PUMA

Wszystkie opinie

PUMA

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Zaful
Zaful
1 opinie

Nie masz się w co ubrać? Kolejna niedziela bez handlu ogranicza Twoje możliwości w tym zakresie? Na...

Logo Banggood
Logo Yoins
Yoins
1 opinie

Sposób w jaki kupujemy i postrzegamy branżę modowÄ…, trendy oraz styl. A także jak ubrania ...

Logo BuyInCoins
BuyInCoins
1 opinie

O firmie BuyInCoins (BIC) to chiÅ„ski sklep internetowy z niskimi cenami i darmowÄ… wysyÅ‚kÄ… na caÅ...

PUMA

Sport ma moc przeksztaÅ‚cania i wzmacniania nas. Jako jedna z wiodÄ…cych marek sportowych na Å›wiecie naturalne jest, że PUMA chce stać na tym samym polu, co najszybsi sportowcy na Å›wiecie. Aby to osiÄ…gnąć, marka PUMA opiera siÄ™ na samych wartoÅ›ciach, które tworzÄ… doskonaÅ‚ego sportowca. PUMA nie jest pozbawiana ambicji. Ma 10 celów zrównoważonego rozwoju, które chce osiÄ…gnąć do 2020 r. SÄ… to dla PUMA 10FOR20. MajÄ…c na uwadze te cele, dąży do poprawy w dziedzinie ochrony Å›rodowiska, zdrowia i bezpieczeÅ„stwa, praw czÅ‚owieka i zarzÄ…dzania w PUMA i Å‚aÅ„cuchu dostaw.

Misja PUMA

Pracownicy PUMA jest jednÄ… rodzinÄ… i traktujÄ… siebie nawzajem. ObowiÄ…zkiem ich jest zapewnienie, że produkty PUMA sÄ… wytwarzane w bezpiecznych, uczciwych, legalnych i humanitarnych warunkach pracy w caÅ‚ym Å‚aÅ„cuchu dostaw, w miejscach pracy, w których przestrzegane sÄ… prawa czÅ‚owieka, a zdrowie i bezpieczeÅ„stwo pracowników sÄ… chronione. 125 podstawowych fabryk dostawców PUMA produkuje okoÅ‚o 80% produktów odzieżowych, obuwniczych i akcesoriów. Z 125 fabryk 120 znajduje siÄ™ w Azji, dwa w Europie i trzy w Ameryce. Azja pozostaje dla PUMA najsilniejszym regionem zaopatrzenia, a Chiny i Wietnam sÄ… gÅ‚ównymi krajami dostawcami.

Bezpieczeństwo PUMA

DwadzieÅ›cia pięć lat temu PUMA rozpoczęła przeglÄ…d warunków pracy w fabrykach produkujÄ…cych produkty PUMA i od tego czasu wprowadziÅ‚a trwaÅ‚e ulepszenia w swojej grze. Egzekwowanie Kodeksu PostÄ™powania PUMA na poziomie globalnym wymaga przekonania i zespoÅ‚u oddanych ludzi do monitorowania i audytu fabryk. ZapewniajÄ… PUMA natychmiastowy obraz tego, jak dobrze fabryki wdrażajÄ… wymagane standardy. Co siÄ™ dzieje podczas audytowej kontroli:

1. Fabryka otrzymuje kwestionariusz samooceny.

2. Audytor ma wstępne spotkanie z kierownictwem fabryki.

3. Audytor kontroluje obszary pracy, biurka, pomieszczenia socjalne, toalety, magazyn itp.

4. Audytor rozmawia z losowo wybranymi pracownikami bez obecnoÅ›ci kierownictwa, czasami z przedstawicielami pracowników.

5. Audytor sprawdza dokumenty: akta personalne, listy płac, składki na ubezpieczenie społeczne itp.

6. Audytor spotyka siÄ™ z kierownictwem fabryki i przekazuje plany obowiÄ…zkowych ulepszeÅ„, jeÅ›li to konieczne. Podczas audytu audytor PUMA monitoruje godziny pracy pracowników, naliczone godziny nadliczbowe, stawki umowne wynagrodzeÅ„, listy wypÅ‚at, umowy o pracÄ™, normy bezpieczeÅ„stwa i higieny pracy oraz odpowiednie usuwanie odpadów. Informacje te sÄ… uwzglÄ™dniane w koÅ„cowych wynikach audytu po analizie, co skutkuje ocenÄ… fabrycznÄ… w skali od A do D. Podobnie jak trenerzy sportowi, audytor PUMA omawia sÅ‚abe punkty z kierownictwem fabryki i sugeruje, w jaki sposób można wprowadzić ulepszenia. PUMA chce pomóc fabrykom dziaÅ‚ać na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™, uÅ›wiadamiajÄ…c im sÅ‚aboÅ›ci swoich systemów i podejmujÄ…c kroki w celu poprawy ich gry niezależnie. Dlatego PUMA dąży do poznania przyczyn problemów. W wiÄ™kszoÅ›ci przypadków kierownictwo fabryki jest wdziÄ™czne i otwarte na fakt, że audyty PUMA pomagajÄ… uwypuklić problemy, które w przeciwnym razie zostaÅ‚yby zignorowane lub utracone. Po przeprowadzeniu audytu audytor PUMA sprawdza w trybie online lub na miejscu, aby sprawdzić, czy niezbÄ™dne ulepszenia w fabryce zostaÅ‚y przeprowadzone prawidÅ‚owo. Kierownictwo fabryki Å›ledzi wdrożone Å›rodki, w szczególnoÅ›ci te dotyczÄ…ce zdrowia i bezpieczeÅ„stwa. NastÄ™pnie PUMA powtarza audyt fabryczny, aby upewnić siÄ™, że dokonano niezbÄ™dnych ulepszeÅ„. JeÅ›li audytor wykryje „problemy z zerowÄ… tolerancjÄ…”, takie jak praca dzieci, praca przymusowa i nielegalna produkcja, fabryka nie przeprowadziÅ‚a audytu i musi je natychmiast naprawić. W przypadku, gdy fabryka tego nie zrobi, PUMA zakoÅ„czy stosunki biznesowe.

 

Podziel siÄ™ opiniÄ…!

Czy korzystałeś już z usług PUMA? Co sądzisz o ofertach tej firmy? Zostaw swoją opinię!