NiezależnaOpinia

  Opinie PZU

  Ubezpieczenie jest niezwykle ważne. Może uchronić CiÄ™ przed problemami finansowymi, w sytuacji choroby czy też wypadku. Ponadto dziÄ™ki ubezpieczeniu możesz otrzymać wsparcie gdy Twój samochód siÄ™ zepsuje lub gdy ktoÅ› wÅ‚amie siÄ™ do Twojego domu.

  Jak wybrać najlepszÄ… firmÄ™ ubezpieczeniowÄ…, która zapewni odpowiednie usÅ‚ugi za niezbyt wysokie skÅ‚adki? JednÄ… z firm ubezpieczeniowych, które możesz wybrać, jest firma PZU. Czy wiesz jednak jaka jest polityka tej firmy? Czy otrzymanie odszkodowania nie jest problemowe? Czy Å‚atwo bÄ™dzie wykupić jednÄ… lub wiÄ™cej usÅ‚ug za poÅ›rednictwem ich strony internetowej? Czy ich obsÅ‚uga klienta dziaÅ‚a sprawnie i szybko? Na te pytania najlepiej odpowiedzÄ… klienci firmy, którzy już wykupili polisÄ™ ubezpieczeniowÄ… w PZU.

  Przeczytaj ich recenzje, aby sprawdzić, czy firma PZU jest wÅ‚aÅ›nie tÄ…, którÄ… powinieneÅ› wybrać. Ich komentarze, opinie i doÅ›wiadczenia mogÄ… pomóc ci w podjÄ™ciu decyzji.

  Informacje dotyczÄ…ce PZU

  Grupa KapitaÅ‚owa Powszechnego ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SA (Grupa PZU) jest najwiÄ™kszÄ… instytucjÄ… finansowÄ… w Polsce oraz Europie Åšrodkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje siÄ™gajÄ… 1803 roku, kiedy powstaÅ‚o pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od 2010 roku spóÅ‚ka PZU SA jest notowana na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie, gdzie – od debiutu – znajduje siÄ™ w czoÅ‚ówce najwyżej wycenianych i najbardziej pÅ‚ynnych spóÅ‚ek. Grupa PZU zarzÄ…dza ok. 300 mld zÅ‚ aktywów i Å›wiadczy usÅ‚ugi dla 22 milionów klientów w piÄ™ciu krajach. WedÅ‚ug badaÅ„ spontanicznej znajomoÅ›ci marki, PZU osiÄ…ga wynik 88%, a w przypadku badaÅ„ wspomaganej – 100%, co czyni PZU najbardziej rozpoznawalnÄ… markÄ… w Polsce.

  Oferta PZU

  SpóÅ‚ki Grupy PZU oferujÄ… nie tylko w ubezpieczenie na życie i majÄ…tkowe, ale także te w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowoÅ›ci. Ponadto, PZU wspóÅ‚pracuje z takimi firmami jak np.: LOT czy Allegro oraz Å›wiadczy usÅ‚ugi assistance dla klientów indywidualnych oraz przedsiÄ™biorstw. Jednym z priorytetów Grupy PZU jest nowe podejÅ›cie do budowania relacji z klientem, które ma na celu poÅ‚Ä…czenie wszystkich obszarów dziaÅ‚alnoÅ›ci wokóÅ‚ klienta. DziÄ™ki temu firma PZA może dostosować swoje usÅ‚ugi do konkretnych klientów oraz kompleksowo reagować na jego potrzeby.

  Kontakt z PZU

  Firma PZU dba o dobrÄ… relacjÄ™ z klientem. Dlatego wybór odpowiedniej usÅ‚ugi jest niezwykle prosty. Wystarczy odwiedzić stronÄ™ internetowÄ… i wybrać interesujÄ…cÄ… nas opcjÄ™. Ponadto można skontaktować siÄ™ z dziaÅ‚ajÄ…cym w naszym rejonie agentem lub udać siÄ™ do placówki. W ten sam sposób można zgÅ‚osić ewentualne uwagi lub skargi.

  Pozostaw swojÄ… opiniÄ™

  JeÅ›li korzystaÅ‚eÅ› z usÅ‚ug firmy PZU, zostaw swojÄ… opiniÄ™ i komentarz. Twoje informacje mogÄ… pomóc potencjalnym klientom w dokonaniu wyboru i decyzji czy skorzystać z usÅ‚ug PZU. Każda opinia ma niezwykÅ‚e znaczenie dla osób, które stojÄ… przed wyborem odpowedniego dla nich ubezpieczenia. Natomiast pracownicy grupy PZU bÄ™dÄ… mogli uczynić wszelkich staraÅ„, by oferta firmy byÅ‚a odpowiednia i atrakcyjna dla potencjalnych klientów. Nawet któtki komentarz może przyczynić siÄ™ do poprawy dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy.

  PZU
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o PZU

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy PZU jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o PZU. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje PZU?

  PZU działa głównie w kategorii Ubezpieczenia, a dokładniej w Mieszkanie, Inne, Samochód, Zdrowie, Wakacje.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da PZU com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!