Nasz Model Biznesowy

NiezależnaOpinia to otwarta platforma dostępna dla wszystkich internautów oraz firm, umożliwiająca dzielenie się swoimi opiniami i doświadczeniami z innymi użytkownikami.

Więcej o opiniach NiezależnaOpinia

Mimo iż NiezależnaOpinia monetyzuje niektóre funkcje dedykowane firmom, aby utrzymać naszą niezależność i transparentność recenzji, są one dostępne wyłącznie dla firm do celów marketingowych i poprawy widoczności. Dowiedz się więcej…

Rzeczywiste i szczere darmowe recenzje

Naszym celem w NiezależnaOpinia International jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni wolnej od manipulacji, gdzie recenzje nie są modyfikowane na korzyść firm. Jak zatem bezpiecznie dokonywać zakupów?

W NiezależnaOpinia angażujemy się w dostarczanie autentycznych doświadczeń i recenzji od zaufanych osób, które chcą informować, a czasami ostrzegać innych użytkowników przed zakupem tych samych produktów i usług, które oni już nabyli. Niezależnie od tego, czy recenzje są pozytywne, czy negatywne, zależy to od działania firmy. Czyż nie jest to sprawiedliwe?

Godny zaufania i innowacyjny system recenzji

Uważamy, że stworzyliśmy system, który łączy dwie najważniejsze wartości: Demokrację i Meritokrację.

  • Demokracja oznacza, że użytkownicy swobodnie wybierają i wyrażają swoje opinie o firmach, bez żadnych przeszkód i z pełnym dostępem. To użytkownicy, poprzez zweryfikowane opinie, decydują, czy marka, usługa lub produkt jest wart zainteresowania. Dajemy również możliwość właścicielom firm odnieść się do tych komentarzy i rozwiązywać ewentualne nieporozumienia.

  • Meritokracja oznacza, że działania firm są ostatecznie oceniane przez klientów. To byłi klienci decydują, czy nagrodzić, czy ostrzec innych przed praktykami tych firm.

Chcemy promować ten model w różnych krajach, niezależnie od kultury i barier językowych, aby uczynić internet bezpieczniejszym i bardziej przejrzystym miejscem do zakupów i korzystania z usług online.

Całkowicie darmowa usługa dla użytkowników

Nasza platforma recenzji i doświadczeń online jest całkowicie darmowa dla wszystkich użytkowników. Jednym z naszych celów jest budowa obiektywnej i zjednoczonej społeczności, która występuje przeciwko nadużyciom firm wykorzystujących niewiedzę internautów.

Nasz system afiliacyjny

NiezależnaOpinia generuje dochody poprzez usługę afiliacyjną, oferowaną wybranym profilom firmowym w naszym systemie. Dzięki temu unikamy reklam, co pozwala nam zachować wolną przestrzeń dla naszej społeczności.

Jednym z naszych priorytetów jest stworzenie zaufanego i wolnego od reklam środowiska dla użytkowników. Zapraszamy potencjalnych partnerów afiliacyjnych do kontaktu w celu współpracy zgodnej z naszymi wartościami.

Masz więcej pytań?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych celach i zobowiązaniach, zachęcamy do kontaktu. Posiadamy także sekcję dla prasy i publikacji, która może być interesująca dla opinii publicznej.