄ™ rozmiar i globalny zasiÄ™g, Marriott International jest zaangażowany w rozwiÄ…zanie problemów spoÅ‚ecznych, Å›rodowiskowych i ekonomicznych na Å›wiecie. Obecnie biznes odgrywa coraz bardziej krytycznÄ… rolÄ™ w podejmowaniu najpilniejszych problemów spoÅ‚ecznych, Å›rodowiskowych i gospodarczych naszego Å›wiata. DziÄ™ki rozmiarowi i skali Marriot ma globalnÄ… odpowiedzialność i wyjÄ…tkowÄ… możliwość bycia siÅ‚Ä… na dobre.

Podziel siÄ™ opiniÄ…!

Co sądzisz o ofertach serwisu Marriot? Spotkał Cię raczej zachwyt czy rozczarowanie? Zostaw coś od siebie.