Smartfares

Wszystkie opinie

Smartfares

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Hotellook

Hotellook

2 opinie

Opinia o Hotellook Chcesz wyjechać i obawiasz siÄ™, czy znajdziesz miejsca, które w peÅ‚ni bÄ...

Logo Center Parcs

Center Parcs

1 opinie

Center Parcs Europe oferuje niezapomniany wypoczynek przez caÅ‚y rok. Wiosna, lato, jesieÅ„ czy zima – dziaÅ‚...

Logo Travelist

Travelist

2 opinie

JesteÅ› miÅ‚oÅ›nikiem podróżowania czy może od czasu do czasu jeźdz...

Logo Holidayme

Holidayme

1 opinie

Znudzony standardowymi propozycjami od klasycznych biur podróży? Szukasz czegoÅ› nowego, chcesz otworzyć...

Smartfares

Opinie o SMARTFARES

SmartFares to serwis rezerwacji podróży, który specjalizuje siÄ™ w dostarczaniu konsumentom najlepszych taryf dostÄ™pnych na rynku. SmartFares ma okoÅ‚o 450 agentów call center w wielu lokalizacjach, którzy zawsze chÄ™tnie sÅ‚użą pomocÄ… przez caÅ‚Ä… dobÄ™, 365 dni w roku. ZachÄ™camy podróżnych do kontaktowania siÄ™ z naszymi centrami, ponieważ doÅ›wiadczeni agenci czÄ™sto sÄ… w stanie pomóc w wyborze lepszych ofert w zależnoÅ›ci od potrzeb. W zależnoÅ›ci od судг podróży maо dostÄ™p do niepublikowanych ofert, które sÄ… niższe niż te powszechnie spotykane w Internecie.

Niezależnie od tego, w którym miejscu na Å›wiecie zaczyna siÄ™ Twoja podróż lub do którego celu chcesz siÄ™ udać, starajÄ… siÄ™ zapewnić rozwiÄ…zanie w najlepszy możliwy sposób.

SmartFares obsÅ‚uguje swoich klientów od 2006 r. I oferuje im szerokÄ… gamÄ™ treÅ›ci turystycznych, oferujÄ…c jeden z najwiÄ™kszych asortymentów dostÄ™pnych taryf lotniczych i podróży. W przeciwieÅ„stwie do wiÄ™kszoÅ›ci witryn turystycznych, które zawierajÄ… informacje z Globalnego Systemu Dystrybucji (GDS), SmartFares generuje szeroki wybór tanich lotów z wielu systemów GDS. Ta unikalna funkcja pozwala nie tylko na dostÄ™p do jednego z najwiÄ™kszych źródeÅ‚ tanich opcji podróży, ale także pozwala odkryć unikalne kombinacje cen i miejsc docelowych, które skutkujÄ… wiÄ™kszÄ… liczbÄ… opcji podróży.

Co to jest Moja rezerwacja?

Moja rezerwacja  to miejsce, w którym można uzyskać dostÄ™p do ważnych informacji zwiÄ…zanych z podróżą. Aby uzyskać aktualne informacje o locie lub uzyskać kopiÄ™ planu podróży, wypeÅ‚nij formularz.

Kod rezerwacji - Wpisz kod rezerwacji w odpowiednim polu. Kod rezerwacji to 6-znakowy kod, który otrzymujesz po wypeÅ‚nieniu wniosku o rezerwacjÄ™ za poÅ›rednictwem strony internetowej. PowinieneÅ› otrzymać ten kod rezerwacji jako potwierdzenie e-mailem (po zakoÅ„czeniu rezerwacji) lub jako wydrukowanÄ… kopiÄ™ ekranu powiadomienia. JeÅ›li nie masz swojego kodu rezerwacji, to znaczy, że podaÅ‚eÅ› niewÅ‚aÅ›ciwy adres e-mail lub nie masz rezerwacji. Aby dowiedzieć siÄ™, czy masz kod rezerwacji, czy nie, odwiedź stronÄ™ obsÅ‚ugi klienta i wybierz opcjÄ™ „Brak potwierdzenia otrzymania wiadomoÅ›ci e-mail” z menu rozwijanego.

Adres e-mail - Wpisz swój adres e-mail w polu Adres e-mail. Aby uzyskać informacje o rezerwacji, musisz wpisać ten sam adres e-mail, którego użyÅ‚eÅ› podczas dokonywania rezerwacji za poÅ›rednictwem strony internetowej. Ten adres e-mail jest ważnÄ… formÄ… komunikacji miÄ™dzy TobÄ… a centrum wsparcia podróży. NastÄ™pnie możesz podać poprawny adres e-mail, i oni zaktualizujÄ… Twoje dane i wyÅ›lemy Ci potwierdzenie e-mailem z aktualizacjÄ… informacji.

Wymogi wizowe i paszportowe - każdy kraj ma wÅ‚asne wymagania wizowe i paszportowe. Od każdej osoby zależy okreÅ›lenie wymogów wizowych i paszportowych dla kraju, który bÄ™dÄ… odwiedzać. W przypadku pytaÅ„ zwiÄ…zanych z wymaganiami wizowymi i paszportowymi, można skontaktować siÄ™ z Visa Passport Express (888) 596-6028 lub odwiedź stronÄ™ Visa Passport Express.

Potwierdzenie lotu - mimo że strona Moja rezerwacja zostaÅ‚a utworzona w celu dostarczenia aktualnych informacji o lotach, czasami linie lotnicze nie aktualizujÄ… zmian w rozkÅ‚adzie lotów w ostatniej chwili za pomocÄ… systemów rezerwacji linii lotniczych. ZalecajÄ… skontaktowanie siÄ™ z liniami lotniczymi na 24 godziny przed odlotem, aby ponownie potwierdzić informacje o locie.

Odprawa - zalecamy przybycie na lotnisko 2,5 godziny przed odlotem w przypadku lotów miÄ™dzynarodowych i 1,5 godziny przed odlotem w przypadku lotów krajowych.