NiezależnaOpinia

  Opinie DJI Store

  Kreatywność jest sercem każdego snu. Każdy pomysÅ‚, każdy przeÅ‚omowy skok, który zmienia nasz Å›wiat, zaczyna siÄ™ od wizji utalentowanych twórców. DJI daje tym twórcom narzÄ™dzia, których potrzebujÄ…, aby ożywić swoje pomysÅ‚y. Platformy DJI umożliwiajÄ… im przechwytywanie obrazów, które kiedyÅ› byÅ‚y niedostÄ™pne. Systemy stabilizacji lotu i stabilizacji obrazu na nowo definiujÄ… poÅ‚ożenie i ruch kamery. Niesamowite zdjÄ™cia i filmy, cenne osobiste wspomnienia i wysokiej jakoÅ›ci profesjonalne zdjÄ™cia sÄ… uchwycone każdego dnia w każdym zakÄ…tku Å›wiata za pomocÄ… produktów DJI. DJI robi to poprzez niezrównane zaangażowanie w badania i rozwój, kulturÄ™ ciÄ…gÅ‚ych innowacji i ciekawoÅ›ci, a także skupia siÄ™ na przeksztaÅ‚caniu zÅ‚ożonej technologii w Å‚atwe w użyciu urzÄ…dzenia. BazujÄ…c na etosie „funkcji podążania za formÄ…”, produkty DJI Å‚Ä…czÄ… zaawansowanÄ… technologiÄ™ z dynamicznymi projektami.

  Przyszłość możliwości z DJI

  Siedziba firmy DJI znajduje siÄ™ w Shenzhen, powszechnie uznawanej w Chinach w Dolinie Krzemowej. DJI korzysta z bezpoÅ›redniego dostÄ™pu do dostawców, surowców i mÅ‚odych, kreatywnych zasobów niezbÄ™dnych do osiÄ…gniÄ™cia trwaÅ‚ego sukcesu. KorzystajÄ…c z tych zasobów, w 2006 r. DJI przeszedÅ‚ z jednego maÅ‚ego biura do globalnej siÅ‚y roboczej. Biura DJI można obecnie znaleźć w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Holandii, Japonii, Korei PoÅ‚udniowej, Pekinie, Szanghaju i Hongkongu. Jako firma prywatna i zarzÄ…dzana, DJI koncentruje siÄ™ na wÅ‚asnej wizji, wspierajÄ…c kreatywne, komercyjne i non-profit aplikacje swojej technologii. Dzisiaj produkty DJI zmieniajÄ… branżę. SpecjaliÅ›ci w dziedzinie produkcji filmowej, rolnictwa, konserwacji, poszukiwaÅ„ i ratownictwa, infrastruktury energetycznej i wiÄ™cej zaufania do DJI, aby wnieść nowe perspektywy do swojej pracy i pomóc im w osiÄ…gniÄ™ciu bezpieczniejszych, szybszych i skuteczniejszych osiÄ…gnięć niż kiedykolwiek wczeÅ›niej. ZaÅ‚ożona w celu bezpiecznego i odpowiedzialnego wytwarzania innowacyjnych produktów DJI, caÅ‚kowicie niezależna firma Shenzhen Dajiang Baiwang Technology Co., Ltd. jest nowoczesnym zakÅ‚adem produkcyjnym specjalizujÄ…cym siÄ™ w bezzaÅ‚ogowych statkach powietrznych. W 2016 r. Dajiang Baiwang przeszedÅ‚ certyfikacjÄ™ systemu zarzÄ…dzania jakoÅ›ciÄ… ISO 9001: 2015, a w 2017 r. uzyskaÅ‚ certyfikat systemu zarzÄ…dzania Å›rodowiskowego SGS ISO 14001: 2015.

  Naprawy eksperta przez inżynierów platformy DJI

  DJI Care zapewnia profesjonalne i skuteczne usługi naprawcze. Wszyscy klienci DJI Care korzystają z priorytetowych napraw VIP. Zalety DJI Care:

  - Wysokie kwoty zwrotu. KupujÄ…c DJI Care, otrzymasz kwotÄ™ pokrycia równÄ… cenie rynkowej Twojego samolotu do naprawy w okresie ważnoÅ›ci, zapewniajÄ…c w tym okresie caÅ‚kowity bezproblemowy lot. JeÅ›li ceny rynkowe różniÄ… siÄ™ od kwoty ubezpieczenia DJI Care, zapoznaj siÄ™ z kwotÄ… ubezpieczenia DJI Care.

  - Nielimitowane naprawy. Nie ma limitu liczby napraw samolotu, pod warunkiem, że kwota pokrycia nie zostanie przekroczona.

  - Brak potrzeb. Nie ma odliczeÅ„ dla DJI Care. Twój samolot bÄ™dzie zawsze naprawiany za darmo, o ile koszty naprawy i warunki samolotów bÄ™dÄ… speÅ‚niać wymagania zasiÄ™gu DJI Care.

  - Wymiana poważnie uszkodzonych statków powietrznych. JeÅ›li kwota ubezpieczenia jest wystarczajÄ…ca, zostanie dostarczony nowy samolot, jeÅ›li zakryta jednostka jest uszkodzona bez naprawy.

  - WysyÅ‚ka objÄ™ta DJI Care. JeÅ›li jesteÅ› w regionie, w którym zakupiÅ‚eÅ› opiekÄ™ DJI, koszty wysyÅ‚ki bÄ™dÄ… objÄ™te DJI i nie wpÅ‚ywajÄ… na zasiÄ™g DJI Care.

  Co sÄ…dzisz o ofertach DJI?

  Podziel siÄ™ opiniÄ… na temat platformy internetowej DJI! Twoja opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszych klientów.

  DJI Store
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o DJI Store

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy DJI Store jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o DJI Store. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje DJI Store?

  DJI Store działa głównie w kategorii Sklepy internetowe, a dokładniej w Elektronika, Biuro, Hobby i Imprezy.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na DJI Store . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.