NiezależnaOpinia

  Opinie MOBROG

  MOBROG to produkt oferowany przez niemieckÄ… firmÄ™ SPLENDID RESEARCH GmbH, która zajmuje siÄ™ badaniami rynku. PrzeprowadzajÄ… ankiety za poÅ›rednictwem Internetu i aplikacji na smartfony na caÅ‚ym Å›wiecie. Panel online jest zintegrowany z ogólnoÅ›wiatowÄ… sieciÄ…, dziÄ™ki czemu mogÄ… przeprowadzać wysokiej jakoÅ›ci ankiety z szerokim zasiÄ™giem respondentów. Uczestnicy ankiety otrzymujÄ… wdziÄ™czność i uznanie za poÅ›wiÄ™cony czas odpowiadajÄ…ce im wynagrodzenie, które można wypÅ‚acić za poÅ›rednictwem systemu PayPal.

  Ponieważ majÄ… możliwość zapewnienia usÅ‚ug wysokiej jakoÅ›ci na bieżąco, stosujÄ… siÄ™ do przepisów MiÄ™dzynarodowego Kodeksu Marketingu i BadaÅ„ SpoÅ‚ecznych MiÄ™dzynarodowej Izby Handlowej i Europejskiego Towarzystwa BadaÅ„ Opinii Publicznej i Sytuacji Rynku, a także przestrzegajÄ… wytycznych MRS, CASRO, MRA oraz ARF na temat miÄ™dzynarodowych badaÅ„ rynku. Badania prowadzone sÄ… w dziedzinie nauki i badaÅ„ rynku. Naukowcy i firmy sÄ… zainteresowani poznaniem twojej opinii i uwzglÄ™dnieniem jej podczas opracowywania produktów i usÅ‚ug. Po rejestracji wyÅ›lÄ… Ci e-mail z zaproszeniem do udziaÅ‚u w ankietach online. E-mail z zaproszeniem zawiera link do ankiety i krótki opis jego tematu. Po klikniÄ™ciu linku rozpocznie siÄ™ ankieta: zostanÄ… wyÅ›wietlone pytania, na które można odpowiedzieć, po prostu klikajÄ…c lub wpisujÄ…c tekst. Twoje odpowiedzi bÄ™dÄ… anonimowe, gdy zostanÄ… ocenione, aby Twoja prywatność byÅ‚a utrzymywana na bieżąco. Dane osobowe, które przesyÅ‚asz do nas w celu przechowywania, sÄ… używane wyÅ‚Ä…cznie do wybrania Ciebie jako uczestnika w konkretnej ankiecie. Nie udostÄ™pniajÄ… tych danych nikomu. PieniÄ…dze uzyskane za udziaÅ‚ w ankietach zostanÄ… przelane na Twoje konto. MogÄ… być również wypÅ‚acane za poÅ›rednictwem PayPal, co jest bardzo wygodne.

  Wzajemne gwarancje

  GwarantujÄ… to:

  • Przed ankietÄ… zawsze bÄ™dÄ… informować, ile czasu zajmie uczestnictwo w ankiecie i ile pieniÄ™dzy za niÄ… otrzymasz.

  • Informacje o twoim życiu osobistym bÄ™dÄ… caÅ‚kowicie bezpieczne.

  • BÄ™dziesz mógÅ‚ zarabiać pieniÄ…dze za udziaÅ‚ w ciekawych ankietach i jednoczeÅ›nie przyczyniać siÄ™ do badaÅ„ naukowych i rynkowych.

  Gwarantujesz nam to:

  • Dostarczysz dokÅ‚adnych informacji o sobie i odpowiesz na proponowane pytania zgodnie ze swojÄ… najlepszÄ… wiedzÄ… i przekonaniami.

  Jak się zarejestrować?

  Aby siÄ™ zarejestrować, przejdź do www.mobrog.com i kliknij „Zarejestruj siÄ™”. Wpisz swoje imiÄ™ i nazwisko, adres e-mail i inne informacje, a nastÄ™pnie na Twoje żądanie zostanie wysÅ‚ana proÅ›ba o potwierdzenie. Po klikniÄ™ciu linku w potwierdzeniu e-maila możesz uczestniczyć w ankietach. Teraz masz profil MOBROG, na podstawie którego bÄ™dÄ… wysyÅ‚ać zaproszenia do udziaÅ‚u w interaktywnych ankietach na Twój adres e-mail. Zaloguj siÄ™ za pomocÄ… swoich poÅ›wiadczeÅ„, aby podać dodatkowe informacje w swoim profilu. Na przykÅ‚ad możesz porozmawiać o swoich hobby lub ulubionych napojach. Im wiÄ™cej informacji na temat twojego życia okreÅ›lisz w swoim profilu, tym bardziej ukierunkowane bÄ™dÄ… zaproszenia i częściej je otrzymasz.

  Gotówka z MOBROG

  Co to jest konto MOBROG?

  Konto MOBROG to wejście do świata MOBROG. Możesz wziąć udział w ankietach za pośrednictwem poczty e-mail, jednak większość ustawień, w tym kwestie organizacyjne, można wykonać tylko za pomocą konta. Dlatego pamiętaj lub zapisz swoje dane uwierzytelniające. Co możesz zrobić ze swoim kontem i jak rozwiązać ewentualne problemy. Jeśli jednak masz problemy, zawsze możesz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej.

  Pozostaw swojÄ… opinie!

  MOBROG
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o MOBROG

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy MOBROG jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o MOBROG. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje MOBROG?

  MOBROG działa głównie w kategorii Usługi, a dokładniej w Ankiety i Panele online.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da MOBROG com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!