Citi Handlowy

Wszystkie opinie

Citi Handlowy

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo AlfaKredyt
AlfaKredyt
1 opinie

Znowu brakuje Ci kasy? Pieniądze palą Ci się w rękach? Nie możesz się powstrzy...

Logo Miloan
Miloan
1 opinie

Miloan - serwis internetowego kredytu online Pożyczka online – najlepsza alternatywa w trudnej sytuacji finansowej. Szybko&Arin...

Logo Bancovo
Bancovo
1 opinie

Opinie o BancovoBANCOVO to pierwsza i jedyna w Polsce platforma, na której porównasz rzeczywiste oferty kredytów bankowych i p...

Logo Credit.pl
Credit.pl
1 opinie

Opinie o Credi.pl Co trzeba wiedzieć o szybkiej pożyczce?Szybka pożyczka jest jednym z najprostszych rozwi&A...

Citi Handlowy

Niemal każda finansowa instytucja rozporzÄ…dza ogromnymi możliwoÅ›ciami, ma nowoczesne usÅ‚ugi i produkty. Jednak to ludzie Å›wiadczÄ… o prawdziwej wartoÅ›ci takiej instytucji. Każdy bank tworzÄ… ludzie. Dla ludzi. DziÄ™ki ich pomysÅ‚om, profesjonalizmowi, indywidualnemu podejÅ›ciu do każdego klienta jest możliwe budowanie partnerskich relacji i zaproponowanie najlepszych produktów czy usÅ‚ug bankowych. W Citi Handlowy pracujÄ… wÅ‚aÅ›nie tacy ludzie. Citi Handlowy to bank, który Å‚Ä…czy najlepsze tradycje polskiej bankowoÅ›ci i doÅ›wiadczenie z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów. PowstaÅ‚ z poÅ‚Ä…czenia Banku Handlowego - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank. Tak wÅ‚aÅ›nie, w marcu 2001 roku, narodziÅ‚a siÄ™ jedna z najsilniejszych instytucji finansowych w naszym kraju, która stanowi integralnÄ… część finansowej grupy Citi - globalnej instytucji finansowej, jaka prowadzi okoÅ‚o 200 milionów rachunków i dziaÅ‚ajÄ…cej w ponad 160 krajach i jurysdykcjach. Citi Handlowy obsÅ‚uguje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rzÄ…dowych i instytucjonalnych zapewniajÄ…c im bogaty wybór usÅ‚ug finansowych i produktów w zakresie bankowoÅ›ci detalicznej, bankowoÅ›ci inwestycyjnej i korporacyjnej, bankowoÅ›ci transakcyjnej, usÅ‚ug maklerskich oraz zarzÄ…dzania majÄ…tkiem.

Citi Handlowy – misja i wizja

Obecnie Citi prowadzi dziaÅ‚alność poprzez swoje dwie gÅ‚ówne jednostki operacyjne: Citi Holdings, w której zebrano aktywa i biznesy oraz Citicorp, obejmujÄ…cÄ… kluczowe obszary dziaÅ‚alnoÅ›ci Citi, które nie sÄ… kluczowe dla przyszÅ‚ego rozwoju firmy. Citicorp obejmuje Global Consumer Banking (bankowość detaliczna) oraz Institutional Clients Group (bankowość korporacyjna) i koncentruje siÄ™ na oferowaniu najwyższej klasy produktów i usÅ‚ug przy wykorzystaniu globalnej sieci Citi, obecnej również na wielu rynkach wschodzÄ…cych. Citi Handlowy jest instytucjÄ… o wysokim poczuciu odpowiedzialnoÅ›ci spoÅ‚ecznej. MisjÄ™ nowoczesnej filantropii Citi Handlowy realizuje za poÅ›rednictwem zaÅ‚ożonej Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, która wspiera prace na rzecz dobra publicznego w zakresie promocji przedsiÄ™biorczoÅ›ci, edukacji finansowej, ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju lokalnego. Priorytetowym obszarem dziaÅ‚alnoÅ›ci Fundacji jest edukacja finansowa. W 2013 roku w partnerstwie z innymi instytucjami publicznymi Fundacja prowadziÅ‚a 9 programów, w tym "Moje Finanse, najwiÄ™kszy w Europie program edukacji finansowej pod wzglÄ™dem zasiÄ™gu. Fundacja Kronenberga jest koordynatorem jednego z najlepiej ocenianych programów wolontariatu pracowniczego w Polsce - Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy. W latach 2006-2013 w prace na rzecz innych wolontariusze Banku i spóÅ‚ek Citi dziaÅ‚ajÄ…cych w Polsce zaangażowali siÄ™ 14 tysiÄ™cy razy, zrealizowali 1200 projektów i przepracowali ponad 90 tysiÄ™cy godzin.

Oferta Citi Handlowy

W szerokiej ofercie Citi Handlowy skierowanej zarówno do klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, znajdziecie PaÅ„stwo: - innowacyjne i nowoczesne produkty, - rozwiÄ…zania dostosowane do indywidualnych potrzeb, - wygodny dostÄ™p do produktów poprzez telefon, internet i sieć oddziaÅ‚ów, - Å›wiatowÄ… technologiÄ™, - dostÄ™p do globalnej sieci Citi. Oprócz klasycznych usÅ‚ug bankowych, w ofercie banku znajdujÄ… siÄ™ również usÅ‚ugi i produkty rynku kapitaÅ‚owego oferowane przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz produkty Handlowy Leasing Sp. z o.o. Bank od poczÄ…tku swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci otrzymaÅ‚ wiele wyróżnieÅ„ i prestiżowych tytuÅ‚ów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, które stanowiÄ… o jego renomie na rynku usÅ‚ug finansowych.

Skargi i reklamacje Citi Handlowy

W razie jakichkolwiek pytań Citi Handlowy zachęca do kontaktu z nim. Reklamację możesz złożyć e-mailem, SMS-em lub listownie na adres korespondencyjny.

Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ…!

Miałeś okazję korzystać z usług Citi Handlowy? Podziel się swoją opinią na ten temat!