INEA

Wszystkie opinie

INEA

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo SPEEDIFY VPN

SPEEDIFY VPN

1 opinie

UsÅ‚ugi VPN rozwiÄ…zujÄ… wiele problemów: dostÄ™p anonimowy, bezpieczeÅ„stwo, odblokowan...

Logo Plus

Plus

1 opinie

Ile razy to już oferowano Ci zÅ‚ote góry? Firmy wskazujÄ… palcem na korzyÅ›ci, które mo...

Logo Vectra

Vectra

0 opinie

Wektra to jeden z liderów usÅ‚ug telekomunikacyjnych oraz czoÅ‚owy operator kablowy. Vectra to grupa kapitaÅ ...

Logo Virgin Mobile

Virgin Mobile

0 opinie

O firmie Virgin Mobile Właścicielem sklepu internetowego xxxxxx jest firma Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z Warszawy.  ...

INEA

Od lat INEA dziaÅ‚a w Wielkopolsce, tutaj siÄ™ rozwija, tutaj inwestuje i tutaj stanowi miejsce pracy dla ponad 800 Wielkopolan. Nic wiÄ™c dziwnego, że dziaÅ‚aniaINEA, w gÅ‚ównej mierze wpÅ‚ywajÄ… na mieszkaÅ„ców tego regionu. Poprzez propagowanie nowych technologii, rozbudowÄ™ sieci szerokopasmowych i likwidacjÄ™ tzw. „biaÅ‚ych plam” INEA walczy z wykluczeniem cyfrowym. To wÅ‚aÅ›nie za dziaÅ‚ania na rzecz budowy sieci dostÄ™powych w technologii FTTH oraz walkÄ™ z wykluczeniem cyfrowym INEA otrzymaÅ‚a w roku 2016 prestiżowÄ… nagrodÄ™ od FTTH Council Europe. Jako operator multimedialny, INEA zachÄ™ca spoÅ‚eczeÅ„stwo do mÄ…drego korzystania z nowych technologii. Uczy, że jest czas na komputer, czas na telewizjÄ™, ale też czas na sport. WÅ‚aÅ›nie dlatego INEA popiera ruch na Å›wieżym powietrzu. Razem z UrzÄ™dem MarszaÅ‚kowskim i Szkolnym ZwiÄ…zkiem Sportowym „Wielkopolska” INEA zorganizowaÅ‚a Wielkopolski Turniej Orlika INEA CUP. W ramach rozgrywek przez 9 tygodni ponad 8000 zawodników zagraÅ‚o na ponad 100 orlikach w caÅ‚ej Wielkopolsce. Turniej podzielony zostaÅ‚ na 3 kategorie: piÅ‚kÄ™ nożnÄ…, streetball chÅ‚opców i dziewczÄ…t oraz turniej siatkówki plażowej dziewczÄ…t. Wielki finaÅ‚ odbyÅ‚ siÄ™ 7 czerwca na terenach INEA Stadionu. INEA jest przekonana, że z turnieju wyÅ‚oniÄ… siÄ™ przyszÅ‚e gwiazdy sportowe, z których bÄ™dzie dumna caÅ‚a Polska! INEA również realizuje projekt „SzkoÅ‚y sÄ… mega, Twoja może być giga!” W dokumencie Rekomendacje dotyczÄ…ce zakupu sprzÄ™tu ICT wg. standardów programu „Cyfrowa SzkoÅ‚a” Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca sieci szerokopasmowe jako Å‚Ä…cze najlepsze dla szkóÅ‚. INEA doskonale rozumie, że w nowoczesnej szkole szybki Internet to podstawa. Bez Å›wiatÅ‚owodu nie ma mowy o sprawnie dziaÅ‚ajÄ…cych: e-podrÄ™czniku, e-dzienniku, szkolnej e-administracji, biblioteki cyfrowej. INEA stara siÄ™ zapewnić Å‚Ä…cze Å›wiatÅ‚owodowe możliwie najwiÄ™kszej liczbie szkóÅ‚ w Wielkopolsce.

Wsparcie edukacji w INEA

To wÅ‚aÅ›nie w mÅ‚odych i Å›wietnie wyksztaÅ‚conych ludziach INEA widzi potencjaÅ‚. WÅ‚aÅ›nie dlatego zostaÅ‚a patronem klasy „Technik Teleinformatyk” ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Technicznych w Turku. Co roku bierze również udziaÅ‚ w pikniku naukowym i drzwiach otwartych tejże szkoÅ‚y, gdzie robi pokaz spawania Å›wiatÅ‚owodów. Klasa, nad którÄ… ma patronat, uczestniczyÅ‚a również w cyklu wycieczek - zwiedziÅ‚a siedzibÄ™ firmy INEA PARK, siedzibÄ™ telewizji WTK i zapoznaÅ‚a siÄ™ z pracÄ… dziennikarza telewizyjnego oraz odwiedziÅ‚a plac budowy przyÅ‚Ä…cza Å›wiatÅ‚owodowego. INEA wspóÅ‚pracuje też z PolitechnikÄ… PoznaÅ„skÄ…. Przygotowuje tematy prac dyplomowych oraz zajęć laboratoryjnych dla WydziaÅ‚u Elektronikii Telekomunikacji. Studenci tego wydziaÅ‚u odbywajÄ… w INEA praktyki, a najlepsi znajdujÄ… również zatrudnienie w spóÅ‚kach grupy INEA. Już teraz ponad 100 absolwentów WydziaÅ‚u Elektroniki i Telekomunikacji zasila struktury grupy INEA. Na tym siÄ™ jednak wspóÅ‚praca INEA nie koÅ„czy. W ramach CaseWeek pracownicy INEA przeprowadzajÄ… warsztaty techniczne na uczelni. INEA obejmuje patronatem mnóstwo konferencji i spotkaÅ„ techniczno-naukowych organizowanych przez uczelniÄ™ w Poznaniu.

Formy płatności w INEA Aby dokonać płatności za usługi INEA, możesz wybrać jedną z dostępnych form:

- Płatność online przez Moja INEA.

- Płatność online przez powiadomienie o wystawieniu rachunku.

- Polecenie zapłaty.

- Przelew w banku/WpÅ‚ata gotówkowa.

- Płatność w kasie.

Podziel siÄ™ opiniÄ… na temat operatora multimedialnego INEA!

Co sÄ…dzisz o ofertach INEA? Masz życzenie odnoÅ›nie do towarw tej firmy? Każda opinia ma niezwykÅ‚e znaczenie dla osób, które stojÄ… przed wyborem odpowiedniego dla nich produktu. Nawet krótki komentarz może pomóc w podjÄ™ciu wÅ‚aÅ›ciwej decyzji.