Proama

Wszystkie opinie

Proama

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Aviva

Aviva

1 opinie

Aviva to jedna z instytucji oferujących bezpieczenia na życie, AC lub OC czy też wsparcie podczas zagraniczn...

Logo Ubezpieczeniaonline

Ubezpieczeniaonline

1 opinie

Ubezpieczenie może dać ci komfort i spokój ducha. Niezależnie czy chodzi o samochód, dom, zdrowie, czy też zagran...

Logo Ocenapolis

Ocenapolis

1 opinie

W naszym życiu nieszczęścia zdarzają się zawsze niespodziewanie. Pożar domu, powódź, złamanie rę...

Logo Uniqa

Uniqa

1 opinie

Kupiłeś samochód lub mieszkanie i szukasz atrakcyjnej oferty ubezpieczeniowej? Jeśli tak to warto zapoznać się z of...

Proama

Proama to wedÅ‚ug Dziennika Ubezpieczeniowego najszybciej rozwijajÄ…ca siÄ™ firma ubezpieczeniowa w Polsce, która ubezpiecza już ponad milion klientów. Proama wyróżnia siÄ™ na rynku, proponujÄ…c klientom Osobistego DoradcÄ™ oraz zniżkÄ™ bonus-malus w wysokoÅ›ci 70% dla bezpiecznych i bezszkodowych kierowców. Produkty ubezpieczyciela dostÄ™pne sÄ… poprzez Internet, telefon, u agentów i dealerów samochodowych. Proama oferuje ubezpieczenia OC i ACoraz ubezpieczenia mieszkaniowe wraz z wachlarzem produktów dodatkowych, ubezpieczenia dla maÅ‚ych i Å›rednich firm, a także ubezpieczenia osobowe. Proama zatrudnia w Polsce ponad 600 specjalistów. WspóÅ‚pracuje z prawie 20 000 Osób WykonujÄ…cych CzynnoÅ›ci Agencyjne poprzez ponad 2000 agencji. W roku 2015 roku zlikwidowaÅ‚a już okoÅ‚o 60 000 szkód. Proama uzyskaÅ‚a również tytuÅ‚ "Gwiazda JakoÅ›ci ObsÅ‚ugi 2014" w VII edycji Polskiego Programu Jakość ObsÅ‚ugi. Gwiazda JakoÅ›ci ObsÅ‚ugi przyznawana jest firmom, wysoko ocenianym przez konsumentów. Zdaniem respondentów, Gwiazda JakoÅ›ci ObsÅ‚ugi to firma, która stosuje przyjazne procedury, jest rekomendowana przez innych klientów i godna zaufania.

Misja Proama

Proama jest częściÄ… miÄ™dzynarodowej Grupy Generali. Grupa Generali powstaÅ‚a w 1831 roku. Od poczÄ…tku dziaÅ‚alnoÅ›ci jej rozwój byÅ‚ skierowany na miÄ™dzynarodowe rynki. Obecnie Grupa dziaÅ‚a w ponad 60 krajach, zatrudnia 80.000 pracowników, posiada 65 mln klientów na caÅ‚ym Å›wiecie i sprzedaje swoje produkty poprzez sieć 82.000 profesjonalistów. Grupa zarzÄ…dza aktywami o wartoÅ›ci ponad 400 mld euro. WedÅ‚ug Fortune Global 500 Grupa Generali jest jednÄ… z 50 najwiÄ™kszych firm na Å›wiecie. Jest kluczowym graczem w Europie, najwiÄ™kszym ubezpieczycielem na życie i liderem w bezpoÅ›rednich kanaÅ‚ach sprzedaży. Jest najwiÄ™kszÄ… firmÄ… ubezpieczeniowÄ… we WÅ‚oszech i drugÄ… w Niemczech oraz we Francji.

Działalność społeczna

„Wrzucam na luz” to akcja, zorganizowana na rzecz uprzejmego zachowania na drodze, wskazujÄ…ca i jednoczeÅ›nie piÄ™tnujÄ…ca najczęściej spotykane agresywne, niegrzeczne postawy kierowców. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na fakt, że przyczynÄ… wielu wypadków drogowych i stÅ‚uczek jest czÄ™sto zbyt agresywna oraz ryzykowna jazda i niekulturalne zachowanie kierowców. Proama nie ma wpÅ‚ywu na korki i dziury w drodze, ale ma wpÅ‚yw na to, jak traktujemy innych uczestników ruchu drogowego. „Wrzucam na luz” to akcja, którÄ… Proama chce zwrócić uwagÄ™ zarówno kierowców dwu- i jednoÅ›ladów, rowerzystów, a także pieszych, że spokojne, uprzejme korzystanie z dróg wszystkim uÅ‚atwi dotarcie do celu i wpÅ‚ywa na bezpieczeÅ„stwo. Kultura jazdy, choć zaniedbywana, jest ważnym elementem bezpieczeÅ„stwa w ruchu drogowym.

Jak złożyć reklamację w Proama?

Proama dokÅ‚ada wszelkich staraÅ„, abyÅ› byÅ‚ zadowolony ze wspóÅ‚pracy z niÄ…. Wie jednak, że czasami może siÄ™ zdarzyć, że bÄ™dziesz chciaÅ‚ zÅ‚ożyć reklamacjÄ™. Jak to zrobić:

- Napisz do Proama i prześlij pismo na adres fizyczny firmy.

- Zadzwoń do Proama i powiedz, że chcesz złożyć reklamację ustnie, a zostanie ona zanotowana przez Specjalistę.

- Możesz też zÅ‚ożyć jÄ… telefonicznie albo ustnie do protokoÅ‚u w jednostce Proama obsÅ‚ugujÄ…cej klientów.

Proama odpowie Ci w terminie nie dÅ‚uższym niż 30 dni w postaci papierowej na wskazany przez Ciebie adres, lub na Twój wniosek w formie elektronicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail. W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagajÄ…cych dodatkowych wyjaÅ›nieÅ„, może siÄ™ zdarzyć, że trzeba wiÄ™cej czasu, aby wyjaÅ›nić TwojÄ… sprawÄ™. Wówczas Proama poinformuje CiÄ™ o przyczynach opóźnienia, okolicznoÅ›ciach wymagajÄ…cych dodatkowego ustalenia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (jednak nie dÅ‚uższym niż 60 dni).

Co sÄ…dzisz o ofertach Proama?

Podziel siÄ™ opiniÄ…! Twoja opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszych klientów.