NiezależnaOpinia

  Opinie Marriot Bonvoy

  Podróżuj z Marriot Bonvoy, który poszerza Twój Å›wiat, ulepsza spoÅ‚ecznoÅ›ci, które obsÅ‚uguje i otwiera drzwi do nowych możliwoÅ›ci. OferujÄ…c najpotężniejsze portfolio w branży, 30 marek Marriot Bonvoy i ponad 7000 nieruchomoÅ›ci w 131 krajach i terytoriach daje ludziom wiÄ™cej możliwoÅ›ci Å‚Ä…czenia, doÅ›wiadczania i poszerzania swojego Å›wiata. Marriot Bonvoy jest zachwyceny wprowadzeniem swojej niezrównanej kolekcji marek. Odkryj z Marriot Bonvoy tradycyjnÄ… goÅ›cinność dla nowoczesnego podróżnika. Dla tych, którzy skÅ‚aniajÄ… siÄ™ ku niezapomnianym doÅ›wiadczeniom z unikalnÄ… perspektywÄ…, Marriot oferuje rodzinÄ™ marek Distinctive.

  Story Marriott Bonvoy

  ZaÅ‚ożone przez J. Willarda i Alice Marriott i kierowane przez rodzinÄ™ od 1927 roku, ich zasady pozostajÄ… zakorzenione w kulturze firmy i we wszystkim, co Marriot Bonvoy robi dzisiaj. Podstawowe wartoÅ›ci czyniÄ… Marriot Bonvoy tym, kim jest. Kiedy siÄ™ zmienia i rozwija, najważniejsze dla Marriot przekonania pozostajÄ… takie same - stawiajÄ…c ludzi na pierwszym miejscu, dążąc do doskonaÅ‚oÅ›ci, obejmujÄ…c zmiany, dziaÅ‚ajÄ…c uczciwie i sÅ‚użąc naszemu Å›wiatu. Bycie częściÄ… Marriott International oznacza bycie częściÄ… dumnej historii i kwitnÄ…cej kultury. Marriott nigdy nie przestaje poszukiwać pomysÅ‚owych sposobów na obsÅ‚ugÄ™ swoich klientów, oferować możliwoÅ›ci swoim wspóÅ‚pracownikom i rozwijać dziaÅ‚alność. Firma, która rozpoczęła swojÄ… dziaÅ‚alność jako dziewiÄ™cioosobowe stanowisko do produkcji piwa korzeniowego A&W, jest dziÅ› uznawana za najlepszego pracodawcÄ™ i za doskonaÅ‚e operacje biznesowe, które prowadzi w oparciu o pięć podstawowych wartoÅ›ci: postawić ludzi na pierwszym miejscu, dążyć do doskonaÅ‚oÅ›ci, przyjąć zmiany, dziaÅ‚ać uczciwie, i sÅ‚użyć naszemu Å›wiatu.

  Różnorodność i integracja

  Różnorodność i integracja jest podstawÄ… podstawowych wartoÅ›ci Marriot i strategicznych celów biznesowych. DbaÅ‚ość o ludzi i ich dobre samopoczucie jest najcenniejszym dziedzictwem kulturowym. Od 1927 r. Marriott ceni sobie różnorodność i integracjÄ™. DziÄ™ki fundamentowi zbudowanemu na dobrobycie i szczęściu wspóÅ‚pracowników Marriot, przyjÄ™cie różnic jest kluczowe dla sukcesu jako najwiÄ™kszej firmy hotelarskiej o stale rosnÄ…cym portfolio globalnym. Różnorodność i integracja jest podstawÄ… podstawowych wartoÅ›ci i strategicznych celów biznesowych Marriot. DbaÅ‚ość o ludzi i dbanie o ich dobro ponad wszystko jest w DNA Firmy i najcenniejszym dziedzictwie kulturowym. Marriott zidentyfikowaÅ‚ trzy filary dobrostanu wspóÅ‚pracowników: wszyscy muszÄ… czuć siÄ™ dobrze o sobie, miejscu pracy i roli firmy w spoÅ‚eczeÅ„stwie. To podstawa Ruchu TakeCare, który bÄ™dzie kontynuowaÅ‚ zaangażowanie Marriot, aby zawsze stawiać ludzi na pierwszym miejscu i zapewnić, że dziedzictwo kulturowe bÄ™dzie tÄ™tniÅ‚o życiem dla przyszÅ‚ych pokoleÅ„. W Marriott podstawÄ… różnorodnoÅ›ci i integracji jest promocja „UNITY and Family”. Poprzez UNITY Marriot tworzy Å›rodowisko sprzyjajÄ…ce wÅ‚Ä…czeniu, utrzymaniu i awansowi wszystkich pracowników oraz Marriot aktywnie angażuje siÄ™ w rozwój zróżnicowanej i integracyjnej siÅ‚y roboczej , wÅ‚aÅ›ciciel, gość i baza dostawców. Zaangażowanie w różnorodność i integracjÄ™ Marriot rozciÄ…ga siÄ™ na rynki globalne, gdzie wspóÅ‚pracuje ze spoÅ‚ecznoÅ›ciami lokalnymi, aby tworzyć okazje, cenić różnice i wspierać pozytywne samopoczucie.

  Społeczna odpowiedzialność biznesu

  BiorÄ…c pod uwagÄ™ rozmiar i globalny zasiÄ™g, Marriott International jest zaangażowany w rozwiÄ…zanie problemów spoÅ‚ecznych, Å›rodowiskowych i ekonomicznych na Å›wiecie. Obecnie biznes odgrywa coraz bardziej krytycznÄ… rolÄ™ w podejmowaniu najpilniejszych problemów spoÅ‚ecznych, Å›rodowiskowych i gospodarczych naszego Å›wiata. DziÄ™ki rozmiarowi i skali Marriot ma globalnÄ… odpowiedzialność i wyjÄ…tkowÄ… możliwość bycia siÅ‚Ä… na dobre.

  Podziel siÄ™ opiniÄ…!

  Co sądzisz o ofertach serwisu Marriot? Spotkał Cię raczej zachwyt czy rozczarowanie? Zostaw coś od siebie.

  Marriot Bonvoy
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Marriot Bonvoy

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Marriot Bonvoy jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o Marriot Bonvoy. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Marriot Bonvoy?

  Marriot Bonvoy działa głównie w kategorii Wakacje i podróże, a dokładniej w All-inclusive, Hotel i Hostel.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da Marriot Bonvoy com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!