NiezależnaOpinia

  Opinie Aforti Factor

  Poprzez swojÄ… dziaÅ‚alność Aforti stara siÄ™ wspierać rozwój przedsiÄ™biorców, udzielajÄ…c im potrzebnych Å›rodków finansowych w prosty i przejrzysty sposób. Aforti wie, jak w prowadzeniu firmy ważna jest pÅ‚ynność finansowa. Umożliwia nie tylko regulowanie zobowiÄ…zaÅ„ na czas, ale przede wszystkim szybszy rozwój biznesu. Aforti zna trudnoÅ›ci, czekajÄ…ce na przedsiÄ™biorców, znajdujÄ…cych siÄ™ w różnych etapach prowadzenia swojej firmy. Dlatego też oferta Aforti zostaÅ‚a dopasowana zarówno dla tych, którzy dopiero rozpoczynajÄ… swój biznes, jak i w peÅ‚ni doÅ›wiadczonych przedsiÄ™biorców. Aforti postara siÄ™ dopasować jÄ… do Twoich potrzeb. Faktoring w Aforti Factor cechuje minimum formalnoÅ›ci, indywidualne podejÅ›cie do klienta, bezpieczeÅ„stwo, a także czytelne i jasne zasady wspóÅ‚pracy. ŁączÄ…c te wszystkie cechy w jednym produkcie, stawiamy na prosty mechanizm, dziÄ™ki któremu stanowimy istotne wsparcie w rozwoju i funkcjonowaniu maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw. Szybko i na czytelnych zasadach przywracamy firmom pÅ‚ynność finansowÄ…. Oprócz faktoringu klienci Aforti otrzymujÄ… szeroki pakiet Å›wiadczeÅ„ dodatkowych, m.in. indywidualnÄ… opiekÄ™ specjalisty, konsultacje z Biurem Analizowym czy porady prawne. Produkt cechuje szybka decyzyjność faktoringowa, a także wysokie zaliczki nawet do 100%.

  Jaka jest różnica pomiÄ™dzy faktoringiem a kredytem?

  PodstawowÄ… różnicÄ… miÄ™dzy kredytem a faktoringiem jest sposób dysponowania pozyskanymi Å›rodkami. Poprzez kredyt można sfinansować jedynie te dziaÅ‚ania, które z punktu widzenia banku sÄ… uzasadnione. Zatem analiza przedsiÄ™biorcy jest dokonywana na podstawie jego przeszÅ‚oÅ›ci z uwzglÄ™dnieniem wartoÅ›ci jego aktualnych dóbr (np. nieruchomoÅ›ci, floty czy sprzÄ™tów). Inaczej jest w przypadku faktoringu – cel na jaki zostanÄ… przeznaczone Å›rodki zależy wyÅ‚Ä…cznie od firmy, a nie od udzielajÄ…cego finansowania. Faktoring gwarantuje swobodÄ™ wykorzystania Å›rodków. Faktoring jest też zdecydowanie bardziej dostÄ™pnÄ… formÄ… finansowania, niż kredyt. Faktorzy patrzÄ… na możliwoÅ›ci rozwojowe, czyli na przyszÅ‚ość firmy. Natomiast dla banków ważna jest jedynie jej historia. Tymczasem, dynamicznie rozwijajÄ…ce siÄ™ przedsiÄ™biorstwa majÄ… kÅ‚opoty z finansowaniem swoich potrzeb, a zapotrzebowanie na kapitaÅ‚ obrotowy roÅ›nie wraz z szybko wzrastajÄ…cÄ… sprzedażą. W przypadku takich trudnoÅ›ci warto rozważyć usÅ‚ugÄ™ faktoringu.

  Oferta Aforti

  Aforti Factor jest otwarty na wspóÅ‚pracÄ™ ze wszystkimi przedsiÄ™biorcami. Z usÅ‚ugi faktoringu mogÄ… skorzystać zarówno firmy z sektora maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw, jak i wÅ‚aÅ›ciciele jednoosobowych dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczych, freelancerzy, startupy, duże firmy i wszelkiego rodzaju spóÅ‚ki. Faktoring to coraz popularniejsza, nowoczesna usÅ‚uga, która w dalszym ciÄ…gu wielu przedsiÄ™biorcom kojarzy siÄ™ z procesem windykacji. ZupeÅ‚nie niesÅ‚usznie, gdyż w rzeczywistoÅ›ci ma z nim niewiele wspólnego. Należy wyjaÅ›nić, że korzystajÄ…c z faktoringu możemy oferować dÅ‚uższe terminy pÅ‚atnoÅ›ci przy jednoczesnym zapewnieniu pÅ‚ynnoÅ›ci finansowej. W wiÄ™kszoÅ›ci klienci doceniÄ… gotowość do wydÅ‚użenia terminów pÅ‚atnoÅ›ci na fakturach, a wiÄ™ksza Å›wiadomość usÅ‚ugi skutecznie przekonuje kontrahentów, że nie majÄ… siÄ™ czego obawiać. Prowadzisz firmÄ™, sprzedajesz usÅ‚ugi, za które wystawiasz faktury – czÄ™sto z odroczonym terminem pÅ‚atnoÅ›ci. Nie chcesz czekać na zapÅ‚atÄ™ np. dwóch miesiÄ™cy, ponieważ potrzebujesz pilnie pieniÄ™dzy na bieżące inwestycje. Z pomocÄ… rusza faktoring na należnoÅ›ci. FakturÄ™, którÄ… wystawiÅ‚eÅ› przekazujesz do sfinansowania przez faktora (Aforti Factor). Aforti wypÅ‚aca Tobie gotówkÄ™ (w formie zaliczki nawet do 100%) i czeka na wpÅ‚atÄ™ od Twojego kontrahenta. DziÄ™ki temu zyskujesz pÅ‚ynność finansowÄ…, którÄ… przeznaczasz na rozwój swojego biznesu.

  Co sÄ…dzisz o ofertach Aforti?

  Podziel siÄ™ opiniÄ…! Twoja opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszych klientów.

  Aforti Factor
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Aforti Factor

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Aforti Factor jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o Aforti Factor. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Aforti Factor?

  Aforti Factor działa głównie w kategorii Finanse, a dokładniej w Inwestycja.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da Aforti Factor com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!