NiezależnaOpinia

  Opinie INEA

  Od lat INEA dziaÅ‚a w Wielkopolsce, tutaj siÄ™ rozwija, tutaj inwestuje i tutaj stanowi miejsce pracy dla ponad 800 Wielkopolan. Nic wiÄ™c dziwnego, że dziaÅ‚aniaINEA, w gÅ‚ównej mierze wpÅ‚ywajÄ… na mieszkaÅ„ców tego regionu. Poprzez propagowanie nowych technologii, rozbudowÄ™ sieci szerokopasmowych i likwidacjÄ™ tzw. „biaÅ‚ych plam” INEA walczy z wykluczeniem cyfrowym. To wÅ‚aÅ›nie za dziaÅ‚ania na rzecz budowy sieci dostÄ™powych w technologii FTTH oraz walkÄ™ z wykluczeniem cyfrowym INEA otrzymaÅ‚a w roku 2016 prestiżowÄ… nagrodÄ™ od FTTH Council Europe. Jako operator multimedialny, INEA zachÄ™ca spoÅ‚eczeÅ„stwo do mÄ…drego korzystania z nowych technologii. Uczy, że jest czas na komputer, czas na telewizjÄ™, ale też czas na sport. WÅ‚aÅ›nie dlatego INEA popiera ruch na Å›wieżym powietrzu. Razem z UrzÄ™dem MarszaÅ‚kowskim i Szkolnym ZwiÄ…zkiem Sportowym „Wielkopolska” INEA zorganizowaÅ‚a Wielkopolski Turniej Orlika INEA CUP. W ramach rozgrywek przez 9 tygodni ponad 8000 zawodników zagraÅ‚o na ponad 100 orlikach w caÅ‚ej Wielkopolsce. Turniej podzielony zostaÅ‚ na 3 kategorie: piÅ‚kÄ™ nożnÄ…, streetball chÅ‚opców i dziewczÄ…t oraz turniej siatkówki plażowej dziewczÄ…t. Wielki finaÅ‚ odbyÅ‚ siÄ™ 7 czerwca na terenach INEA Stadionu. INEA jest przekonana, że z turnieju wyÅ‚oniÄ… siÄ™ przyszÅ‚e gwiazdy sportowe, z których bÄ™dzie dumna caÅ‚a Polska! INEA również realizuje projekt „SzkoÅ‚y sÄ… mega, Twoja może być giga!” W dokumencie Rekomendacje dotyczÄ…ce zakupu sprzÄ™tu ICT wg. standardów programu „Cyfrowa SzkoÅ‚a” Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca sieci szerokopasmowe jako Å‚Ä…cze najlepsze dla szkóÅ‚. INEA doskonale rozumie, że w nowoczesnej szkole szybki Internet to podstawa. Bez Å›wiatÅ‚owodu nie ma mowy o sprawnie dziaÅ‚ajÄ…cych: e-podrÄ™czniku, e-dzienniku, szkolnej e-administracji, biblioteki cyfrowej. INEA stara siÄ™ zapewnić Å‚Ä…cze Å›wiatÅ‚owodowe możliwie najwiÄ™kszej liczbie szkóÅ‚ w Wielkopolsce.

  Wsparcie edukacji w INEA

  To wÅ‚aÅ›nie w mÅ‚odych i Å›wietnie wyksztaÅ‚conych ludziach INEA widzi potencjaÅ‚. WÅ‚aÅ›nie dlatego zostaÅ‚a patronem klasy „Technik Teleinformatyk” ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Technicznych w Turku. Co roku bierze również udziaÅ‚ w pikniku naukowym i drzwiach otwartych tejże szkoÅ‚y, gdzie robi pokaz spawania Å›wiatÅ‚owodów. Klasa, nad którÄ… ma patronat, uczestniczyÅ‚a również w cyklu wycieczek - zwiedziÅ‚a siedzibÄ™ firmy INEA PARK, siedzibÄ™ telewizji WTK i zapoznaÅ‚a siÄ™ z pracÄ… dziennikarza telewizyjnego oraz odwiedziÅ‚a plac budowy przyÅ‚Ä…cza Å›wiatÅ‚owodowego. INEA wspóÅ‚pracuje też z PolitechnikÄ… PoznaÅ„skÄ…. Przygotowuje tematy prac dyplomowych oraz zajęć laboratoryjnych dla WydziaÅ‚u Elektronikii Telekomunikacji. Studenci tego wydziaÅ‚u odbywajÄ… w INEA praktyki, a najlepsi znajdujÄ… również zatrudnienie w spóÅ‚kach grupy INEA. Już teraz ponad 100 absolwentów WydziaÅ‚u Elektroniki i Telekomunikacji zasila struktury grupy INEA. Na tym siÄ™ jednak wspóÅ‚praca INEA nie koÅ„czy. W ramach CaseWeek pracownicy INEA przeprowadzajÄ… warsztaty techniczne na uczelni. INEA obejmuje patronatem mnóstwo konferencji i spotkaÅ„ techniczno-naukowych organizowanych przez uczelniÄ™ w Poznaniu.

  Formy płatności w INEA Aby dokonać płatności za usługi INEA, możesz wybrać jedną z dostępnych form:

  - Płatność online przez Moja INEA.

  - Płatność online przez powiadomienie o wystawieniu rachunku.

  - Polecenie zapłaty.

  - Przelew w banku/WpÅ‚ata gotówkowa.

  - Płatność w kasie.

  Inea Fiber 1Gb/s | Test pingu, szybkości, niezawodności (Nie sponsorowany)

  Podziel siÄ™ opiniÄ… na temat operatora multimedialnego INEA!

  Co sÄ…dzisz o ofertach INEA? Masz życzenie odnoÅ›nie do towarw tej firmy? Każda opinia ma niezwykÅ‚e znaczenie dla osób, które stojÄ… przed wyborem odpowiedniego dla nich produktu. Nawet krótki komentarz może pomóc w podjÄ™ciu wÅ‚aÅ›ciwej decyzji.

  INEA
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o INEA

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy INEA jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o INEA. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje INEA?

  INEA działa głównie w kategorii Telekomunikacja, a dokładniej w All-in-1.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da INEA com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!