BIK

Wszystkie opinie

BIK

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Uwaga: Co mówią nasi klienci?

E
Ewa K.
Słabsze strony Biura Informacji Kredytowej: 1. Brak przygotowania dużej części przełożonych do pełnionej funkcji tzn. brak umiejętności komunikacji, wyznaczania planów, priorytetów, przekierowanie...Czytacz dalej

Wszystkie opinie (1)

 • Nie ma jeszcze żadnych opini!

  Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

 • Zamówienie

  Serwis

  Cennik

  Dostawa

  Kupiłbym tu ponownie
  Ogólnie

  BIK

  Słabsze strony Biura Informacji Kredytowej:
  1. Brak przygotowania dużej części przełożonych do pełnionej funkcji tzn. brak umiejętności komunikacji, wyznaczania planów, priorytetów, przekierowanie odpowiedzialności za błędnie wyznaczone plany na pracowników, próby zarządzania przez stosowanie manipulacji, skłócania ze sobą zespołu. Często, niestety brak również podstawowej kultury osobistej.
  2. Nadmiar obowiązków, i, bardzo rzadko, jeśli w ogóle, płatne nadgodziny
  3. Nierealne plany i terminy do realizacji, przy czym najczęściej wsparcie przełożonych ogranicza się do przekładania terminów
  4. Atmosfera bardzo napięta, brak normalnych kontaktów międzyludzkich, wszystko pozorne, powierzchowne
  5. Niskie wynagrodzenie w stosunku do pensji na tym samym stanowisku i w tym samym sektorze,
  6. Bardzo duża rotacja pracowników, co ciekawe, również wewnątrz organizacji
  7. Brak transferu wiedzy pomiędzy pracownikami i działami
  8. Pozoranctwo tzn. działania tuszujące ogólny wizerunek firmy jak np. wymuszenie na pracownikach wysokich not dla przełożonych w ocenach okresowych albo kasowanie negatywnych ocen na gowork.pl. Spokojnie, moja też zostanie skasowana


Inni również oglądali

Logo AlfaKredyt

AlfaKredyt

1 opinie

Znowu brakuje Ci kasy? Pieniądze palą Ci się w rękach? Nie możesz się powstrzy...

Logo Getin Noble Bank

Getin Noble Bank

1 opinie

Getin Bank jest markÄ… bankowoÅ›ci detalicznej, która należy do Getin Noble Bank S.A., jednego z najwi&Au...

Logo IUVO P2P Investment

IUVO P2P Investment

1 opinie

Luvo jest grupÄ… mÅ‚odych przedsiÄ™biorców, którzy chcÄ… ponownie zdefiniować spo...

Logo SMART POŻYCZKA

SMART POŻYCZKA

1 opinie

RozpoczÄ…Å‚eÅ› studia i potrzebujesz pieniÄ™dzy? Chcesz podarować bliskim prezenty marzeÅ...

BIK

Opinie o BIK

Grupa BIK jest gÅ‚ównym źródÅ‚em informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Gromadzi i udostÄ™pnia informacje o tym, jak uczestnicy rynku - osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, realizujÄ… swoje zobowiÄ…zania kredytowe i finansowe.

Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce. Wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż. W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej to najwiÄ™kszy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiÄ™biorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. Posiada w swojej bazie informacje o 140,1 mln rachunków należących do 24 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej Å‚Ä…cznie 1,1 mln firm i innych podmiotów, z których czynne zobowiÄ…zania kredytowe ma 760 tys. podmiotów.

Biuro Informacji Kredytowej zostaÅ‚o utworzone w 1997 r. przez banki i ZwiÄ…zek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

Do BIK trafiajÄ… wszystkie informacje dotyczÄ…ce kredytów zaciÄ…ganych we wszystkich bankach, SKOK-ach i ponad 60 najwiÄ™kszych firmach pożyczkowych. SÄ… to zarówno informacje pozytywne, czyli te o kredytach spÅ‚acanych terminowo, które tworzÄ… pozytywnÄ… historiÄ™ kredytowÄ…, uÅ‚atwiajÄ…c w przyszÅ‚oÅ›ci uzyskanie kredytu, jak i informacje negatywne – o kredytach niespÅ‚acanych lub spÅ‚acanych z opóźnieniami.

Ponad 90% danych zgromadzonych w BIK, to dane pozytywne.

BIK, jako instytucja powoÅ‚ana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, ma ustawowe prawo przetwarzać dane stanowiÄ…ce tajemnicÄ™ bankowÄ… w celu wspomagania banków i SKOK-ów w ocenie zdolnoÅ›ci kredytowej ich Klientów. Prawo bankowe Å›ciÅ›le okreÅ›la również możliwoÅ›ci usuniÄ™cia danych z BIK.

BIG InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor gromadzi i udostÄ™pnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadÅ‚użeniu osób i firm. BIG InfoMonitor oferuje również narzÄ™dzia do weryfikowania wiarygodnoÅ›ci pÅ‚atniczej klientów i kontrahentów.

BIG InfoMonitor jest spóÅ‚kÄ… zależnÄ… sektora bankowego – poprzez Biuro Informacji Kredytowej – swojego gÅ‚ównego akcjonariusza.

Do BIG InfoMonitor trafiajÄ… informacje dotyczÄ…ce pÅ‚atnoÅ›ci różnego rodzaju zobowiÄ…zaÅ„, jak rachunki za telefon oraz media, raty alimentów, regulowanie zobowiÄ…zaÅ„ windykowanych, kontraktów B2B. SÄ… to zarówno informacje negatywne o opóźnieniach przekraczajÄ…cych 30 dni, jak i pozytywne, czyli o zobowiÄ…zaniach spÅ‚acanych terminowo.

Informacje uzyskane poprzez BIG InfoMonitor pomagajÄ… ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej. PotwierdzajÄ… wiarygodność finansowÄ… klientów i kontrahentów, a także wspierajÄ… procesy windykacyjne w firmie. BIG InfoMonitor jest jedynym biurem informacji gospodarczej, które umożliwia dostÄ™p do baz Biura Informacji Kredytowej oraz ZwiÄ…zku Banków Polskich.

Jak działają?

BIK gromadzi i udostÄ™pnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, tj. z caÅ‚ego rynku kredytowego w Polsce. Jest to najwiÄ™kszy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiÄ™biorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych.

BIG InfoMonitor zbiera i udostÄ™pnia informacje o zadÅ‚użeniu konsumentów i przedsiÄ™biorców, a także o ich terminowym wywiÄ…zywaniu siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„. DziÄ™ki temu daje bankom i przedsiÄ™biorcom wiedzÄ™ na temat wiarygodnoÅ›ci pÅ‚atniczej potencjalnych kredytobiorców i kontrahentów.

Zostaw swojÄ… opiniÄ™ o BIK

Każda opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszym klientom.