NiezależnaOpinia

  Opinie Finiata

  Nikt nie jest bezpieczny od siÅ‚y wyższe - dotyczy to wszelkich dodatkowych problemów i trudnoÅ›ci w pracy i w życiu osobistym. Czasami istnieje pilna potrzeba pieniÄ™dzy, które bÄ™dÄ… potrzebne do zapÅ‚acenia ubezpieczenia lub rachunków, kupić kilka fajnych rzeczy i tak dalej. Ludzie zazwyczaj planujÄ… swoje drogie zakupy z wyprzedzeniem, ale niektóre z nich nie można zaplanować. A jeÅ›li w przeszÅ‚oÅ›ci byÅ‚o nam Å‚atwiej pożyczyć pieniÄ…dze od przyjacióÅ‚, a sÅ‚owo „kredyt” brzmi nieprzyjemnie jakoÅ› nie w peÅ‚ni zrozumiaÅ‚e, Å‚atwiej jest obecnie pożyczyć pieniÄ…dze za pomocÄ… serwisu credy.pl poprzez wypeÅ‚nienie wniosku on-line za poÅ›rednictwem Internetu. W ten sposób serwis gwarantuje, że można zaoszczÄ™dzić czas i w ciÄ…gu kilku minut rozwiÄ…zać każdy problem finansowy.

  Finiata

  , platforma finansowa dla sektora maÅ‚ych i Å›rednich firm oraz mikroprzedsiÄ™biorców, w przeciÄ…gu roku dziaÅ‚alnoÅ›ci zdobyÅ‚a 9000 klientów. TwórcÄ… Finiaty jest Sebastian Deimler, który ma już na swoim koncie sukces firmy Kreditech. WÅ‚aÅ›nie pozyskaÅ‚a nowych inwestorów - doÅ‚Ä…czyli do nich wÅ‚aÅ›nie: Kulczyk Investments,DN Capital, Point Nine Capital, Redalpine, Fly Ventures, LaFamiglia), ENERN i VC. Zasilili spóÅ‚kÄ™ kwotÄ… równowartoÅ›ciÄ… 75 mln zÅ‚ jest jednÄ… z najwiÄ™kszych w historii dla tak mÅ‚odego fintecha. Z tego 42 mln zÅ‚ zostaÅ‚o pozyskanych jako udziaÅ‚y serii A przez nowych inwestorówz Europy Wschodniej, a pozostaÅ‚e 33 mln zÅ‚ pochodzi z linii kredytowej.

  SpóÅ‚ka tÅ‚umaczy, że ryzyko w produktach przez niÄ… oferowanych jest inne niż kredytowe, bo jej produkt nie jest liniÄ… kredytowÄ… ani dÅ‚ugoterminowym zobowiÄ…zaniem. To faktoring, co oznacza że klienci fintecha zarobili już pieniÄ…dze, ale ze wzglÄ™du na odroczenie terminów pÅ‚atnoÅ›ci, czy w zwiÄ…zku z generalnym trendem „nie pÅ‚acenia na czas" muszÄ… czekać na wynagrodzenie. Mikrofaktoring jest wiÄ™c usÅ‚ugÄ… biznesowÄ…, która pozwala klientom zachować pÅ‚ynność finansowÄ….

  Finiata oferuje najbardziej elastycznÄ… ofertÄ™ wymiany faktur na gotówkÄ™ w Polsce. Klient sam decyduje, kiedy chce zwrócić nam pieniÄ…dze, korzystajÄ…c z pÅ‚askiej stawki za każde 30 dni obsÅ‚ugi faktury. Oferujemy zdecydowanie wiÄ™cej niż tradycyjny mikrofaktoring czy faktoring. Tak naprawdÄ™ stworzyliÅ›my unikalnÄ… usÅ‚ugÄ™ finansowÄ…, pozwalajÄ…cÄ… na natychmiastowÄ… zamianÄ™ Twoich faktur na gotówkÄ™. Bez kontaktowania siÄ™ z Twoim kontrahentem!

  Instrukcja rejestracji FlexKapitał www.Finiata.pl

  SPŁATA POŻYCZKI

  Klient spłaci Pożyczkę (wraz naliczonymi odsetkami i opłatami) w miesięcznych ratach, należnych i płatnych w każdym terminie spłaty przypadającym w okresie sześciu miesięcy od dnia wypłaty Pożyczki, określonym w Harmonogramie Spłaty.

  Harmonogram SpÅ‚aty jest aktualizowany przez Finiata każdorazowo, gdy miesiÄ™czne raty spÅ‚aty muszÄ… zostać ponownie obliczone w zwiÄ…zku z wypÅ‚atÄ… nowej Pożyczki lub przedterminowÄ… spÅ‚atÄ… Pożyczki. Klient może w dowolnym momencie dokonać przedterminowej spÅ‚aty caÅ‚oÅ›ci lub części Pożyczki. Każda przedterminowa spÅ‚ata zostanie dokonana wraz z odsetkami naliczonymi od przedpÅ‚aconej kwoty. Każda przedterminowa kwota spÅ‚aty zostanie przeznaczona w pierwszej kolejnoÅ›ci na spÅ‚atÄ™ wszelkich niezapÅ‚aconych opÅ‚at oraz wymagalnych i niezapÅ‚aconych odsetek (okreÅ›lonych w ZaÅ‚Ä…czniku), a po takim odliczeniu zostanie wykorzystana na spÅ‚atÄ™ wymagalnej, ale niezapÅ‚aconej kwoty gÅ‚ównej.

  MiaÅ‚eÅ› okazjÄ™ korzystać z usÅ‚ug Finiata? Czy pożyczka przebiegÅ‚a pomyÅ›lnie? Czy skorzystaÅ‚byÅ› z tej opcji ponownie? A może znalazÅ‚eÅ› dziwne kruczki w warunkach umowy lub prowizja jest za wysoka? ProszÄ™, podziel siÄ™ z nami swoim doÅ›wiadczeniem, chociażby w kilku sÅ‚owach i pozwól oszczÄ™dzić pieniÄ…dze tysiÄ…com osób.

  Finiata
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Finiata

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Finiata jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o Finiata. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Finiata?

  Finiata działa głównie w kategorii Pożyczki, a dokładniej w Mortgages, Loans.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na Finiata . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.