MOBROG

Wszystkie opinie

MOBROG

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo YouGov

YouGov

0 opinie

Czy masz ochotę poznać świat wolności słowa i ankiet? Czy chcesz się wypowiedzieć? Czy Twoim marzeniem jest zmie...

Logo SPEEDIFY VPN

SPEEDIFY VPN

1 opinie

UsÅ‚ugi VPN rozwiÄ…zujÄ… wiele problemów: dostÄ™p anonimowy, bezpieczeÅ„stwo, odblokowan...

Logo LifePoints

LifePoints

1 opinie

Podczas naszego życia bywają sytuację, w których posiadamy trochę więcej wolnego czasu niż zwykle. Powodem mo&...

Logo Adobe

Adobe

1 opinie

Każdy z nas używa oprogramowania komputerowego, nawet w tej chwili. Często się nad tym nie zastan...

MOBROG

MOBROG to produkt oferowany przez niemieckÄ… firmÄ™ SPLENDID RESEARCH GmbH, która zajmuje siÄ™ badaniami rynku. PrzeprowadzajÄ… ankiety za poÅ›rednictwem Internetu i aplikacji na smartfony na caÅ‚ym Å›wiecie. Panel online jest zintegrowany z ogólnoÅ›wiatowÄ… sieciÄ…, dziÄ™ki czemu mogÄ… przeprowadzać wysokiej jakoÅ›ci ankiety z szerokim zasiÄ™giem respondentów. Uczestnicy ankiety otrzymujÄ… wdziÄ™czność i uznanie za poÅ›wiÄ™cony czas odpowiadajÄ…ce im wynagrodzenie, które można wypÅ‚acić za poÅ›rednictwem systemu PayPal.

Ponieważ majÄ… możliwość zapewnienia usÅ‚ug wysokiej jakoÅ›ci na bieżąco, stosujÄ… siÄ™ do przepisów MiÄ™dzynarodowego Kodeksu Marketingu i BadaÅ„ SpoÅ‚ecznych MiÄ™dzynarodowej Izby Handlowej i Europejskiego Towarzystwa BadaÅ„ Opinii Publicznej i Sytuacji Rynku, a także przestrzegajÄ… wytycznych MRS, CASRO, MRA oraz ARF na temat miÄ™dzynarodowych badaÅ„ rynku. Badania prowadzone sÄ… w dziedzinie nauki i badaÅ„ rynku. Naukowcy i firmy sÄ… zainteresowani poznaniem twojej opinii i uwzglÄ™dnieniem jej podczas opracowywania produktów i usÅ‚ug. Po rejestracji wyÅ›lÄ… Ci e-mail z zaproszeniem do udziaÅ‚u w ankietach online. E-mail z zaproszeniem zawiera link do ankiety i krótki opis jego tematu. Po klikniÄ™ciu linku rozpocznie siÄ™ ankieta: zostanÄ… wyÅ›wietlone pytania, na które można odpowiedzieć, po prostu klikajÄ…c lub wpisujÄ…c tekst. Twoje odpowiedzi bÄ™dÄ… anonimowe, gdy zostanÄ… ocenione, aby Twoja prywatność byÅ‚a utrzymywana na bieżąco. Dane osobowe, które przesyÅ‚asz do nas w celu przechowywania, sÄ… używane wyÅ‚Ä…cznie do wybrania Ciebie jako uczestnika w konkretnej ankiecie. Nie udostÄ™pniajÄ… tych danych nikomu. PieniÄ…dze uzyskane za udziaÅ‚ w ankietach zostanÄ… przelane na Twoje konto. MogÄ… być również wypÅ‚acane za poÅ›rednictwem PayPal, co jest bardzo wygodne.

Wzajemne gwarancje

GwarantujÄ… to:

• Przed ankietÄ… zawsze bÄ™dÄ… informować, ile czasu zajmie uczestnictwo w ankiecie i ile pieniÄ™dzy za niÄ… otrzymasz.

• Informacje o twoim życiu osobistym bÄ™dÄ… caÅ‚kowicie bezpieczne.

• BÄ™dziesz mógÅ‚ zarabiać pieniÄ…dze za udziaÅ‚ w ciekawych ankietach i jednoczeÅ›nie przyczyniać siÄ™ do badaÅ„ naukowych i rynkowych.

Gwarantujesz nam to:

• Dostarczysz dokÅ‚adnych informacji o sobie i odpowiesz na proponowane pytania zgodnie ze swojÄ… najlepszÄ… wiedzÄ… i przekonaniami.

Jak się zarejestrować?

Aby siÄ™ zarejestrować, przejdź do www.mobrog.com i kliknij „Zarejestruj siÄ™”. Wpisz swoje imiÄ™ i nazwisko, adres e-mail i inne informacje, a nastÄ™pnie na Twoje żądanie zostanie wysÅ‚ana proÅ›ba o potwierdzenie. Po klikniÄ™ciu linku w potwierdzeniu e-maila możesz uczestniczyć w ankietach. Teraz masz profil MOBROG, na podstawie którego bÄ™dÄ… wysyÅ‚ać zaproszenia do udziaÅ‚u w interaktywnych ankietach na Twój adres e-mail. Zaloguj siÄ™ za pomocÄ… swoich poÅ›wiadczeÅ„, aby podać dodatkowe informacje w swoim profilu. Na przykÅ‚ad możesz porozmawiać o swoich hobby lub ulubionych napojach. Im wiÄ™cej informacji na temat twojego życia okreÅ›lisz w swoim profilu, tym bardziej ukierunkowane bÄ™dÄ… zaproszenia i częściej je otrzymasz.

Co to jest konto MOBROG?

Konto MOBROG to wejÅ›cie do Å›wiata MOBROG. Możesz wziąć udziaÅ‚ w ankietach za poÅ›rednictwem poczty e-mail, jednak wiÄ™kszość ustawieÅ„, w tym kwestie organizacyjne, można wykonać tylko za pomocÄ… konta. Dlatego pamiÄ™taj lub zapisz swoje dane uwierzytelniajÄ…ce. Co możesz zrobić ze swoim kontem i jak rozwiÄ…zać ewentualne problemy. JeÅ›li jednak masz problemy, zawsze możesz skontaktować siÄ™ z zespoÅ‚em pomocy technicznej.

Pozostaw swojÄ… opinie!