NiezależnaOpinia

  Opinie BIK

  Opinie o BIK

  Grupa BIK jest gÅ‚ównym źródÅ‚em informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Gromadzi i udostÄ™pnia informacje o tym, jak uczestnicy rynku - osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, realizujÄ… swoje zobowiÄ…zania kredytowe i finansowe.

  Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce. Wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż. W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

  Biuro Informacji Kredytowej

  Biuro Informacji Kredytowej to najwiÄ™kszy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiÄ™biorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych. Posiada w swojej bazie informacje o 140,1 mln rachunków należących do 24 mln klientów indywidualnych oraz informacje o historii kredytowej Å‚Ä…cznie 1,1 mln firm i innych podmiotów, z których czynne zobowiÄ…zania kredytowe ma 760 tys. podmiotów.

  Biuro Informacji Kredytowej zostaÅ‚o utworzone w 1997 r. przez banki i ZwiÄ…zek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe.

  Do BIK trafiajÄ… wszystkie informacje dotyczÄ…ce kredytów zaciÄ…ganych we wszystkich bankach, SKOK-ach i ponad 60 najwiÄ™kszych firmach pożyczkowych. SÄ… to zarówno informacje pozytywne, czyli te o kredytach spÅ‚acanych terminowo, które tworzÄ… pozytywnÄ… historiÄ™ kredytowÄ…, uÅ‚atwiajÄ…c w przyszÅ‚oÅ›ci uzyskanie kredytu, jak i informacje negatywne – o kredytach niespÅ‚acanych lub spÅ‚acanych z opóźnieniami.

  Ponad 90% danych zgromadzonych w BIK, to dane pozytywne.

  BIK, jako instytucja powoÅ‚ana na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, ma ustawowe prawo przetwarzać dane stanowiÄ…ce tajemnicÄ™ bankowÄ… w celu wspomagania banków i SKOK-ów w ocenie zdolnoÅ›ci kredytowej ich Klientów. Prawo bankowe Å›ciÅ›le okreÅ›la również możliwoÅ›ci usuniÄ™cia danych z BIK.

  BIG InfoMonitor

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor gromadzi i udostÄ™pnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadÅ‚użeniu osób i firm. BIG InfoMonitor oferuje również narzÄ™dzia do weryfikowania wiarygodnoÅ›ci pÅ‚atniczej klientów i kontrahentów.

  BIG InfoMonitor jest spóÅ‚kÄ… zależnÄ… sektora bankowego – poprzez Biuro Informacji Kredytowej – swojego gÅ‚ównego akcjonariusza.

  Do BIG InfoMonitor trafiajÄ… informacje dotyczÄ…ce pÅ‚atnoÅ›ci różnego rodzaju zobowiÄ…zaÅ„, jak rachunki za telefon oraz media, raty alimentów, regulowanie zobowiÄ…zaÅ„ windykowanych, kontraktów B2B. SÄ… to zarówno informacje negatywne o opóźnieniach przekraczajÄ…cych 30 dni, jak i pozytywne, czyli o zobowiÄ…zaniach spÅ‚acanych terminowo.

  Informacje uzyskane poprzez BIG InfoMonitor pomagajÄ… ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej. PotwierdzajÄ… wiarygodność finansowÄ… klientów i kontrahentów, a także wspierajÄ… procesy windykacyjne w firmie. BIG InfoMonitor jest jedynym biurem informacji gospodarczej, które umożliwia dostÄ™p do baz Biura Informacji Kredytowej oraz ZwiÄ…zku Banków Polskich.

  Jak działają?

  BIK gromadzi i udostÄ™pnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, tj. z caÅ‚ego rynku kredytowego w Polsce. Jest to najwiÄ™kszy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiÄ™biorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych.

  BIG InfoMonitor zbiera i udostÄ™pnia informacje o zadÅ‚użeniu konsumentów i przedsiÄ™biorców, a także o ich terminowym wywiÄ…zywaniu siÄ™ z zobowiÄ…zaÅ„. DziÄ™ki temu daje bankom i przedsiÄ™biorcom wiedzÄ™ na temat wiarygodnoÅ›ci pÅ‚atniczej potencjalnych kredytobiorców i kontrahentów.

  Zostaw swojÄ… opiniÄ™ o BIK

  Każda opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakości poziomu usług dla naszym klientom.

  BIK
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o BIK

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy BIK jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o BIK. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje BIK?

  BIK działa głównie w kategorii Pożyczki, a dokładniej w Oszczędzanie, Inwestycja, Money Transfer.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na BIK . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.