NiezależnaOpinia

  Opinie INEA

  Od lat INEA dziaÅ‚a w Wielkopolsce, tutaj siÄ™ rozwija, tutaj inwestuje i tutaj stanowi miejsce pracy dla ponad 800 Wielkopolan. Nic wiÄ™c dziwnego, że dziaÅ‚aniaINEA, w gÅ‚ównej mierze wpÅ‚ywajÄ… na mieszkaÅ„ców tego regionu. Poprzez propagowanie nowych technologii, rozbudowÄ™ sieci szerokopasmowych i likwidacjÄ™ tzw. „biaÅ‚ych plam” INEA walczy z wykluczeniem cyfrowym. To wÅ‚aÅ›nie za dziaÅ‚ania na rzecz budowy sieci dostÄ™powych w technologii FTTH oraz walkÄ™ z wykluczeniem cyfrowym INEA otrzymaÅ‚a w roku 2016 prestiżowÄ… nagrodÄ™ od FTTH Council Europe. Jako operator multimedialny, INEA zachÄ™ca spoÅ‚eczeÅ„stwo do mÄ…drego korzystania z nowych technologii. Uczy, że jest czas na komputer, czas na telewizjÄ™, ale też czas na sport. WÅ‚aÅ›nie dlatego INEA popiera ruch na Å›wieżym powietrzu. Razem z UrzÄ™dem MarszaÅ‚kowskim i Szkolnym ZwiÄ…zkiem Sportowym „Wielkopolska” INEA zorganizowaÅ‚a Wielkopolski Turniej Orlika INEA CUP. W ramach rozgrywek przez 9 tygodni ponad 8000 zawodników zagraÅ‚o na ponad 100 orlikach w caÅ‚ej Wielkopolsce. Turniej podzielony zostaÅ‚ na 3 kategorie: piÅ‚kÄ™ nożnÄ…, streetball chÅ‚opców i dziewczÄ…t oraz turniej siatkówki plażowej dziewczÄ…t. Wielki finaÅ‚ odbyÅ‚ siÄ™ 7 czerwca na terenach INEA Stadionu. INEA jest przekonana, że z turnieju wyÅ‚oniÄ… siÄ™ przyszÅ‚e gwiazdy sportowe, z których bÄ™dzie dumna caÅ‚a Polska! INEA również realizuje projekt „SzkoÅ‚y sÄ… mega, Twoja może być giga!” W dokumencie Rekomendacje dotyczÄ…ce zakupu sprzÄ™tu ICT wg. standardów programu „Cyfrowa SzkoÅ‚a” Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca sieci szerokopasmowe jako Å‚Ä…cze najlepsze dla szkóÅ‚. INEA doskonale rozumie, że w nowoczesnej szkole szybki Internet to podstawa. Bez Å›wiatÅ‚owodu nie ma mowy o sprawnie dziaÅ‚ajÄ…cych: e-podrÄ™czniku, e-dzienniku, szkolnej e-administracji, biblioteki cyfrowej. INEA stara siÄ™ zapewnić Å‚Ä…cze Å›wiatÅ‚owodowe możliwie najwiÄ™kszej liczbie szkóÅ‚ w Wielkopolsce.

  Wsparcie edukacji w INEA

  To wÅ‚aÅ›nie w mÅ‚odych i Å›wietnie wyksztaÅ‚conych ludziach INEA widzi potencjaÅ‚. WÅ‚aÅ›nie dlatego zostaÅ‚a patronem klasy „Technik Teleinformatyk” ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Technicznych w Turku. Co roku bierze również udziaÅ‚ w pikniku naukowym i drzwiach otwartych tejże szkoÅ‚y, gdzie robi pokaz spawania Å›wiatÅ‚owodów. Klasa, nad którÄ… ma patronat, uczestniczyÅ‚a również w cyklu wycieczek - zwiedziÅ‚a siedzibÄ™ firmy INEA PARK, siedzibÄ™ telewizji WTK i zapoznaÅ‚a siÄ™ z pracÄ… dziennikarza telewizyjnego oraz odwiedziÅ‚a plac budowy przyÅ‚Ä…cza Å›wiatÅ‚owodowego. INEA wspóÅ‚pracuje też z PolitechnikÄ… PoznaÅ„skÄ…. Przygotowuje tematy prac dyplomowych oraz zajęć laboratoryjnych dla WydziaÅ‚u Elektronikii Telekomunikacji. Studenci tego wydziaÅ‚u odbywajÄ… w INEA praktyki, a najlepsi znajdujÄ… również zatrudnienie w spóÅ‚kach grupy INEA. Już teraz ponad 100 absolwentów WydziaÅ‚u Elektroniki i Telekomunikacji zasila struktury grupy INEA. Na tym siÄ™ jednak wspóÅ‚praca INEA nie koÅ„czy. W ramach CaseWeek pracownicy INEA przeprowadzajÄ… warsztaty techniczne na uczelni. INEA obejmuje patronatem mnóstwo konferencji i spotkaÅ„ techniczno-naukowych organizowanych przez uczelniÄ™ w Poznaniu.

  Formy płatności w INEA Aby dokonać płatności za usługi INEA, możesz wybrać jedną z dostępnych form:

  - Płatność online przez Moja INEA.

  - Płatność online przez powiadomienie o wystawieniu rachunku.

  - Polecenie zapłaty.

  - Przelew w banku/WpÅ‚ata gotówkowa.

  - Płatność w kasie.

  Inea Fiber 1Gb/s | Test pingu, szybkości, niezawodności (Nie sponsorowany)

  Podziel siÄ™ opiniÄ… na temat operatora multimedialnego INEA!

  Co sÄ…dzisz o ofertach INEA? Masz życzenie odnoÅ›nie do towarw tej firmy? Każda opinia ma niezwykÅ‚e znaczenie dla osób, które stojÄ… przed wyborem odpowiedniego dla nich produktu. Nawet krótki komentarz może pomóc w podjÄ™ciu wÅ‚aÅ›ciwej decyzji.

  INEA
  Opinie, skargi i doświadczenia klientów (0)

  10
  100% Kupiłbym tu ponownie!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostawa
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o INEA

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy INEA jest firmą godną zaufania?

  Obecnie mamy 0 opinii klientów o INEA. Firma otrzymała średnią ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej marki.

  Jakie usługi lub produkty oferuje INEA?

  INEA działa głównie w kategorii Telekomunikacja, a dokładniej w All-in-1.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Spodobały ci się recenzje? Jeżeli tak, to złóż zamówienie bez wahania na INEA . Jeżeli nie, możesz znaleźć wiele innych brands na naszej stronie.