NiezależnaOpinia

  Opinie UNICEF

  O organizacji

  UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci.

  Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. UNICEF został wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby chronić prawa dzieci,wspierać realizację ich podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do pełnego rozwoju wszystkich dzieci. Kieruje się w swojej pracy postanowieniami Konwencji o prawach dziecka i podejmuje starania, aby prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w postępowaniu wobec dzieci. Podkreśla, iż przeżycie, ochrona i rozwój dzieci są uniwersalnymi normami, które stanowią o rozwoju ludzkości. Mobilizuje siły polityczne oraz środki materialne, aby pomóc krajom, zwłaszcza tym rozwijającym się, w zapewnieniu dzieciom oraz ich rodzinom dostępu do podstawowych usług. Jest zaangażowany w zapewnienie szczególnej ochrony najbardziej poszkodowanym dzieciom - ofiarom wojen, katastrof, skrajnego ubóstwa, wszelkich form przemocy i wykorzystywania, oraz dzieciom z niepełnosprawnością.

  Działa w sytuacjach kryzysowych, aby chronić prawa dzieci. We współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz innymi organizacjami humanitarnymi, UNICEF dzieli się wiedzą i środkami, by uwolnić od cierpienia dzieci oraz tych, którzy sprawują nad nimi opiekę. Jest neutralny, a jego działalność jest wolna od wszelkich form dyskryminacji. Priorytet mają zawsze dzieci i kraje znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. Poprzez realizowane programy, promuje równouprawnienie dziewcząt oraz kobiet, działa na rzecz ich pełnego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym. Współpracuje ze wszystkimi partnerami na rzecz stałego rozwoju ludzkości oraz realizacji wizji pokoju i postępu społecznego zagwarantowanego w Karcie Narodów Zjednoczonych.

  Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, dzieci potrzebują naszej pomocy. Dlatego nowa strategia UNICEF zakłada większe zaangażowanie przedstawicieli biznesu w pomoc dzieciom. Do 2021 roku liczba darczyńców korporacyjnych UNICEF wzrośnie z 650 do 2000, a liczba globalnych partnerów z obecnych 50 do 100.

  Dzięki wsparciu Darczyńców takich jak Ty planujemy sfinansować: Pomoc dla dzieci znajdujących się w ośrodkach zdrowia położonych na szczególnie zagrożonych obszarach oraz w miejscach, gdzie do tej pory dzieci skrajnie niedożywione nie miały dostępu do odpowiedniej terapii. Wyposażenie ośrodków zdrowia w leki i sprzęt, w celu zapewnienia pełnej możliwości leczenia dzieci cierpiących z powodu niedożywienia.

  Dostarczenie gotowej do spożycia żywności terapeutycznej (pasta, mleko terapeutyczne i herbatniki wysokoenergetyczne), która ratuje życie najbardziej niedożywionych dzieci. Szkolenia personelu w zakresie rozpoznawania i leczenia niedożywienia wśród dzieci. Edukację w zakresie dobrych praktyk żywieniowych i zdrowotnych wśród lokalnych społeczności. Dzięki takim ludziom jak Ty w ostatnich latach uratowaliśmy przed śmiercią głodową tysiące dzieci. W ostatnich latach Polacy wsparli programy walki z głodem i niedożywieniem prowadzone przez UNICEF kwotą niemal pięciu milionów złotych. Niestety w Sudanie Południowym sytuacja wciąż jest dramatyczna. Dlatego nadal apelujemy o pomoc. Akcja „Uratuj dziecko w Sudanie Południowym” trwa.

  UNICEF
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o UNICEF

  Twoja opinia