Tauron

Wszystkie opinie

Tauron

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Moje PV

Moje PV

0 opinie

Prężnie rozwijający się świat oferuje nam dzisiaj wiele możliwości, aby ułatwić i zwiększyć ...

Logo Acea

Acea

0 opinie

Życie w nowoczesnym społeczeństwie oraz aglomeracji miejskiej niesie za sobą zarówno wiele udogodnień jak i niekorz...

Logo Green Network Energy

Green Network Energy

0 opinie

Wszyscy korzystamy z dostępu do takich mediów jak woda, gaz czy energia elektryczna. żyjąc w dwudziestym pierwszym wieku mamy...

Tauron

Szukasz solidnego dostawcy energii elektrycznej i ciepÅ‚a do swojego mieszkania? Zwróć uwagÄ™ na grupÄ™ TAURON. To kluczowy podmiot w branży energetycznej i ważne ogniwo w systemie bezpieczeÅ„stwa energetycznego Polski. PodstawowÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… firmy jest wydobycie wÄ™gla, wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej oraz ciepÅ‚a. TAURON czuwa nad bezpieczeÅ„stwem caÅ‚ego Å‚aÅ„cucha energetycznego od wydobycia wÄ™gla w kopalni po dostarczenie energii za poÅ›rednictwem sieci dystrybucyjnej do klientów. Grupa TAURON dziaÅ‚a w podstawowych obszarach rynku energetycznego, dziÄ™ki czemu zachowuje kontrolÄ™ nad procesem wytwarzania oraz dostarczania energii. TAURON chce zmieniać Å›wiat na lepsze, dlatego pomaga najbardziej potrzebujÄ…cym. Firma dziaÅ‚a na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sztuki, a także ochrony zdrowia i Å›rodowiska, rozwoju gospodarki.

Misja i wizja TAURON

MisjÄ… Grupy TAURON jest z pasjÄ… i zaangażowaniem dostarczać nowoczesne rozwiÄ…zania, które dajÄ… energiÄ™ w ciÄ…gle zmieniajÄ…cym siÄ™ Å›wiecie. TAURON stara siÄ™ być firmÄ…, najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiadajÄ…cej na potrzeby klientów. Firma angażuje siÄ™ w szereg przedsiÄ™wzięć na rzecz otoczenia, na przykÅ‚ad dziaÅ‚alność edukacyjna i charytatywna. Jest sponsorem ważnych wydarzeÅ„, w tym sportowych i kulturalnych. WspóÅ‚pracuje, miÄ™dzy innymi, z Polskim Komitetem Olimpijskim, NarodowÄ… OrkiestrÄ… SymfonicznÄ… Polskiego Radia, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Oferta TAURON

Firma jest jednym z najwiÄ™kszych podmiotów gospodarczych w Polsce. Dysponuje kapitaÅ‚em wÅ‚asnym w wysokoÅ›ci 16 miliardów zÅ‚otych oraz zatrudnia okoÅ‚o 25 tysiÄ™cy pracowników. TAURON jest najwiÄ™kszym dystrybutorem energii elektrycznej na terenie Polski. Firma dostarcza do 5,5 milionów Klientów koÅ„cowych ponad 49,7 TWh energii elektrycznej rocznie. TAURON jest drugim co do wielkoÅ›ci producentem i sprzedawcÄ… w Polsce energii elektrycznej oraz najwiÄ™kszym dostawcÄ… ciepÅ‚a. Holding kontroluje 30% polskich zasobów energetycznego wÄ™gla kamiennego. W TAURON dziaÅ‚a specjalistyczne Laboratorium, które zajmuje siÄ™ sprawdzeniem inteligentnych liczników w zakresie technicznym i funkcjonalnym. Także firma zajmuje siÄ™ wdrażaniem rozwiÄ…zaÅ„ komunikacji sieci domowej oraz sprawdzaniem i rozwojem użytecznoÅ›ci nowych technologii transmisji danych pomiarowych. Prace wykonywane w laboratorium pozwalajÄ… zdobywanie przez pracowników spóÅ‚ki niezbÄ™dnych kompetencji do realizacji projektów zwiÄ…zanych z obszarem smart meteringu, smart home czy internetu rzeczy.

TAURON: „Nasza energia – Twoje bezpieczeÅ„stwo”

OsiÄ… wszystkich dziaÅ‚aÅ„ w zakresie spoÅ‚ecznej odpowiedzialnoÅ›ci TAURON staÅ‚o siÄ™ bezpieczeÅ„stwo uważane nie tylko pod kÄ…tem zapewnienia ciÄ…gÅ‚oÅ›ci dostaw energii elektrycznej do klientów, ale również w kontekÅ›cie dbaÅ‚oÅ›ci o otoczenie, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla 25 tys. pracowników Grupy, ochrony danych 5 mln klientów, czy też postawienia na nowoczesne technologie wytwórcze, które odznaczajÄ… siÄ™ najwyższymi standardami sprawnoÅ›ciowymi i Å›rodowiskowymi. TAURON to duża firma z tradycjami, wież możesz czuć siÄ™ bezpiecznie. W razie potrzeby możesz zadzwonić lub zaÅ‚atwić sprawÄ™ w Punkcie ObsÅ‚ugi Klienta Grupy TAURON. Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego firmy TAURON dokÅ‚adajÄ… wszelkich staraÅ„, żeby prÄ…d zawsze byÅ‚ w Twoim domu. Czasami może wystÄ…pić przerwa w dostawie prÄ…du, wtedy możesz sprawdzić jej przyczynÄ™ na obszarze TAURON Dystrybucja. JeÅ›li masz brak prÄ…du tylko w Twoim domu lub mieszkaniu – sprawdź bezpieczniki. JeÅ›li masz brak prÄ…du na klatce schodowej i w caÅ‚ym budynku, trzeba skontaktować siÄ™ z administratorem lub wÅ‚aÅ›cicielem budynku. JeÅ›li masz brak prÄ…du na caÅ‚ej ulicy lub w okolicy to najprawdopodobniej planowane wyÅ‚Ä…czenie, lub awaria. W razie zagrożenia lub poważnej awarii dzwoÅ„ na 991, lub zgÅ‚oÅ› awariÄ™ przez internet.

Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ…

MiaÅ‚eÅ› okazjÄ™ korzystać z usÅ‚ug Grupy TAURON? Podziel siÄ™ swojÄ… opiniÄ… na ten temat! DziÄ™ki Twojej ocenie potencjalni klienci firmy TAURON otrzymajÄ… informacje, które pomogÄ… im w wyborze odpowiedniej usÅ‚ugi.