NiezależnaOpinia

  Opinie Vectra

  Wektra to jeden z liderów usÅ‚ug telekomunikacyjnych oraz czoÅ‚owy operator kablowy. Vectra to grupa kapitaÅ‚owa, telekomunikacyjny operator kablowy, jeden z liderów w Polsce pod wzglÄ™dem liczby abonentów, ma ponad 1 milion abonentów, 99 punktów obsÅ‚ugi w 439 miastach Polscy. Zakres dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy Vectra to:

  - Telewizja kablowa, w tym dostÄ™p do programów telewizyjnych w standardzie HD;

  - DostÄ™p do Internetu szerokopasmowy – tradycyjny kablowy oraz mobilny poprzez modem USB;

  - Telefonia stacjonarna i telefonia komórkowa bazujÄ…ca na technologii cyfrowej.

  Historia Vectry

  Dynamiczny rozwój Vectry jest możliwy dziÄ™ki zwiÄ™kszaniu efektywnoÅ›ci biznesowej, rozwojowi organicznemu oraz akwizycji mniejszych sieci. Od lat Vectra uczestniczy w ksztaÅ‚towaniu i konsolidacji polskiego rynku multimedialnego, skupiajÄ…c pod jednÄ… markÄ… lokalnych operatorów. NajwiÄ™kszymi osiÄ…gniÄ™ciami Vectry byÅ‚o dwukrotne pozyskanie sieci z Å‚Ä…cznÄ… liczbÄ… 100 tysiÄ™cy abonentów: w roku 2003 przejÄ™cie Telewizji Kablowej Dami oraz w 2005 r. zakup ÅšlÄ…skiej Telewizji Kablowej, co umocniÅ‚o pozycjÄ™ Vectry wÅ›ród najwiÄ™kszych operatorów kablowych w Polsce. W styczniu 2009 roku firma zawitaÅ‚a zaÅ› do Warszawy, przejmujÄ…c miejscowego operatora Spray SA – spóÅ‚kÄ™ notowanÄ… na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych.

  Oferta Vectry

  Vectra jest grupÄ… kapitaÅ‚owÄ… bÄ™dÄ…cÄ… drugim pod wzglÄ™dem liczby abonentów telekomunikacyjnym operatorem kablowym w Polsce. ObsÅ‚uguje 1 milion klientów w na terenie caÅ‚ego kraju. Vectra oferuje usÅ‚ugi również dla biznesu, jest atrakcyjnym partnerem biznesowym dla każdego przedsiÄ™biorstwa oraz innych operatorów telekomunikacyjnych. Vectra intensywnie rozwija infrastrukturÄ™ teleinformatycznÄ…. Ogólnopolska sieć szkieletowa Vectry, przebiegajÄ…ca pomiÄ™dzy miastami, oparta na Å›wiatÅ‚owodach, ma prawie 7 tys. km. JednoczeÅ›nie Å‚Ä…czna dÅ‚ugość optycznych sieci to ponad 13 tys. km. Sieć Vectry zazwyczaj pracuje w systemie DWDM, jaki wielokrotnie zwiÄ™ksza jej przepustowość. System DWDM jest ciÄ…gle rozbudowywany, w zależnoÅ›ci od zapotrzebowania na dane pasmo oraz w momencie ekspansji. Obecna przepÅ‚ywność sieci osiÄ…ga n×100 Gbps. PrzepÅ‚ywność, zasiÄ™g oraz zastosowanie nowoczesnych urzÄ…dzeÅ„ i rozwiÄ…zaÅ„ plasujÄ… sieć Vectry w czoÅ‚ówce wszystkich krajowych sieci teleinformatycznych.

  Odpowiedzialność społeczna

  Vectra prowadzi zdywersyfikowanÄ… dziaÅ‚alność na rzecz lokalnych spoÅ‚ecznoÅ›ci w miejscowoÅ›ciach, w których oferuje swoje usÅ‚ugi. Wiąże siÄ™ to z przekonaniem, że firma o tak dużym zapleczu i potencjale powinna aktywnie budować relacje z mieszkaÅ„cami tych miast i regionów, w których realizuje swojÄ… aktywność biznesowÄ…. Vectra jest operatorem telekomunikacyjnym, który tysiÄ…com polskich gospodarstw domowych umożliwia dostÄ™p do mediów elektronicznych, w tym do Internetu. To nieprzerwany strumieÅ„ rozmaitych treÅ›ci kulturowych, informacyjnych, rozrywkowych oraz sportowych. Dla swoich abonentów Vectra jest czymÅ› wiÄ™cej niż tylko synonimem multimedialnej rozrywki, dlatego rozwija prowadzonÄ… lokalnie dziaÅ‚alność charytatywnÄ… firmy w regionach, gdzie ma abonentów, w tym w Gdyni, w której znajduje siÄ™ siedziba Vectry. Vectra podejmuje przedsiÄ™wziÄ™cia o charakterze spoÅ‚ecznym, edukacyjnym i kulturalnym, traktujÄ…c je jako swój wkÅ‚ad w życie danego regionu. Obecnie wyjÄ…tkowo ważne sÄ… dla firmy inicjatywy na rzecz dzieci, a także osób niepeÅ‚nosprawnych. Vectra, której ponad 60% pracowników to osoby niedysponujÄ…ce peÅ‚nÄ… sprawnoÅ›ciÄ…, jest firmÄ… znoszÄ…cÄ… bariery w ich pracy zawodowej, a także ograniczenia w codziennym życiu. Vectra stwarza przyjazne warunki pracy i pomaga w wielu innych dziedzinach, jak na przykÅ‚ad w rehabilitacji.

  Co sÄ…dzisz o ofertach Vectry?

  Podziel siÄ™ opiniÄ…! Czy masz wiedzÄ™ na temat firmy Vectra? Twoja opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszych klientów.

  Vectra
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Vectra

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Vectra jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o Vectra. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Vectra?

  Vectra działa głównie w kategorii Telekomunikacja, a dokładniej w All-in-1, Telefon, Internet.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na Vectra . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.