NiezależnaOpinia

  Opinie Swarovski

  Swarovski KG – austriackie przedsiÄ™biorstwo zajmujÄ…ce siÄ™ produkcjÄ… wyrobów ze szkÅ‚a oÅ‚owiowego, zwanego szkÅ‚em krysztaÅ‚owym (lub potocznie „krysztaÅ‚em”), takich jak biżuteria, optyka myÅ›liwska, akcesoria dekoracyjne, figurki zwierzÄ…t (znajdujÄ…ce kolekcjonerów), a także dżety/cekiny, które majÄ… za zadanie ozdabiać m.in. ubiór, biżuterie, telefony komórkowe oraz paznokcie. PrzedsiÄ™biorstwo tworzy również szkÅ‚a kontaktowe i wiÄ™kszość krysztaÅ‚ków montowanych wewnÄ…trz odblasków instalowanych na polskich drogach. Swoje produkty dekoracyjne oraz biżuteriÄ™ sprzedaje wyÅ‚Ä…cznie w monobrandowych butikach. PrzedsiÄ™biorstwo należy do rodziny Swarovskich od chwili zaÅ‚ożenia w 1895 roku przez Daniela Swarovskiego. Grupa przedsiÄ™biorstw jest wÅ‚asnoÅ›ciÄ… okoÅ‚o dwustu czÅ‚onków rodziny. NajwiÄ™kszym akcjonariuszem jest prawnuk zaÅ‚ożyciela, Gernot Langes-Swarovski, posiadajÄ…cy 17% udziaÅ‚ów.

  Sieć sklepów Swarovski

  W czerwcu 2017 roku w GdaÅ„sku otwarto globalne centrum usÅ‚ug Swarovskiego. Jednostka ma zatrudniać kilkaset osób i bÄ™dzie siÄ™ zajmować usÅ‚ugami dla firmy z zakresu kadr, pÅ‚ac, ksiÄ™gowoÅ›ci i zakupów. Marcel Angst, przedstawiciel firmy Swarovski, powiedziaÅ‚, że o wyborze GdaÅ„ska zdecydowaÅ‚y: wyksztaÅ‚cona kadra, warunki infrastrukturalne, możliwoÅ›ci wspóÅ‚pracy z lokalnymi wÅ‚adzami oraz kultura miasta zgodna z kulturÄ… i wartoÅ›ciami firmy. W Polsce znajduje siÄ™ 17 butików Swarovskiego: w Warszawie, Krakowie, Gdyni, Łodzi, Poznaniu, WrocÅ‚awiu, Bydgoszczy, Kielcach, GdaÅ„sku, Katowicach, Szczecinie, Rzeszowie, CzÄ™stochowie, BiaÅ‚ymstoku i Lublinie, jednakże tylko w trzech pierwszych miastach dziaÅ‚ajÄ… butiki z peÅ‚nÄ… kolekcjÄ… marki. Swarovski należy do marek premium. W innych miastach europejskich (zwÅ‚aszcza stolicach) butiki tej firmy sÄ… bardziej powszechne. W Brukseli znajduje siÄ™ 5 oficjalnych sklepów.

  Oferta Swarovski

  Historia marki Swarovski siÄ™ga roku 1895. To wÅ‚aÅ›nie wtedy Daniel Swarovski, czeski rzemieÅ›lnik i wynalazca otworzyÅ‚ fabrykÄ™ krysztaÅ‚ów w Austrii. Mężczyzna pochodziÅ‚ z rodziny o bogatych tradycjach rzemieÅ›lniczych. Ojciec Daniela specjalizowaÅ‚ siÄ™ w ciÄ™ciu szkÅ‚a, dlatego mÅ‚ody artysta mógÅ‚ od dziecka do ciÄ™cia i obróbki szkÅ‚a krysztaÅ‚owego. PoczÄ…tek XX wieku to okres, kiedy zakÅ‚ad Swarovskiego zaczyna siÄ™ prężnie rozwijać. CiÄ…gle trwajÄ… prace nad udoskonaleniem procesu produkcji, aby krysztaÅ‚y mogÅ‚y być wykorzystywane w branży jubilerskiej. W ten sposób powstaÅ‚y pierwsze projekty biżuterii Swarovski. Do Daniela przyÅ‚Ä…czyli siÄ™ jego synowie, a niewielka fabryka przerodziÅ‚a siÄ™ w rodzinny, wielopokoleniowy biznes. Prawdziwym krokiem milowym na drodze do sukcesu austriackiej marki byÅ‚o jednak wykorzystanie krysztaÅ‚ów w branży modowej. Wystarczy wymienić takie projektantki jak Coco Chanel czy ElsÄ™ Schaparelli, które pokochaÅ‚y mieniÄ…ce siÄ™ kamienie i zaczęły nimi ozdabiać swoje proste, eleganckie suknie. Niewielkie krysztaÅ‚ki pewnie nigdy nie mogÅ‚yby zaistnieć w Å›wiecie mody, gdyby nie prosty, a zarazem genialny pomysÅ‚ umieszczenia kamieni na odzieżowej taÅ›mie. Kobiety chciaÅ‚y bÅ‚yszczeć, a Biżuteria Swarovski zyskiwaÅ‚a coraz wiÄ™kszÄ… ilość zwolenników. Obecnie ozdoby austriackiej marki można spotkać niemal na wszystkich kontynentach. Firma specjalizuje siÄ™ nie tylko w produkcji biżuterii, lecz także elementów dekoracyjnych, lornetek, reflektorów oraz szkieÅ‚ kontaktowych. KrysztaÅ‚ Swarovski to delikatny materiaÅ‚, z którym należy obchodzić siÄ™ ze szczególnÄ… ostrożnoÅ›ciÄ…. Swarovski nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za jakiekolwiek szkody poniesione po otrzymaniu produktów. Aby upewnić siÄ™, że produkt Swarovski pozostaje w najlepszym możliwym stanie przez dÅ‚uższy czas, należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby uniknąć uszkodzeÅ„.

  Opinie na temat Swarovski

  Czy masz wiedzÄ™ na temat Swarovski? JesteÅ› zadowolony z usÅ‚ug? Pomóż nam zrozumieć i zapoznać siÄ™ z ofertÄ… tej firmy. Podziel siÄ™ swoim doÅ›wiadczeniem, aby przyszli klienci mogli dowiedzieć siÄ™ wiÄ™cej.

  Swarovski
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Swarovski

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Swarovski jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o Swarovski. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Swarovski?

  Swarovski działa głównie w kategorii Sklepy internetowe, a dokładniej w Moda.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da Swarovski com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!