NiezależnaOpinia

  Opinie PZU

  Ubezpieczenie jest niezwykle ważne. Może uchronić CiÄ™ przed problemami finansowymi, w sytuacji choroby czy też wypadku. Ponadto dziÄ™ki ubezpieczeniu możesz otrzymać wsparcie gdy Twój samochód siÄ™ zepsuje lub gdy ktoÅ› wÅ‚amie siÄ™ do Twojego domu.

  Jak wybrać najlepszÄ… firmÄ™ ubezpieczeniowÄ…, która zapewni odpowiednie usÅ‚ugi za niezbyt wysokie skÅ‚adki? JednÄ… z firm ubezpieczeniowych, które możesz wybrać, jest firma PZU. Czy wiesz jednak jaka jest polityka tej firmy? Czy otrzymanie odszkodowania nie jest problemowe? Czy Å‚atwo bÄ™dzie wykupić jednÄ… lub wiÄ™cej usÅ‚ug za poÅ›rednictwem ich strony internetowej? Czy ich obsÅ‚uga klienta dziaÅ‚a sprawnie i szybko? Na te pytania najlepiej odpowiedzÄ… klienci firmy, którzy już wykupili polisÄ™ ubezpieczeniowÄ… w PZU.

  Przeczytaj ich recenzje, aby sprawdzić, czy firma PZU jest wÅ‚aÅ›nie tÄ…, którÄ… powinieneÅ› wybrać. Ich komentarze, opinie i doÅ›wiadczenia mogÄ… pomóc ci w podjÄ™ciu decyzji.

  Informacje dotyczÄ…ce PZU

  Grupa KapitaÅ‚owa Powszechnego ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SA (Grupa PZU) jest najwiÄ™kszÄ… instytucjÄ… finansowÄ… w Polsce oraz Europie Åšrodkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje siÄ™gajÄ… 1803 roku, kiedy powstaÅ‚o pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od 2010 roku spóÅ‚ka PZU SA jest notowana na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie, gdzie – od debiutu – znajduje siÄ™ w czoÅ‚ówce najwyżej wycenianych i najbardziej pÅ‚ynnych spóÅ‚ek. Grupa PZU zarzÄ…dza ok. 300 mld zÅ‚ aktywów i Å›wiadczy usÅ‚ugi dla 22 milionów klientów w piÄ™ciu krajach. WedÅ‚ug badaÅ„ spontanicznej znajomoÅ›ci marki, PZU osiÄ…ga wynik 88%, a w przypadku badaÅ„ wspomaganej – 100%, co czyni PZU najbardziej rozpoznawalnÄ… markÄ… w Polsce.

  Oferta PZU

  SpóÅ‚ki Grupy PZU oferujÄ… nie tylko w ubezpieczenie na życie i majÄ…tkowe, ale także te w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowoÅ›ci. Ponadto, PZU wspóÅ‚pracuje z takimi firmami jak np.: LOT czy Allegro oraz Å›wiadczy usÅ‚ugi assistance dla klientów indywidualnych oraz przedsiÄ™biorstw. Jednym z priorytetów Grupy PZU jest nowe podejÅ›cie do budowania relacji z klientem, które ma na celu poÅ‚Ä…czenie wszystkich obszarów dziaÅ‚alnoÅ›ci wokóÅ‚ klienta. DziÄ™ki temu firma PZA może dostosować swoje usÅ‚ugi do konkretnych klientów oraz kompleksowo reagować na jego potrzeby.

  Kontakt z PZU

  Firma PZU dba o dobrÄ… relacjÄ™ z klientem. Dlatego wybór odpowiedniej usÅ‚ugi jest niezwykle prosty. Wystarczy odwiedzić stronÄ™ internetowÄ… i wybrać interesujÄ…cÄ… nas opcjÄ™. Ponadto można skontaktować siÄ™ z dziaÅ‚ajÄ…cym w naszym rejonie agentem lub udać siÄ™ do placówki. W ten sam sposób można zgÅ‚osić ewentualne uwagi lub skargi.

  Pozostaw swojÄ… opiniÄ™

  JeÅ›li korzystaÅ‚eÅ› z usÅ‚ug firmy PZU, zostaw swojÄ… opiniÄ™ i komentarz. Twoje informacje mogÄ… pomóc potencjalnym klientom w dokonaniu wyboru i decyzji czy skorzystać z usÅ‚ug PZU. Każda opinia ma niezwykÅ‚e znaczenie dla osób, które stojÄ… przed wyborem odpowedniego dla nich ubezpieczenia. Natomiast pracownicy grupy PZU bÄ™dÄ… mogli uczynić wszelkich staraÅ„, by oferta firmy byÅ‚a odpowiednia i atrakcyjna dla potencjalnych klientów. Nawet któtki komentarz może przyczynić siÄ™ do poprawy dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy.

  PZU
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o PZU

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy PZU jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o PZU. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje PZU?

  PZU działa głównie w kategorii Ubezpieczenia, a dokładniej w Mieszkanie, Inne, Samochód, Zdrowie, Wakacje.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na PZU . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.