NiezależnaOpinia

  Opinie DJI Store

  Kreatywność jest sercem każdego snu. Każdy pomysÅ‚, każdy przeÅ‚omowy skok, który zmienia nasz Å›wiat, zaczyna siÄ™ od wizji utalentowanych twórców. DJI daje tym twórcom narzÄ™dzia, których potrzebujÄ…, aby ożywić swoje pomysÅ‚y. Platformy DJI umożliwiajÄ… im przechwytywanie obrazów, które kiedyÅ› byÅ‚y niedostÄ™pne. Systemy stabilizacji lotu i stabilizacji obrazu na nowo definiujÄ… poÅ‚ożenie i ruch kamery. Niesamowite zdjÄ™cia i filmy, cenne osobiste wspomnienia i wysokiej jakoÅ›ci profesjonalne zdjÄ™cia sÄ… uchwycone każdego dnia w każdym zakÄ…tku Å›wiata za pomocÄ… produktów DJI. DJI robi to poprzez niezrównane zaangażowanie w badania i rozwój, kulturÄ™ ciÄ…gÅ‚ych innowacji i ciekawoÅ›ci, a także skupia siÄ™ na przeksztaÅ‚caniu zÅ‚ożonej technologii w Å‚atwe w użyciu urzÄ…dzenia. BazujÄ…c na etosie „funkcji podążania za formÄ…”, produkty DJI Å‚Ä…czÄ… zaawansowanÄ… technologiÄ™ z dynamicznymi projektami.

  Przyszłość możliwości z DJI

  Siedziba firmy DJI znajduje siÄ™ w Shenzhen, powszechnie uznawanej w Chinach w Dolinie Krzemowej. DJI korzysta z bezpoÅ›redniego dostÄ™pu do dostawców, surowców i mÅ‚odych, kreatywnych zasobów niezbÄ™dnych do osiÄ…gniÄ™cia trwaÅ‚ego sukcesu. KorzystajÄ…c z tych zasobów, w 2006 r. DJI przeszedÅ‚ z jednego maÅ‚ego biura do globalnej siÅ‚y roboczej. Biura DJI można obecnie znaleźć w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Holandii, Japonii, Korei PoÅ‚udniowej, Pekinie, Szanghaju i Hongkongu. Jako firma prywatna i zarzÄ…dzana, DJI koncentruje siÄ™ na wÅ‚asnej wizji, wspierajÄ…c kreatywne, komercyjne i non-profit aplikacje swojej technologii. Dzisiaj produkty DJI zmieniajÄ… branżę. SpecjaliÅ›ci w dziedzinie produkcji filmowej, rolnictwa, konserwacji, poszukiwaÅ„ i ratownictwa, infrastruktury energetycznej i wiÄ™cej zaufania do DJI, aby wnieść nowe perspektywy do swojej pracy i pomóc im w osiÄ…gniÄ™ciu bezpieczniejszych, szybszych i skuteczniejszych osiÄ…gnięć niż kiedykolwiek wczeÅ›niej. ZaÅ‚ożona w celu bezpiecznego i odpowiedzialnego wytwarzania innowacyjnych produktów DJI, caÅ‚kowicie niezależna firma Shenzhen Dajiang Baiwang Technology Co., Ltd. jest nowoczesnym zakÅ‚adem produkcyjnym specjalizujÄ…cym siÄ™ w bezzaÅ‚ogowych statkach powietrznych. W 2016 r. Dajiang Baiwang przeszedÅ‚ certyfikacjÄ™ systemu zarzÄ…dzania jakoÅ›ciÄ… ISO 9001: 2015, a w 2017 r. uzyskaÅ‚ certyfikat systemu zarzÄ…dzania Å›rodowiskowego SGS ISO 14001: 2015.

  Naprawy eksperta przez inżynierów platformy DJI

  DJI Care zapewnia profesjonalne i skuteczne usługi naprawcze. Wszyscy klienci DJI Care korzystają z priorytetowych napraw VIP. Zalety DJI Care:

  - Wysokie kwoty zwrotu. KupujÄ…c DJI Care, otrzymasz kwotÄ™ pokrycia równÄ… cenie rynkowej Twojego samolotu do naprawy w okresie ważnoÅ›ci, zapewniajÄ…c w tym okresie caÅ‚kowity bezproblemowy lot. JeÅ›li ceny rynkowe różniÄ… siÄ™ od kwoty ubezpieczenia DJI Care, zapoznaj siÄ™ z kwotÄ… ubezpieczenia DJI Care.

  - Nielimitowane naprawy. Nie ma limitu liczby napraw samolotu, pod warunkiem, że kwota pokrycia nie zostanie przekroczona.

  - Brak potrzeb. Nie ma odliczeÅ„ dla DJI Care. Twój samolot bÄ™dzie zawsze naprawiany za darmo, o ile koszty naprawy i warunki samolotów bÄ™dÄ… speÅ‚niać wymagania zasiÄ™gu DJI Care.

  - Wymiana poważnie uszkodzonych statków powietrznych. JeÅ›li kwota ubezpieczenia jest wystarczajÄ…ca, zostanie dostarczony nowy samolot, jeÅ›li zakryta jednostka jest uszkodzona bez naprawy.

  - WysyÅ‚ka objÄ™ta DJI Care. JeÅ›li jesteÅ› w regionie, w którym zakupiÅ‚eÅ› opiekÄ™ DJI, koszty wysyÅ‚ki bÄ™dÄ… objÄ™te DJI i nie wpÅ‚ywajÄ… na zasiÄ™g DJI Care.

  Co sÄ…dzisz o ofertach DJI?

  Podziel siÄ™ opiniÄ… na temat platformy internetowej DJI! Twoja opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszych klientów.

  DJI Store
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o DJI Store

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy DJI Store jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o DJI Store. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje DJI Store?

  DJI Store działa głównie w kategorii Sklepy internetowe, a dokładniej w Elektronika, Biuro, Hobby i Imprezy.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da DJI Store com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!