Viagogo

Wszystkie opinie

Viagogo

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Fostertravel
Fostertravel
1 opinie

O portalu Fostertravel Właścicielem SerwisuFostertravel jest firma Fostertravel.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Firma Forest...

Logo Hotellook
Hotellook
1 opinie

Opinia o Hotellook Chcesz wyjechać i obawiasz siÄ™, czy znajdziesz miejsca, które w peÅ‚ni bÄ...

Logo Skyscanner
Skyscanner
1 opinie

UmiejÄ™tność wyszukiwania korzystnych ofert na loty do wymarzonych miejsc pozwala zaoszczÄ™dziÄ ...

Logo Holidayme
Holidayme
1 opinie

Znudzony standardowymi propozycjami od klasycznych biur podróży? Szukasz czegoÅ› nowego, chcesz otworzyć...

Viagogo

Viagogo to internetowy rynek odsprzedaży biletów. Firma, która zostaÅ‚a zaÅ‚ożona w Londynie w 2006 r., ma sieć ponad 60 globalnych stron internetowych z klientami w 160 krajach. Viagogo jest wspierane przez firmÄ™ inwestycyjnÄ… Venture Capital Index Ventures, a także przez Brenta Hobermana, wspóÅ‚zaÅ‚ożyciela i byÅ‚ego dyrektora generalnego lastminute.com oraz Lorda Jacoba Rothschilda za poÅ›rednictwem jego interesów rodzinnych.

O Viagogo

Organizacja spotkaÅ‚a siÄ™ z krytykÄ… za zawyżanie cen biletów i odmowÄ™ wspóÅ‚pracy z firmami starajÄ…cymi siÄ™ zapobiec wtórnej odsprzedaży. Po podjÄ™ciu przez sÄ…d postÄ™powania (w sierpniu 2018 r.) w zwiÄ…zku z obawami, że narusza ono przepisy dotyczÄ…ce ochrony konsumentów, w listopadzie 2018 r. Brytyjski UrzÄ…d ds. Konkurencji i Rynków wydaÅ‚ nakaz sÄ…dowy przeciwko Viagogo, wymagajÄ…c, aby strona „zmieniÅ‚a sposób prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci”.

Podstawowa zasada opiera siÄ™ na gwarancji, że klient otrzyma miejsca, które zamówiÅ‚ na dane wydarzenie i że sprzedawca otrzyma pieniÄ…dze tylko wtedy, gdy bilety rzeczywiÅ›cie pozwolÄ… kupujÄ…cemu uczestniczyć w wydarzeniu. Za każdy zakupiony bilet na stronie Viagogo otrzymuje 25% ceny: 15% jest pÅ‚acone przez sprzedajÄ…cego, gdy jego reklama przechodzi do trybu online, a 10% przez kupujÄ…cego w momencie transakcji. DziÄ™ki natychmiastowemu sukcesowi witryny w Europie ten model biznesowy pozwala firmie osiÄ…gnąć obrót rzÄ™du kilkudziesiÄ™ciu milionów euro od 2007 r.

Oferta firmy

Viagogo to globalna platforma internetowa do biletów na sport na żywo, muzykÄ™ i rozrywkÄ™. Celem firmy jest zapewnienie nabywcom jak najszerszego wyboru biletów na imprezy na caÅ‚ym Å›wiecie i pomaga sprzedawcom biletów, poczÄ…wszy od osób z biletem zapasowym, aż po dużych miÄ™dzynarodowych organizatorów imprez, tak aby dotrzeć do globalnej publicznoÅ›ci. Porównaj ofertÄ™ firmy z konkurencjÄ… naszej stronie NiezależnaOpinia

Viagogo nawiÄ…zaÅ‚o wspóÅ‚pracÄ™ z wieloma wiodÄ…cymi na Å›wiecie markami w dziedzinie sportu i rozrywki, a także pomogÅ‚o klientom z niemal każdego kraju na Å›wiecie uzyskać dostÄ™p do biletów na ulubione wydarzenia w wybranym  jÄ™zyku, walucie i na wybranym urzÄ…dzeniu.

Firma wspóÅ‚pracuje z obiektami sportowymi w piÅ‚ce nożnej, krykiecie, rugby, tenisie i zapasach. Zgodnie z prawem brytyjskim nieautoryzowana odsprzedaż biletów Premier League i innych biletów na piÅ‚kÄ™ nożnÄ… jest nielegalna, co stanowi ograniczenie wprowadzone przez rzÄ…d, aby zapobiec chuligaÅ„stwu. WspóÅ‚pracujÄ…c z klubami Premier League w celu uzyskania oficjalnej autoryzacji, Viagogo może odsprzedawać bilety do klubów, w których dziaÅ‚a.

W 2012 r. Viagogo rozszerzyÅ‚o swojÄ… europejskÄ… umowÄ™ sprzedaży biletów na wieloplatformowÄ… firmÄ™ medialnÄ… ESPN. Viagogo byÅ‚o oficjalnym rynkiem biletów na różne festiwale muzyczne w 2013 r., W tym Isle of Wight Festival, Boyzone 20th Anniversary Tour, Benicàssim Festival i Weekend Festival. W 2014 roku Viagogo nawiÄ…zaÅ‚o wspóÅ‚pracÄ™ z SFX Entertainment, aw 2015 roku z australijskim festiwalem Soundwave, Ultra Beach Bali i Ultra Japan. W 2016 roku Viagogo zostaÅ‚o ogÅ‚oszone oficjalnym partnerem sprzedaży biletów Ultra Singapore 2016.

Opinia końcowa

Viagogo sprzedaje bilety z drugiej rÄ™ki. Podczas zakupu wyÅ›wietlana jest jedna cena z góry, która nie obejmuje dodatkowych kosztów, takich jak podatek od wartoÅ›ci dodanej lub opÅ‚aty rezerwacyjne.

Klient otrzymuje kilka komunikatów o wyczerpaniu siÄ™ biletów, aw interfejsie użytkownika przeskakuje przycisk „kontynuuj”, a licznik odlicza czas. WedÅ‚ug prezesa Chrisa Millera, wiadomoÅ›ci majÄ… na celu pokazanie klientom, że odwiedzajÄ… „dynamiczne miejsce na rynku” i pomagajÄ… kupujÄ…cym „podjąć Å›wiadomÄ… decyzjÄ™”.

Podczas testu przeprowadzonego przez stronÄ™ Fly4Free, w którym zakupiono trzy bilety, Å›rednia transakcja trwaÅ‚a okoÅ‚o dziesiÄ™ciu minut, co nie pozostawia czasu na przeczytanie warunków zakupu. Po zakoÅ„czeniu transakcji Å›rednia zapÅ‚acona cena byÅ‚a okoÅ‚o dwa razy wyższa niż cena pobierana przez oficjalnych sprzedawców biletów.