NiezależnaOpinia

  Opinie Coccodrillo

  Historia CDRL S.A. siÄ™ga poczÄ…tku lat 90., kiedy Marek Dworczak i Tomasz PrzybyÅ‚a rozpoczÄ™li dziaÅ‚alność na rynku odzieżowym. Obaj przedsiÄ™biorcy od poczÄ…tku nastawieni byli na dystrybucjÄ™ ubraÅ„ dzieciÄ™cych. ByÅ‚ to wówczas niezagospodarowany i perspektywiczny sektor polskiego rynku. Prawdziwy przeÅ‚om nastÄ…piÅ‚ w roku 2003, kiedy doszÅ‚o do poÅ‚Ä…czenia prowadzonej przez Marka Dworczaka spóÅ‚ki Marco z firmÄ… Remi, której wÅ‚aÅ›cicielem byÅ‚ Tomasz PrzybyÅ‚a. W efekcie powstaÅ‚o Coccodrillo Sp. z o. o. Wspólnicy postanowili razem rozwinąć nowe przedsiÄ™biorstwo i rozwinąć dziaÅ‚alność także poza granicami Polski. DziÅ› można powiedzieć, że siÄ™ to udaÅ‚o. Po drodze jednak miaÅ‚o miejsce wiele istotnych wydarzeÅ„. Najważniejsze z nich z to pewnoÅ›ciÄ… stworzenie marki Coccodrillo, bÄ™dÄ…cej owocem wspóÅ‚pracy obu prezesów CDRL oraz ich wÅ‚asnych rodzinnych doÅ›wiadczeÅ„. Jako mÅ‚odzi rodzice doskonale wiedzieli, czego potrzeba ich dzieciom i potrafili zaobserwować, jak szybko potrzeby te ewoluujÄ…. Wraz z narodzinami marki ustalono także najważniejsze zasady dotyczÄ…ce prowadzenia przedsiÄ™biorstwa. ObowiÄ…zujÄ… one do dziÅ›.

  Misja Coccodrillo

  Kolejny warty odnotowania i ważny fakt miaÅ‚ miejsce 26 maja 2008 r., kiedy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwaÅ‚Ä™ o zmianie nazwy spóÅ‚ki na CDRL Sp. z o. o. Przy tej okazji oficjalnie przeniesiono także siedzibÄ™ do Å›wieżo ukoÅ„czonego obiektu w Pianowie koÅ‚o KoÅ›ciana. 18 lipca 2011 r. podjÄ™ta zostaÅ‚a uchwaÅ‚a o przeksztaÅ‚ceniu spóÅ‚ki z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… w spóÅ‚kÄ™ akcyjnÄ…, przyjÄ™to jej statut i wybrano czÅ‚onków zarzÄ…du. Wpis przeksztaÅ‚conej spóÅ‚ki do rejestru KRS nastÄ…piÅ‚ 3 sierpnia 2011 r. W październiku 2014 CDRL S.A. uchwaÅ‚Ä… ZarzÄ…du GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie, akcje spóÅ‚ki zostaÅ‚y dopuszczone do obrotu gieÅ‚dowego. Mimo różnych zmian na jakie decydowaÅ‚a siÄ™ spóÅ‚ka by lepiej konkurować na polskim i zagranicznych rynkach, pozostaÅ‚a wierna podstawom, dziÄ™ki którym odniósÅ‚ sukces. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci CDRL S.A. pozostaje projektowanie i sprzedaż odzieży oraz obuwia dla dzieci i mÅ‚odzieży.

  Oferta Coccodrillo

  Sieć detalicznych salonów wÅ‚asnych Emitenta prowadzona jest poprzez tzw. spóÅ‚ki zależne. ZajmujÄ… siÄ™ one tworzeniem i utrzymywaniem sklepów sprzedajÄ…cych wyroby pod markÄ… Coccodrillo oraz innego asortymentu oferowanego przez Emitenta. Obecnie sieć sprzedaży liczy niemal 500 salonów. W Polsce zlokalizowane sÄ… 242 salony, pozostaÅ‚e miÄ™dzy innymi w Austrii, Czechach, Portugali, SÅ‚owacji, Rumunii, krajach BaÅ‚tyckich, na WÄ™grzech. W 2018 r. w Niemczech otwarty zostaÅ‚ pierwszy salon pod szyldem marki Coccodrillo. Poza granicami Unii Europejskiej salony marki Coccodrillo znależć można także w Arabii Saudyjskiej, Mongolii, Libii, Kazachstanie czy Brazylii. Dodatkowo w roku 2010 uruchomiony zostaÅ‚ sklep internetowy Coccodrillo. Sprzedaż tym kanaÅ‚em dystrybucji stale siÄ™ rozwija zarówno w Polsce jak i Czechach oraz Niemczech. W maju 2015 r. powstaÅ‚a nowa platforma sklepu internetowego coccodrillo.eu. Różni siÄ™ ona od poprzedniej wizualnie, ale również rozbudowana zostaÅ‚a o nowe funkcje. Obecnie sklep internetowy wystÄ™puje w 6 odsÅ‚onach: polskiej, angielskiej, czeskiej, sÅ‚owackiej oraz niemieckiej i austriackiej. WysiÅ‚ek spóÅ‚ki CDRL S.A. nagrodzony zostaÅ‚ nie tylko rozwojem sieci sklepów pod markÄ… Coccodrillo. Jej owocem sÄ… także liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach oceniajÄ…cych zarówno sam produkt, jak i caÅ‚Ä… firmÄ™, jakość obsÅ‚ugi i wyniki biznesowe. W roku 2015 marka Coccodrillo otrzymaÅ‚a tytuÅ‚ "Super Produkt" przyznawany przez czytelników Mam Dziecko. Od 2016 roku CDRL znajduje siÄ™ wÅ›ród nagradzanych tytuÅ‚em „Diamenty Forbsa”, które przyznawane sÄ… za dynamiczny rozwój firmy. Kolejnymi tytuÅ‚ami jakie otrzymaÅ‚o CDRL S.A. sÄ… nagrody „Superbrands 2018” oraz „Polska Marka 2018”.

  Podziel siÄ™ opiniÄ…!

  Czy masz wiedzÄ™ na temat Coccodrillo? Zostaw opiniÄ™! Twoje informacje mogÄ… pomóc potencjalnym klientom, planujÄ…cym wakacje, w dokonaniu prawidÅ‚owego wyboru.

  Coccodrillo
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Coccodrillo

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Coccodrillo jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o Coccodrillo. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Coccodrillo?

  Coccodrillo działa głównie w kategorii Sklepy internetowe, a dokładniej w Dzieci i Niemowlęta.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da Coccodrillo com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!