Fluentbe

Wszystkie opinie

Fluentbe

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Udemy
Udemy
1 opinie

Co jest potrzebne by iść do przodu i rozwijać siÄ™? Samochód, bilet do innego miasta, sterta zes...

Logo FISZKI
FISZKI
0 opinie

FISZKI – narzÄ™dzia, które pomagajÄ… samodzielnie zdobyć kompetencje, o które nie zadbaÅ&#...

Logo Farnell
Farnell
0 opinie

O firmie Farnell Farnell działa na terenie EMEA i jest dystrybutorem wysokiej jakości produktów technologicznych, usług i r...

Logo Woman and Money
Woman and Money
0 opinie

O serwisie Woman and Money Właścicielem serwisu internetowego Woman and Money, czyli Kobiety i pieniądze jest firma  ...

Fluentbe

SzkoÅ‚a Fluentbe zostaÅ‚a zaÅ‚ożona w 2015 roku przez te same osoby, które zaangażowane byÅ‚y poprzednio m.in w Docplanner (ZnanyLekarz) i Goldenline. Poziom startowy biegÅ‚oÅ›ci biegÅ‚oÅ›ci z jakim przychodzi klient jest bez znaczenia, gdyż szkoÅ‚a dobiera tryb nauki i odpowiedniego lektora poziomu studenta, majÄ…c na uwadze jego cele i potrzeby jÄ™zykowe. Klientami Fluentbe sÄ… zarówno osoby indywidualne jak i firmy, wykupujÄ…ce pakiety dla swoich pracowników. Przede wszystkim uczniami sÄ… osoby dorosÅ‚e, chcÄ…ce wykorzystać jÄ™zyk praktycznie, najczęściej zawodowo.

SzkoÅ‚a zatrudnia polskich oraz zagranicznych lektorów z różnych krajów Å›wiata. Wystarczy wypeÅ‚nić test jezykowy, wybrać poziom i nauczyciela i rozpocząć naukÄ™. Kursy online cieszÄ… siÄ™ rosnÄ…cÄ… popularnoÅ›ciÄ… i frekwencjÄ…, a kursy e-learningowe jÄ™zyków obcych nijÄ… rekordy. Choć może to być zaskakujÄ…ce, ze wzglÄ™du na postÄ™p technologiczny i nowe techniki uczenia siÄ™, specjaliÅ›ci zajmujÄ…cy siÄ™ edukacjÄ… zapewniajÄ…, że e-learning stanowi Å›wietny sposób na zapewnienie, że Ty również możesz stać siÄ™ wielojÄ™zyczny.

Oferta firmy

Fluentbe to internetowa szkoÅ‚a jÄ™zyka angielskiego bez wychodzenia z domu. SzkoÅ‚a oferuje metodÄ™ nauki angielskiego opartÄ… na caÅ‚kowitej imersji, czyli zanurzeniu siÄ™ w jÄ™zyku. DziÄ™ki niej nowe umiejÄ™tnoÅ›ci jÄ™zykowe nabywa siÄ™ bardzo szybko, poprzez interakcje zbliżone do naturalnych. Kursant spotyka siÄ™ na żywo z lektorem, bÄ™dÄ…c w domu, pracy lub w innym miejscu, w którym ma dostÄ™p do internetu. We Fluentbe proponujÄ… zajÄ™cia w kameralnych, 2-4 osobowych grupach. SzkoÅ‚a oferuje również przygotowanie do egzaminów oraz kursy tematyczne:

Fluentbe to internetowa szkoÅ‚a jÄ™zykowa. ZajÄ™cia odbywajÄ… siÄ™ w maÅ‚ych grupach z nauczycielem na żywo. Metoda nauki Fluentbe skierowana jest gÅ‚ównie do osób dorosÅ‚ych i nastawiona jest na mówienie i praktyczne wykorzystanie jÄ™zyka, a nie na rozwiÄ…zywanie testów. Porównaj ofertÄ™ szkoÅ‚y  z konkurencjÄ… naszej stronie.

Opinia końcowa

Nauka online ma wiele zalet. Ponieważ uczÄ…cy siÄ™ uczÄ™szcza do klasy w swoim wÅ‚asnym Å›rodowisku, mogÄ… jÄ… lepiej kontrolować. MogÄ… dostosować oÅ›wietlenie, temperaturÄ™ i poziom haÅ‚asu do tych, z którymi sÄ… wygodne. Im sÄ… bardziej komfortowe, tym lepiej mogÄ… siÄ™ uczyć. UnikajÄ… również problemu potencjalnie uciążliwych kolegów z klasy.

Praca wykonywana w klasie może być także bardziej skoncentrowana na Internecie. Gdy praca grupowa odbywa siÄ™ za pomocÄ… czatów tekstowych lub wideo, Å‚atwiej jest skoncentrować siÄ™ na danym temacie. Zasugerowano, że grupa online wkÅ‚ada dużo wiÄ™cej wysiÅ‚ku w to zadanie. Opinie przekazywane online mogÄ… być dogÅ‚Ä™bne i spójne.

JeÅ›li szukasz ciekawych zajęć obejmujÄ…cych aktualne zagadnienia, z nauczycielami, którzy sprawiajÄ…, że każda rozmowa jest przyjemna, Fluentbe jest idealnym miejscem do odkrywania ekscytujÄ…cego Å›wiata nauki jÄ™zyków. Nauka z Fluentbe to coÅ› wiÄ™cej niż powtarzanie sÅ‚ów z listy sÅ‚ownictwa i książki gramatycznej.

Kursy online sÄ… aktywne i teraźniejsze. PracujÄ…c online, poznasz pożądane różne materiaÅ‚y do nauki, które pozwolÄ… Ci na bardziej efektywnÄ… naukÄ™ jÄ™zyka. Kursy zostaÅ‚y stworzone dla studentów wszystkich poziomów, od poczÄ…tkujÄ…cego do zaawansowanego. RozpoczynajÄ…c lekcje, przeprowadzasz test poziomu, abyÅ›my mogli zobaczyć Twoje specyficzne potrzeby w jÄ™zyku. Kursy tutaj można wykonać samodzielnie lub z innym uczniem.