Coccodrillo

Wszystkie opinie

Coccodrillo

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Zaful
Zaful
1 opinie

Nie masz się w co ubrać? Kolejna niedziela bez handlu ogranicza Twoje możliwości w tym zakresie? Na...

Logo Banggood
Logo Newchic
Newchic
1 opinie

O sklepieSklep internetowy Newchic.com oferuje ogromny wybór modnych ubraÅ„ i akcesoriów dla kobiet i mÄ™Å...

Logo BuyInCoins
BuyInCoins
1 opinie

O firmie BuyInCoins (BIC) to chiÅ„ski sklep internetowy z niskimi cenami i darmowÄ… wysyÅ‚kÄ… na caÅ...

Coccodrillo

Historia CDRL S.A. siÄ™ga poczÄ…tku lat 90., kiedy Marek Dworczak i Tomasz PrzybyÅ‚a rozpoczÄ™li dziaÅ‚alność na rynku odzieżowym. Obaj przedsiÄ™biorcy od poczÄ…tku nastawieni byli na dystrybucjÄ™ ubraÅ„ dzieciÄ™cych. ByÅ‚ to wówczas niezagospodarowany i perspektywiczny sektor polskiego rynku. Prawdziwy przeÅ‚om nastÄ…piÅ‚ w roku 2003, kiedy doszÅ‚o do poÅ‚Ä…czenia prowadzonej przez Marka Dworczaka spóÅ‚ki Marco z firmÄ… Remi, której wÅ‚aÅ›cicielem byÅ‚ Tomasz PrzybyÅ‚a. W efekcie powstaÅ‚o Coccodrillo Sp. z o. o. Wspólnicy postanowili razem rozwinąć nowe przedsiÄ™biorstwo i rozwinąć dziaÅ‚alność także poza granicami Polski. DziÅ› można powiedzieć, że siÄ™ to udaÅ‚o. Po drodze jednak miaÅ‚o miejsce wiele istotnych wydarzeÅ„. Najważniejsze z nich z to pewnoÅ›ciÄ… stworzenie marki Coccodrillo, bÄ™dÄ…cej owocem wspóÅ‚pracy obu prezesów CDRL oraz ich wÅ‚asnych rodzinnych doÅ›wiadczeÅ„. Jako mÅ‚odzi rodzice doskonale wiedzieli, czego potrzeba ich dzieciom i potrafili zaobserwować, jak szybko potrzeby te ewoluujÄ…. Wraz z narodzinami marki ustalono także najważniejsze zasady dotyczÄ…ce prowadzenia przedsiÄ™biorstwa. ObowiÄ…zujÄ… one do dziÅ›.

Misja Coccodrillo

Kolejny warty odnotowania i ważny fakt miaÅ‚ miejsce 26 maja 2008 r., kiedy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwaÅ‚Ä™ o zmianie nazwy spóÅ‚ki na CDRL Sp. z o. o. Przy tej okazji oficjalnie przeniesiono także siedzibÄ™ do Å›wieżo ukoÅ„czonego obiektu w Pianowie koÅ‚o KoÅ›ciana. 18 lipca 2011 r. podjÄ™ta zostaÅ‚a uchwaÅ‚a o przeksztaÅ‚ceniu spóÅ‚ki z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… w spóÅ‚kÄ™ akcyjnÄ…, przyjÄ™to jej statut i wybrano czÅ‚onków zarzÄ…du. Wpis przeksztaÅ‚conej spóÅ‚ki do rejestru KRS nastÄ…piÅ‚ 3 sierpnia 2011 r. W październiku 2014 CDRL S.A. uchwaÅ‚Ä… ZarzÄ…du GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie, akcje spóÅ‚ki zostaÅ‚y dopuszczone do obrotu gieÅ‚dowego. Mimo różnych zmian na jakie decydowaÅ‚a siÄ™ spóÅ‚ka by lepiej konkurować na polskim i zagranicznych rynkach, pozostaÅ‚a wierna podstawom, dziÄ™ki którym odniósÅ‚ sukces. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci CDRL S.A. pozostaje projektowanie i sprzedaż odzieży oraz obuwia dla dzieci i mÅ‚odzieży.

Oferta Coccodrillo

Sieć detalicznych salonów wÅ‚asnych Emitenta prowadzona jest poprzez tzw. spóÅ‚ki zależne. ZajmujÄ… siÄ™ one tworzeniem i utrzymywaniem sklepów sprzedajÄ…cych wyroby pod markÄ… Coccodrillo oraz innego asortymentu oferowanego przez Emitenta. Obecnie sieć sprzedaży liczy niemal 500 salonów. W Polsce zlokalizowane sÄ… 242 salony, pozostaÅ‚e miÄ™dzy innymi w Austrii, Czechach, Portugali, SÅ‚owacji, Rumunii, krajach BaÅ‚tyckich, na WÄ™grzech. W 2018 r. w Niemczech otwarty zostaÅ‚ pierwszy salon pod szyldem marki Coccodrillo. Poza granicami Unii Europejskiej salony marki Coccodrillo znależć można także w Arabii Saudyjskiej, Mongolii, Libii, Kazachstanie czy Brazylii. Dodatkowo w roku 2010 uruchomiony zostaÅ‚ sklep internetowy Coccodrillo. Sprzedaż tym kanaÅ‚em dystrybucji stale siÄ™ rozwija zarówno w Polsce jak i Czechach oraz Niemczech. W maju 2015 r. powstaÅ‚a nowa platforma sklepu internetowego coccodrillo.eu. Różni siÄ™ ona od poprzedniej wizualnie, ale również rozbudowana zostaÅ‚a o nowe funkcje. Obecnie sklep internetowy wystÄ™puje w 6 odsÅ‚onach: polskiej, angielskiej, czeskiej, sÅ‚owackiej oraz niemieckiej i austriackiej. WysiÅ‚ek spóÅ‚ki CDRL S.A. nagrodzony zostaÅ‚ nie tylko rozwojem sieci sklepów pod markÄ… Coccodrillo. Jej owocem sÄ… także liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach oceniajÄ…cych zarówno sam produkt, jak i caÅ‚Ä… firmÄ™, jakość obsÅ‚ugi i wyniki biznesowe. W roku 2015 marka Coccodrillo otrzymaÅ‚a tytuÅ‚ "Super Produkt" przyznawany przez czytelników Mam Dziecko. Od 2016 roku CDRL znajduje siÄ™ wÅ›ród nagradzanych tytuÅ‚em „Diamenty Forbsa”, które przyznawane sÄ… za dynamiczny rozwój firmy. Kolejnymi tytuÅ‚ami jakie otrzymaÅ‚o CDRL S.A. sÄ… nagrody „Superbrands 2018” oraz „Polska Marka 2018”.

Podziel siÄ™ opiniÄ…!

Czy masz wiedzÄ™ na temat Coccodrillo? Zostaw opiniÄ™! Twoje informacje mogÄ… pomóc potencjalnym klientom, planujÄ…cym wakacje, w dokonaniu prawidÅ‚owego wyboru.