NiezależnaOpinia

  Opinie Momondo

  Momondo to wyszukiwarka podróży, która porównuje najlepsze oferty lotów, hoteli i wynajmu samochodów. Wyszukiwarka jest darmowa, co oznacza, że nigdy nie dodaje żadnych opÅ‚at i nie korzysta z plików cookie, aby zawyżać ceny. Momondo to globalna, niezależna i darmowa wyszukiwarka podróży, która porównuje oferty lotów, hoteli i wynajmu samochodów. Zapewnia podróżnikom przeglÄ…d dostÄ™pnych ofert podróży bez naliczania jakichkolwiek dodatkowych opÅ‚at. Nie sprzedaje biletów lotniczych, pokojów hotelowych, ani ofert wynajmu samochodów – pokazuje Ci dostÄ™pne ceny i umożliwia wybór preferowanej przez Ciebie oferty. Jedno klikniÄ™cie prowadzi CiÄ™ bezpoÅ›rednio do wybranej strony, gdzie dokonujesz rezerwacji. Obecnie Momondo oferuje usÅ‚ugi podróżnikom w ponad 30 krajach, a produkt sklepu zyskuje uznanie na arenie miÄ™dzynarodowej. Jest polecany przez wiodÄ…ce media, takie jak Forbes, The Daily Telegraph, Time i AOL, oraz nagradzani w licznych branżowych kategoriach, np. Najlepsza Wyszukiwarka, Najlepsze Użycie Mediów SpoÅ‚ecznoÅ›ciowych czy też Najlepsza Wyszukiwarka Lotów.

  Wizja Momondo

  Momondo wierzy, że każdy powinien mieć możliwość podróżowania po Å›wiecie. Ma wizjÄ™ Å›wiata, w którym różnice miÄ™dzy ludźmi sÄ… źródÅ‚em inspiracji i rozwoju, a nie nietolerancji i uprzedzeÅ„. Celem Momondo jest dodawanie odwagi i zachÄ™canie każdego do pozostawania ciekawym i otwartym, tak abyÅ›my wszyscy mogli cieszyć siÄ™ lepszym, bardziej zróżnicowanym Å›wiatem. Sklep internetowy Momondo dziaÅ‚a od 2006 roku, a obecnie siedziba gÅ‚ówna w Kopenhadze, w Danii, liczy już ponad 250 pracowników z ponad 40 krajów. Momondo jest markÄ… zarzÄ…dzanÄ… przez KAYAK, bÄ™dÄ…cej częściÄ… Booking Holdings Inc. Sklep pracuje z pasjÄ… i jest dumny z otwierania Å›wiata wspólnie z innymi podróżnikami.

  momondo – The DNA Journey

  Odpowiedzialność Momondo

  Serwis, jego wszelka zawartość oraz usÅ‚ugi dostÄ™pne na Momondo, jak również wszelkie plany podróży, które użytkownik stworzy za poÅ›rednictwem UsÅ‚ugi Moje Podróże sÄ… dostarczane w stanie, „w jakim sÄ…” i „w miarÄ™ dostÄ™pnoÅ›ci”. Zawartość serwisu Momondo jest w dużej mierze generowana w sposób automatyczny; mogÄ… w niej wystÄ™pować i wystÄ™pujÄ… bÅ‚Ä™dy. Zazwyczaj Momondo prezentuje wiele wyników wyszukiwania, ale nie wyÅ›wietla wszystkich dostÄ™pnych dostawców i ofert. W zwiÄ…zku z tym, wyÅ›wietlana cena nie zawsze jest najniższÄ… dostÄ™pnÄ… cenÄ…. W zakresie dozwolonym przez prawo, Momondo jest wyraźnie wyÅ‚Ä…czone z odpowiedzialnoÅ›ci za wszelkie zapewnienia, warunki i gwarancje wszelkiego rodzaju, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, w tym w szczególnoÅ›ci dorozumiane gwarancje istnienia tytuÅ‚u prawnego nienaruszalnoÅ›ci praw osób trzecich, bezpieczeÅ„stwa i przydatnoÅ›ci do umówionego użytku, a także wszelkie gwarancje wynikajÄ…ce ze zwyczajów handlowych lub z tytuÅ‚u zawartej umowy bÄ…dź jej wykonania lub czasu jej trwania. Momondo w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym jest wyraźnie wyÅ‚Ä…czone z odpowiedzialnoÅ›ci zwiÄ…zanej z:

  - poniesieniem szkody majÄ…tkowej na skutek zainfekowania wirusami sprzÄ™tu komputerowego użytkownika, jego programów komputerowych, danych oraz innych chronionych materiaÅ‚ów na skutek odwiedzin na Momondo lub pobrania jakichkolwiek treÅ›ci z serwisu;

  - dziaÅ‚aniem siÅ‚y wyższej, klÄ™skami żywioÅ‚owymi, wypadkami lub opóźnieniami, a także jakiegokolwiek rodzaju obowiÄ…zkiem naprawienia szkody czy zapÅ‚aty zadośćuczynienia o charakterze specjalnym, represyjnym lub odstraszajÄ…cym, w zakresie strat poÅ›rednich, ubocznych albo nastÄ™pczych, wynikajÄ…cym zarówno z umowy jak i czynu niedozwolonego, odpowiedzialnoÅ›ci obiektywnej albo z innego tytuÅ‚u.

  Opinie na temat sklepu internetowego

  Momondo Czy masz wiedzę na temat sklepu internetowego Momondo? Podziel się swoim doświadczeniem, aby przyszli klienci mogli dowiedzieć się więcej.

  Momondo
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Momondo

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Momondo jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o Momondo. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Momondo?

  Momondo działa głównie w kategorii Wakacje i podróże, a dokładniej w Hotel i Hostel, Bilety lotnicze.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na Momondo . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.