Allianz

Wszystkie opinie

Allianz

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Aviva

Aviva

1 opinie

Aviva to jedna z instytucji oferujących bezpieczenia na życie, AC lub OC czy też wsparcie podczas zagraniczn...

Logo Ubezpieczeniaonline

Ubezpieczeniaonline

1 opinie

Ubezpieczenie może dać ci komfort i spokój ducha. Niezależnie czy chodzi o samochód, dom, zdrowie, czy też zagran...

Logo Ocenapolis

Ocenapolis

1 opinie

W naszym życiu nieszczęścia zdarzają się zawsze niespodziewanie. Pożar domu, powódź, złamanie rę...

Logo Uniqa

Uniqa

1 opinie

Kupiłeś samochód lub mieszkanie i szukasz atrakcyjnej oferty ubezpieczeniowej? Jeśli tak to warto zapoznać się z of...

Allianz

Czy zastanawiasz siÄ™ nad wyborem ubezpieczenia na życie lub dobrego funduszu emerytalnego? Być może planujesz wyjazd zagraniczny i chcesz wykupić odpowiednie ubezpieczenie dajÄ…ce wsparcie w okolicznoÅ›ci wypadku lub choroby? Na rynku w Polsce istnieje wiele firm, które oferujÄ… usÅ‚ugi finansowo-ubezpieczeniowe. JeÅ›li zastanawiasz siÄ™, którÄ… z nich wybrać, zapoznaj siÄ™ z ofertÄ… Grupy Allianz, które jest jednÄ… z najlepiej prosperujÄ…cych instytucji oferujÄ…cych usÅ‚ugi finansowo-ubezpieczeniowe w Polsce.

O Allianz

Firma Allianz zostaÅ‚a zaÅ‚ożona w Monachium przez agenta ubezpieczeniowego Carla Theme oraz bankowca, Wilhelma Fincka. Po II Wojnie Åšwiatowej, w latach 60-tych  firma otworzyÅ‚a zagraniczne filie m.in. we WÅ‚oszech, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska S.A, rozpoczęło dziaÅ‚alność w Polsce w 1998 roku w raz z TU Allianz Å»ycie Polska S.A. Rok później rodzina spóÅ‚ek powiÄ™kszyÅ‚a siÄ™ o Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. Obecnie grupa jest jednÄ… z najlepiej prosperujÄ…cych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Firma dziaÅ‚a w 70 krajach na caÅ‚ym Å›wiecie i obsÅ‚użyÅ‚a ponad 86 milionów klientów. Allianz jest czoÅ‚owym ubezpieczycielem majÄ…tkowym i jednym z piÄ™ciu najwiÄ™kszych ubezpieczycieli życiowych na Å›wiatowym rynku. DziaÅ‚alność prowadzi poprzez regionalne spóÅ‚ki ubezpieczeniowe oraz wyspecjalizowane spóÅ‚ki globalne dziaÅ‚ajÄ…ce w obszarach ubezpieczeÅ„ korporacyjnych, kredytowych, motoryzacyjnych, usÅ‚ugach assistance czy reasekuracji.

Oferta dla klientów Allianz

Grupa Allianz oferuje klientom szeroki wahlarz usÅ‚ug finansowo-ubezpieczeniowych. Niezależnie od tego czy interesuje CiÄ™ ubezpieczenie na życie, mieszkanie, AC, OC czy też zabezpieczenie podczas podróży. Grupa Allianz oferuje korzystne usÅ‚ugi, które odpowiedzÄ… na każde Twoje oczekiwania. Ponadto klienci Grupy Allianz mogÄ… skorzystać z oferty TFI Allianz, w której skÅ‚ad wchodzi 12 subfunduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, poziomie ryzyka i rekomendowanym okresie inwestycji. JeÅ›li natomiast myÅ›lisz o swojej emeryturze, możesz wybrać wparcie Allianz także w tej dziedzinie dziÄ™ki ofercie OFE oraz IKE lub IKZE.

Rozpatrywanie skarg przez Allianz

JeÅ›li masz uwagi lub skargi dotyczÄ…ce dziaÅ‚alnoÅ›ci lub usÅ‚ug Grupy Allianz. Skonatkuj siÄ™ z nami. Wystarczy, że skorzystasz z formularza na stronie internetowej Grupy Allianz lub też wyÅ›lesz swojÄ… uwagÄ™ lub skargÄ™ za poÅ›rednictwem maila.  Wszystko dziaÅ‚a szybko i spawnie. Wszelkie reklamacje i skargi sÄ… kierowane i rozpatrywane przez zarzÄ…d Allianz lub osobÄ™ upoważnionÄ… przez Allianz. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastÄ™puje jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiajÄ…cych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciÄ…gu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydÅ‚użony do 60 dni. 

Zostaw swojÄ… opiniÄ™ o Allianz

Każda opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszym klientom. Dlatego, jeÅ›li korzystaÅ‚eÅ› lub korzystasz z naszej oferty, podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ… na temat Grupy Allianz. DziÄ™ki Twojej ocenie potencjalni klienci Grupy Allianz otrzymajÄ… informacje, które pomogÄ… im w wyborze odpowiedniej usÅ‚ugi. Natomiast Grupa Allianz bÄ™dzie mogÅ‚a utrzymać poziom oraz zapewnić najlepszÄ… obsÅ‚ugÄ™ zarówno obecnym jak i przyszÅ‚ym klientom.