Compensair

Wszystkie opinie

Compensair

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Hotellook

Hotellook

2 opinie

Opinia o Hotellook Chcesz wyjechać i obawiasz siÄ™, czy znajdziesz miejsca, które w peÅ‚ni bÄ...

Logo Holidayme

Holidayme

1 opinie

Znudzony standardowymi propozycjami od klasycznych biur podróży? Szukasz czegoÅ› nowego, chcesz otworzyć...

Logo Tutu.ru

Tutu.ru

1 opinie

Tutu.ru to entuzjastyczny zespóÅ‚ z wÅ‚asnymi tradycjami, hobby i klubami. Tutu.ru sprzedaje bilety na pociÄ…...

Logo AirHelp

AirHelp

1 opinie

AirHelp jest start-upem wspieranym przez firmę Y Combinator, a ambitny plan AirHelp to raz na zawsze położy&Au...

Compensair

Zgodnie z rozporzÄ…dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady oraz tureckiego rozporzÄ…dzenia w sprawie praw pasażerów lotniczych, jeżeli lot jest opóźniony, niezależnie od kosztu biletu, przysÅ‚uguje Ci odszkodowanie. Dla każdego pasażera odszkodowanie za opóźnienie, odwoÅ‚anie lotu lub odmowÄ™ wejÅ›cia na pokÅ‚ad samolotu wynosi od 250 do 600 euro. Kwota zmienia siÄ™ w zależnoÅ›ci od odlegÅ‚oÅ›ci lotu i czasu trwania opóźnienia. Compensair pomoże Ci otrzymać odszkodowania, gdy speÅ‚nione sÄ… nastÄ™pujÄ…ce warunki:

- Twój lot zostaÅ‚ opóźniony o co najmniej 3 godziny;

- Twój lot zostaÅ‚ anulowany;

- Twój lot byÅ‚ opóźniony o mniej niż 3 godziny, ale z tego powodu przegapiÅ‚eÅ› nastÄ™pny lot Å‚Ä…czÄ…cy, w wyniku czego dotarÅ‚eÅ› do punktu docelowego z opóźnieniem przekraczajÄ…cym 3 godziny;

- Odmówiono Ci wejÅ›cia na pokÅ‚ad z powodu braku dostÄ™pnych miejsc (overbooking).

- Opóźnienie / odwoÅ‚anie lotu nie jest spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, strajkiem personelu lotniczego lub innÄ… siÅ‚Ä… wyższÄ…;

- Nie minęło więcej niż 6 lat po locie.

Compensair ma dużą podstawÄ™ prawnÄ… i pracuje nad dużą liczbÄ… dokumentów. Compensair pomoże Ci wykonać wszystkie „papierowe” prace w celu uzyskania odszkodowania. Prawnicy Compensair prowadzÄ… dialog z liniÄ… lotniczÄ… i wykonujÄ… wszystkie „papierowe” prace, aby uzyskać odszkodowanie w nakazie przedprocesowym. Compensair ma duże doÅ›wiadczenie w sporach sÄ…dowych z liniami lotniczymi. Apeluje do sÄ…du o odszkodowanie. W razie potrzeby przygotowuje pakiet dokumentów i udaje siÄ™ do sÄ…du w celu odzyskania odszkodowania od linii lotniczej. Jest to caÅ‚kowicie bezpÅ‚atne dla Ciebie – Compensair ponosi wszystkie koszty prawne. ZÅ‚óż wniosek w ciÄ…gu 2 minut i uzyskaj zasÅ‚użonÄ… rekompensatÄ™.

Obliczanie kwoty odszkodowania

Przy pomocy kalkulatora na stronie internetowej Compensair możesz obliczyć przybliżonÄ… kwotÄ™ odszkodowania. Kwota odszkodowania waha siÄ™ od 125 do 600 euro. Åšrednia kwota odszkodowania dla klientów wynosi 450 euro.

Prawa pasażera

Warto pamiÄ™tać, że rekompensata jest dodatkiem do gÅ‚ównych usÅ‚ug linii lotniczych, które sÄ… nakÅ‚adane na pasażerów opóźnionych lotów. UsÅ‚ugi takie powinny obejmować:

- orzeźwiające napoje;

- jedzenie;

- zakwaterowanie (jeśli lot został przełożony następnego dnia);

- transport do miejsca zamieszkania;

- 2 połączenia telefoniczne.

Nie masz prawa do odszkodowania w następujących przypadkach:

- Zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed planowaną datą lotu;

- linia lotnicza zaoferowała ci inny lot na tej samej trasie.

Jeśli lot zostanie odwołany z powodu okoliczności niezależnych od linii lotniczej, linia lotnicza powinna zaoferować następującym pasażerom:

- zwrot kosztów biletu (w caÅ‚oÅ›ci lub za niewykorzystanÄ… część trasy);

- alternatywny transport do miejsca docelowego w najszybszy sposób;

- zmianÄ™ rezerwacji w późniejszym terminie, co bÄ™dzie wygodne dla pasażera.

Zwrot kosztów za odmowÄ™ przyjÄ™cia na pokÅ‚ad

W przypadku odmowy lÄ…dowania linie lotnicze bÄ™dÄ… przede wszystkim szukać pasażerów, którzy mogÄ… odmówić rezerwacji w zamian za pewne korzyÅ›ci. Przewoźnik musi zaoferować wolontariuszom wybór miÄ™dzy:

- Zwrot pełnego kosztu biletu,

- ZmianÄ™ trasÄ™

JeÅ›li pasażer zdecyduje siÄ™ zmienić trasÄ™, przewoźnik zobowiÄ…zuje siÄ™ udzielić mu wsparcia podczas oczekiwania na nastÄ™pny lot. Może to obejmować posiÅ‚ki, dostÄ™p do telefonu, zakwaterowanie w hotelu (na jednÄ… noc lub wiÄ™cej, jeÅ›li to konieczne), a także transport z lotniska do miejsca zamieszkania iz powrotem. JeÅ›li nie chcesz anulować rezerwacji i odmówiono Ci wejÅ›cia na pokÅ‚ad, masz prawo do zwrotu kosztów od 250 € do 600 € za pasażera plus zwrot peÅ‚nego kosztu biletu.

Podziel siÄ™ opiniÄ…!

Czy masz wiedzę na temat firmy Compensair? Już jesteś klientem tej firmy? Daj nam znać!