NiezależnaOpinia

  Opinie Novakid

  NovaKid oferuje indywidualne lekcje, w których uczeÅ„ otrzymuje peÅ‚nÄ… uwagÄ™ swojego nauczyciela. Każdy z nauczycieli w szkole NovaKid mówi pÅ‚ynnie w jÄ™zyku angielskim, co zapewnia szybkie rozwijanie umiejÄ™tnoÅ›ci jÄ™zykowych ucznia z peÅ‚nym skupieniem siÄ™ na jÄ™zyku angielskim. Podczas lekcji nauczyciele używajÄ… różnych metod, aby zaangażować ucznia w proces uczenia siÄ™, takich jak pomoce wizualne, techniki odpowiedzi w formie reakcji fizycznej, a także interaktywne gry edukacyjne oparte na wspóÅ‚pracy. W ten sposób osiÄ…ga siÄ™ wysoce efektywnÄ… metodÄ™ uczenia siÄ™.

  Misja NovaKid

  Dzieci znajdujÄ… siÄ™ obecnie pod ogromnÄ… presjÄ…. W takich warunkach ciężko jest być ciÄ…gle skoncentrowanym i nieuniknione jest to, że podczas dÅ‚ugich zajęć dziecko bÄ™dzie siÄ™ rozpraszaÅ‚o. Badania dowodzÄ…, że Å›redni czas koncentracji uwagi u dzieci wynosi okoÅ‚o 25 minut. DokÅ‚adnie tyle czasu mózg dziecka jest w stanie odbierać i przetwarzać nowe informacje bez przerwy. Metodycy NovaKid stworzyli program w taki sposób, że podczas 25 minut lekcji dziecko otrzymuje maksymalnÄ… ilość informacji. W trakcie indywidualnych zajęć z nauczycielem nie ma możliwoÅ›ci, aby uczeÅ„ biernie uczestniczyÅ‚ na lekcji, jak to czÄ™sto bywa w szkole. Aby dziecko byÅ‚o caÅ‚y czas skoncentrowane na tym, co siÄ™ dzieje na lekcji, musi być ona dla niego ciekawa. Dlatego zajÄ™cia NovaKid sÄ… w formie zabawy – nie ma czasu na to, aby dziecko byÅ‚o znudzone lub zdekoncentrowane. Takie podejÅ›cie pozwala dziecku bardzo szybko zanurzyć siÄ™ w Å›rodowisku jÄ™zykowym i nauczyć siÄ™ jÄ™zyka. 74% rodziców naszych uczniów przyznaje, że dzieci komunikujÄ… siÄ™ z nauczycielami samodzielnie i ich pomoc nie jest im potrzebna.

  Angielski dla dzieci, kiedy potrzebne sÄ… wyniki!

  Celem NovaKid jest stworzenie dzieciom Å›rodowiska do intuicyjnej nauki jÄ™zyka angielskiego, jakby to byÅ‚ ich ojczysty jÄ™zyk. Aby osiÄ…gnąć ten cel, NovaKid na bieżąco stara siÄ™ podążać za postÄ™pem i rozwojem nowych technologii, ulepszać materiaÅ‚y dydaktyczne i uważnie dobierać nauczycieli. Przy wyborze nauczycieli NovaKid stosuje surowe kryteria; kandydaci muszÄ… pochodzić z krajów anglojÄ™zycznych lub z krajów, w których jÄ™zyk angielski jest jÄ™zykiem oficjalnym, mieć wyższe wyksztaÅ‚cenie i, co najważniejsze, mieć doÅ›wiadczenie w pracy z dziećmi. Przed rozpoczÄ™ciem lekcji ze swoimi uczniami, wszyscy nauczyciele muszÄ… przejść szkolenie pod kierownictwem gÅ‚ównej pedagog NovaKid Amy. Program edukacyjny NovaKid pozwala dziecku angażować siÄ™ na przemian z jednym lub kilkoma nauczycielami, co skutecznie zwiÄ™ksza możliwość interakcji z wieloma native i prawie native speakerami jÄ™zyka angielskiego.

  Jaki rezultat gwarantuje NovaKid?

  DziÄ™ki zwiÄ…zkowi komunikacji i metodzie peÅ‚nego fizycznego reagowania, dziecko zacznie mówić już po pierwszej lekcji, natomiast po 40-stu rezultat bÄ™dzie oczywisty! Na koniec każdej lekcji, lektor NovaKid zostawia opiniÄ™ o kierunku w procesie nauczania. W miÄ™dzyczasie nauczyciel po 8-Å›miu zajÄ™ciach robi test kontrolny dla dziecka, żeby zrozumieć, na jakie treÅ›ci trzeba dodatkowo poÅ‚ożyć nacisk. Zawsze możesz kontrolować progres w edukacji swojego dziecka, oglÄ…dajÄ…c video nagrania z lekcji, które znajdziesz w koncie osobistym. JeÅ›li masz pytania, możesz dzwonić do NovaKid pod numer telefonu albo pisać na adres emailiowy.

  Podziel siÄ™ opiniÄ…!

  Co sÄ…dzisz o ofertach NovaKid? Masz życzenie odnoÅ›nie do lekcji tej firmy? Każda opinia ma niezwykÅ‚e znaczenie dla osób, które stojÄ… przed wyborem odpowiedniego dla nich produktu. Nawet krótki komentarz może pomóc w podjÄ™ciu wÅ‚aÅ›ciwej decyzji.

  Novakid
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (1)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Novakid angielski online

  maja bardzo wykwalifikowanych nauczycieli . corka zaczela zajecia jak miala piec i pol roku. potrafia nawiazac dobry kontakt z dzieckiem. teraz jak idziemy do podstawowki to jestesmy najlepsi w klasie.

  Przez: Emilia 19-09-2019
  Zamówienie
  rating
  Serwis
  rating
  Cennik
  rating
  Dostawa
  rating
  Będę kupować tutaj nadal
  Tak
  10
  rating

  Napisz wlasną opinię o Novakid

  Twoja opinia