Millennium

Wszystkie opinie

Millennium

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • No reviews yet!

    Find companies you have experience with and write reviews about them! Your reviews contribute to a more transparent market and improve the reliability of companies.

Inni również oglądali

Logo AlfaKredyt
AlfaKredyt
1 opinie

Znowu brakuje Ci kasy? Pieniądze palą Ci się w rękach? Nie możesz się powstrzy...

Logo Getin Noble Bank
Getin Noble Bank
0 opinie

Getin Bank jest markÄ… bankowoÅ›ci detalicznej, która należy do Getin Noble Bank S.A., jednego z najwi&Au...

Logo Wirex
Logo Alior Bank
Alior Bank
1 opinie

Opinie Alior BankNowoczesność oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań, także w dziedzinie...

Millennium

JeÅ›li szukasz niezawodnego pomocnika do zarzÄ…dzania swoimi finansami, zwróć uwagÄ™ na Bank Millennium. Bank Millennium jest ogólnopolskim bankiem oferujÄ…cym swoje usÅ‚ugi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziaÅ‚ów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektronicznÄ…. Twórcom i akcjonariuszom banku Millennium od poczÄ…tku przyÅ›wiecaÅ‚a idea stworzenia nowoczesnej instytucji, która wykorzystuje najlepsze tradycje bankowoÅ›ci, z powodzeniem konkurujÄ…cej we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu

Znajomość polskiego rynku finansów Millennium zbudowaÅ‚ na wieloletnich doÅ›wiadczeniach w obsÅ‚udze przedsiÄ™biorstw i klientów indywidualnych, uzupeÅ‚nia jÄ… wiedzÄ… i miÄ™dzynarodowÄ… praktykÄ… w dziedzinie finansów wnoszonÄ… przez Millennium bcp, Banco Comercial Portugues - najwiÄ™kszy komercyjny bank w Portugalii, który jest strategicznym udziaÅ‚owcem banku. DziÄ™ki swoim spóÅ‚kom zależnym i firmom wspóÅ‚pracujÄ…cym bank Millennium od lat prowadzi dziaÅ‚alność na wszystkich rynkach finansowych, zapewniajÄ…c tym samym swoim Klientom kompleksowe usÅ‚ugi finansowe w ramach jednej instytucji.

Z bankiem Millennium bankuj, gdzie chcesz, tak jak chcesz

Bank Millennium oferuje prowadzenie konta za 0 zÅ‚ w przypadku zapewnienia min. 1000 zÅ‚ wpÅ‚ywów zewnÄ™trznych i 1 pÅ‚atnoÅ›ci kartÄ… debetowÄ… lub BLIKIEM w miesiÄ…cu, wiÄ™c nie musisz pÅ‚acić:

- za prowadzenie rachunku pÅ‚atniczego, obsÅ‚ugÄ™ karty debetowej i wypÅ‚aty gotówki ze wszystkich bankomatów,

- za krajowe przelewy w PLN w bankowości internetowej i aplikacji mobilnej,

- za wygodne przelewy na numer telefonu,

- za realizacjÄ™ zleceÅ„ staÅ‚ych i poleceÅ„ zapÅ‚aty. Bank również oferuje klientom zÅ‚ożyć wniosek o pożyczkÄ™ gotówkowÄ… przez Internet. Z aplikacjÄ… Millennium Twoja bankowość dostÄ™pna o dowolnej porze, na dowolnym urzÄ…dzeniu, gdy nie masz przy sobie karty lub gotówki. DziÄ™ki aplikacji Millennium możesz pÅ‚acić w sklepach, wypÅ‚acać z bankomatu i robić zakupy online. Gdy chcesz sprawdzić stan konta, ile masz pieniÄ™dzy czy wykorzystany limit karty kredytowej sprawdzisz od razu, przed zalogowaniem do aplikacji. Gdy chcesz zrobić szybki przelew, nie trzeba znać numeru konta odbiorcy, przelew wykonasz na numer telefonu. Gdy chcesz zyskać dostÄ™p do atrakcyjnych Millennium ofert, wyjÄ…tkowo oprocentowane lokaty banku dostÄ™pne sÄ… tylko dla użytkowników aplikacji.

Fundacja banku Millennium

Misja fundacji Millennium „Pomnażamy kapitaÅ‚ spoÅ‚eczny” odnosi siÄ™ do wspierania projektów, które angażujÄ… do dziaÅ‚ania na rzecz spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnych. Bank koncentruje siÄ™ na trzech obszarach dziaÅ‚aÅ„: edukacji finansowej, edukacji kulturalnej oraz promocji wolontariatu. W ramach gÅ‚ównego, autorskiego programu fundacji „Finansowy Elementarz” Millennium zrealizowaÅ‚ prawie 300 warsztatów dla 6000 tysiÄ™cy przedszkolaków. AngażujÄ…c siÄ™ w projekt BAKCYL, przeprowadziÅ‚ ponad 200 lekcji dla gimnazjalistów z podstaw finansów. ByÅ‚ partnerem wydarzeÅ„ edukacji kulturalnej realizowanych dla ponad 8000 osób. W akcjach wolontariatu przez fundacjÄ™ uczestniczyÅ‚o ponad 200 wolontariuszy, które realizówaÅ‚y programy dla kilku tysiÄ™cy beneficjentów. Od kilku lat Fundacja Banku jest partnerem rankingu mÅ‚odych polskich artystów - Kompas MÅ‚odej Sztuki. Oprócz edukacji podstawowÄ… rolÄ… Kompasu jest dziaÅ‚anie na rzecz budowy profesjonalnego rynku sztuki w Polsce. Kolekcjonerzy, artyÅ›ci, wÅ‚aÅ›ciciele domów aukcyjnych i galerii oraz inwestorzy traktujÄ… ranking jako źródÅ‚o cennych informacji o pozycji mÅ‚odych artystów. Fundacja Millennium byÅ‚a również fundatorem nagrody dla laureata rankingu. Obu wydarzeniom towarzyszyÅ‚y artykuÅ‚y edukacyjne w ogólnopolskich mediach, co pozwoliÅ‚o dotrzeć do wiÄ™kszej liczby odbiorców.

Zostaw swojÄ… opiniÄ™ o banku Millennium

Czy miałeś już okazję korzystać z usług Banku Millennium? Czy skorzystałbyś z tej opcji ponownie? Podziel się doświadczeniem, aby przyszli klienci mogli dowiedzieć się więcej.