Swarovski

Wszystkie opinie

Swarovski

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Zaful

Zaful

1 opinie

Nie masz się w co ubrać? Kolejna niedziela bez handlu ogranicza Twoje możliwości w tym zakresie? Na...

Logo Banggood
Logo Yoins

Yoins

1 opinie

Sposób w jaki kupujemy i postrzegamy branżę modowÄ…, trendy oraz styl. A także jak ubrania ...

Logo BuyInCoins

BuyInCoins

1 opinie

O firmie BuyInCoins (BIC) to chiÅ„ski sklep internetowy z niskimi cenami i darmowÄ… wysyÅ‚kÄ… na caÅ...

Swarovski

Swarovski KG – austriackie przedsiÄ™biorstwo zajmujÄ…ce siÄ™ produkcjÄ… wyrobów ze szkÅ‚a oÅ‚owiowego, zwanego szkÅ‚em krysztaÅ‚owym (lub potocznie „krysztaÅ‚em”), takich jak biżuteria, optyka myÅ›liwska, akcesoria dekoracyjne, figurki zwierzÄ…t (znajdujÄ…ce kolekcjonerów), a także dżety/cekiny, które majÄ… za zadanie ozdabiać m.in. ubiór, biżuterie, telefony komórkowe oraz paznokcie. PrzedsiÄ™biorstwo tworzy również szkÅ‚a kontaktowe i wiÄ™kszość krysztaÅ‚ków montowanych wewnÄ…trz odblasków instalowanych na polskich drogach. Swoje produkty dekoracyjne oraz biżuteriÄ™ sprzedaje wyÅ‚Ä…cznie w monobrandowych butikach. PrzedsiÄ™biorstwo należy do rodziny Swarovskich od chwili zaÅ‚ożenia w 1895 roku przez Daniela Swarovskiego. Grupa przedsiÄ™biorstw jest wÅ‚asnoÅ›ciÄ… okoÅ‚o dwustu czÅ‚onków rodziny. NajwiÄ™kszym akcjonariuszem jest prawnuk zaÅ‚ożyciela, Gernot Langes-Swarovski, posiadajÄ…cy 17% udziaÅ‚ów.

Sieć sklepów Swarovski

W czerwcu 2017 roku w GdaÅ„sku otwarto globalne centrum usÅ‚ug Swarovskiego. Jednostka ma zatrudniać kilkaset osób i bÄ™dzie siÄ™ zajmować usÅ‚ugami dla firmy z zakresu kadr, pÅ‚ac, ksiÄ™gowoÅ›ci i zakupów. Marcel Angst, przedstawiciel firmy Swarovski, powiedziaÅ‚, że o wyborze GdaÅ„ska zdecydowaÅ‚y: wyksztaÅ‚cona kadra, warunki infrastrukturalne, możliwoÅ›ci wspóÅ‚pracy z lokalnymi wÅ‚adzami oraz kultura miasta zgodna z kulturÄ… i wartoÅ›ciami firmy. W Polsce znajduje siÄ™ 17 butików Swarovskiego: w Warszawie, Krakowie, Gdyni, Łodzi, Poznaniu, WrocÅ‚awiu, Bydgoszczy, Kielcach, GdaÅ„sku, Katowicach, Szczecinie, Rzeszowie, CzÄ™stochowie, BiaÅ‚ymstoku i Lublinie, jednakże tylko w trzech pierwszych miastach dziaÅ‚ajÄ… butiki z peÅ‚nÄ… kolekcjÄ… marki. Swarovski należy do marek premium. W innych miastach europejskich (zwÅ‚aszcza stolicach) butiki tej firmy sÄ… bardziej powszechne. W Brukseli znajduje siÄ™ 5 oficjalnych sklepów.

Oferta Swarovski

Historia marki Swarovski siÄ™ga roku 1895. To wÅ‚aÅ›nie wtedy Daniel Swarovski, czeski rzemieÅ›lnik i wynalazca otworzyÅ‚ fabrykÄ™ krysztaÅ‚ów w Austrii. Mężczyzna pochodziÅ‚ z rodziny o bogatych tradycjach rzemieÅ›lniczych. Ojciec Daniela specjalizowaÅ‚ siÄ™ w ciÄ™ciu szkÅ‚a, dlatego mÅ‚ody artysta mógÅ‚ od dziecka do ciÄ™cia i obróbki szkÅ‚a krysztaÅ‚owego. PoczÄ…tek XX wieku to okres, kiedy zakÅ‚ad Swarovskiego zaczyna siÄ™ prężnie rozwijać. CiÄ…gle trwajÄ… prace nad udoskonaleniem procesu produkcji, aby krysztaÅ‚y mogÅ‚y być wykorzystywane w branży jubilerskiej. W ten sposób powstaÅ‚y pierwsze projekty biżuterii Swarovski. Do Daniela przyÅ‚Ä…czyli siÄ™ jego synowie, a niewielka fabryka przerodziÅ‚a siÄ™ w rodzinny, wielopokoleniowy biznes. Prawdziwym krokiem milowym na drodze do sukcesu austriackiej marki byÅ‚o jednak wykorzystanie krysztaÅ‚ów w branży modowej. Wystarczy wymienić takie projektantki jak Coco Chanel czy ElsÄ™ Schaparelli, które pokochaÅ‚y mieniÄ…ce siÄ™ kamienie i zaczęły nimi ozdabiać swoje proste, eleganckie suknie. Niewielkie krysztaÅ‚ki pewnie nigdy nie mogÅ‚yby zaistnieć w Å›wiecie mody, gdyby nie prosty, a zarazem genialny pomysÅ‚ umieszczenia kamieni na odzieżowej taÅ›mie. Kobiety chciaÅ‚y bÅ‚yszczeć, a Biżuteria Swarovski zyskiwaÅ‚a coraz wiÄ™kszÄ… ilość zwolenników. Obecnie ozdoby austriackiej marki można spotkać niemal na wszystkich kontynentach. Firma specjalizuje siÄ™ nie tylko w produkcji biżuterii, lecz także elementów dekoracyjnych, lornetek, reflektorów oraz szkieÅ‚ kontaktowych. KrysztaÅ‚ Swarovski to delikatny materiaÅ‚, z którym należy obchodzić siÄ™ ze szczególnÄ… ostrożnoÅ›ciÄ…. Swarovski nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za jakiekolwiek szkody poniesione po otrzymaniu produktów. Aby upewnić siÄ™, że produkt Swarovski pozostaje w najlepszym możliwym stanie przez dÅ‚uższy czas, należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby uniknąć uszkodzeÅ„.

Opinie na temat Swarovski

Czy masz wiedzÄ™ na temat Swarovski? JesteÅ› zadowolony z usÅ‚ug? Pomóż nam zrozumieć i zapoznać siÄ™ z ofertÄ… tej firmy. Podziel siÄ™ swoim doÅ›wiadczeniem, aby przyszli klienci mogli dowiedzieć siÄ™ wiÄ™cej.