NiezależnaOpinia

  Opinie Momondo

  Momondo to wyszukiwarka podróży, która porównuje najlepsze oferty lotów, hoteli i wynajmu samochodów. Wyszukiwarka jest darmowa, co oznacza, że nigdy nie dodaje żadnych opÅ‚at i nie korzysta z plików cookie, aby zawyżać ceny. Momondo to globalna, niezależna i darmowa wyszukiwarka podróży, która porównuje oferty lotów, hoteli i wynajmu samochodów. Zapewnia podróżnikom przeglÄ…d dostÄ™pnych ofert podróży bez naliczania jakichkolwiek dodatkowych opÅ‚at. Nie sprzedaje biletów lotniczych, pokojów hotelowych, ani ofert wynajmu samochodów – pokazuje Ci dostÄ™pne ceny i umożliwia wybór preferowanej przez Ciebie oferty. Jedno klikniÄ™cie prowadzi CiÄ™ bezpoÅ›rednio do wybranej strony, gdzie dokonujesz rezerwacji. Obecnie Momondo oferuje usÅ‚ugi podróżnikom w ponad 30 krajach, a produkt sklepu zyskuje uznanie na arenie miÄ™dzynarodowej. Jest polecany przez wiodÄ…ce media, takie jak Forbes, The Daily Telegraph, Time i AOL, oraz nagradzani w licznych branżowych kategoriach, np. Najlepsza Wyszukiwarka, Najlepsze Użycie Mediów SpoÅ‚ecznoÅ›ciowych czy też Najlepsza Wyszukiwarka Lotów.

  Wizja Momondo

  Momondo wierzy, że każdy powinien mieć możliwość podróżowania po Å›wiecie. Ma wizjÄ™ Å›wiata, w którym różnice miÄ™dzy ludźmi sÄ… źródÅ‚em inspiracji i rozwoju, a nie nietolerancji i uprzedzeÅ„. Celem Momondo jest dodawanie odwagi i zachÄ™canie każdego do pozostawania ciekawym i otwartym, tak abyÅ›my wszyscy mogli cieszyć siÄ™ lepszym, bardziej zróżnicowanym Å›wiatem. Sklep internetowy Momondo dziaÅ‚a od 2006 roku, a obecnie siedziba gÅ‚ówna w Kopenhadze, w Danii, liczy już ponad 250 pracowników z ponad 40 krajów. Momondo jest markÄ… zarzÄ…dzanÄ… przez KAYAK, bÄ™dÄ…cej częściÄ… Booking Holdings Inc. Sklep pracuje z pasjÄ… i jest dumny z otwierania Å›wiata wspólnie z innymi podróżnikami.

  momondo – The DNA Journey

  Odpowiedzialność Momondo

  Serwis, jego wszelka zawartość oraz usÅ‚ugi dostÄ™pne na Momondo, jak również wszelkie plany podróży, które użytkownik stworzy za poÅ›rednictwem UsÅ‚ugi Moje Podróże sÄ… dostarczane w stanie, „w jakim sÄ…” i „w miarÄ™ dostÄ™pnoÅ›ci”. Zawartość serwisu Momondo jest w dużej mierze generowana w sposób automatyczny; mogÄ… w niej wystÄ™pować i wystÄ™pujÄ… bÅ‚Ä™dy. Zazwyczaj Momondo prezentuje wiele wyników wyszukiwania, ale nie wyÅ›wietla wszystkich dostÄ™pnych dostawców i ofert. W zwiÄ…zku z tym, wyÅ›wietlana cena nie zawsze jest najniższÄ… dostÄ™pnÄ… cenÄ…. W zakresie dozwolonym przez prawo, Momondo jest wyraźnie wyÅ‚Ä…czone z odpowiedzialnoÅ›ci za wszelkie zapewnienia, warunki i gwarancje wszelkiego rodzaju, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, w tym w szczególnoÅ›ci dorozumiane gwarancje istnienia tytuÅ‚u prawnego nienaruszalnoÅ›ci praw osób trzecich, bezpieczeÅ„stwa i przydatnoÅ›ci do umówionego użytku, a także wszelkie gwarancje wynikajÄ…ce ze zwyczajów handlowych lub z tytuÅ‚u zawartej umowy bÄ…dź jej wykonania lub czasu jej trwania. Momondo w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszym jest wyraźnie wyÅ‚Ä…czone z odpowiedzialnoÅ›ci zwiÄ…zanej z:

  - poniesieniem szkody majÄ…tkowej na skutek zainfekowania wirusami sprzÄ™tu komputerowego użytkownika, jego programów komputerowych, danych oraz innych chronionych materiaÅ‚ów na skutek odwiedzin na Momondo lub pobrania jakichkolwiek treÅ›ci z serwisu;

  - dziaÅ‚aniem siÅ‚y wyższej, klÄ™skami żywioÅ‚owymi, wypadkami lub opóźnieniami, a także jakiegokolwiek rodzaju obowiÄ…zkiem naprawienia szkody czy zapÅ‚aty zadośćuczynienia o charakterze specjalnym, represyjnym lub odstraszajÄ…cym, w zakresie strat poÅ›rednich, ubocznych albo nastÄ™pczych, wynikajÄ…cym zarówno z umowy jak i czynu niedozwolonego, odpowiedzialnoÅ›ci obiektywnej albo z innego tytuÅ‚u.

  Opinie na temat sklepu internetowego

  Momondo Czy masz wiedzę na temat sklepu internetowego Momondo? Podziel się swoim doświadczeniem, aby przyszli klienci mogli dowiedzieć się więcej.

  Momondo
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Momondo

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Momondo jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o Momondo. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Momondo?

  Momondo działa głównie w kategorii Wakacje i podróże, a dokładniej w Hotel i Hostel, Bilety lotnicze.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da Momondo com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!