Aforti Factor

Wszystkie opinie

Aforti Factor

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Wirex
Logo Getin Noble Bank

Getin Noble Bank

1 opinie

Getin Bank jest markÄ… bankowoÅ›ci detalicznej, która należy do Getin Noble Bank S.A., jednego z najwi&Au...

Logo IUVO P2P Investment

IUVO P2P Investment

1 opinie

Luvo jest grupÄ… mÅ‚odych przedsiÄ™biorców, którzy chcÄ… ponownie zdefiniować spo...

Logo Alior Bank

Alior Bank

1 opinie

Opinie Alior BankNowoczesność oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań, także w dziedzinie...

Aforti Factor

Poprzez swojÄ… dziaÅ‚alność Aforti stara siÄ™ wspierać rozwój przedsiÄ™biorców, udzielajÄ…c im potrzebnych Å›rodków finansowych w prosty i przejrzysty sposób. Aforti wie, jak w prowadzeniu firmy ważna jest pÅ‚ynność finansowa. Umożliwia nie tylko regulowanie zobowiÄ…zaÅ„ na czas, ale przede wszystkim szybszy rozwój biznesu. Aforti zna trudnoÅ›ci, czekajÄ…ce na przedsiÄ™biorców, znajdujÄ…cych siÄ™ w różnych etapach prowadzenia swojej firmy. Dlatego też oferta Aforti zostaÅ‚a dopasowana zarówno dla tych, którzy dopiero rozpoczynajÄ… swój biznes, jak i w peÅ‚ni doÅ›wiadczonych przedsiÄ™biorców. Aforti postara siÄ™ dopasować jÄ… do Twoich potrzeb. Faktoring w Aforti Factor cechuje minimum formalnoÅ›ci, indywidualne podejÅ›cie do klienta, bezpieczeÅ„stwo, a także czytelne i jasne zasady wspóÅ‚pracy. ŁączÄ…c te wszystkie cechy w jednym produkcie, stawiamy na prosty mechanizm, dziÄ™ki któremu stanowimy istotne wsparcie w rozwoju i funkcjonowaniu maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw. Szybko i na czytelnych zasadach przywracamy firmom pÅ‚ynność finansowÄ…. Oprócz faktoringu klienci Aforti otrzymujÄ… szeroki pakiet Å›wiadczeÅ„ dodatkowych, m.in. indywidualnÄ… opiekÄ™ specjalisty, konsultacje z Biurem Analizowym czy porady prawne. Produkt cechuje szybka decyzyjność faktoringowa, a także wysokie zaliczki nawet do 100%.

Jaka jest różnica pomiÄ™dzy faktoringiem a kredytem?

PodstawowÄ… różnicÄ… miÄ™dzy kredytem a faktoringiem jest sposób dysponowania pozyskanymi Å›rodkami. Poprzez kredyt można sfinansować jedynie te dziaÅ‚ania, które z punktu widzenia banku sÄ… uzasadnione. Zatem analiza przedsiÄ™biorcy jest dokonywana na podstawie jego przeszÅ‚oÅ›ci z uwzglÄ™dnieniem wartoÅ›ci jego aktualnych dóbr (np. nieruchomoÅ›ci, floty czy sprzÄ™tów). Inaczej jest w przypadku faktoringu – cel na jaki zostanÄ… przeznaczone Å›rodki zależy wyÅ‚Ä…cznie od firmy, a nie od udzielajÄ…cego finansowania. Faktoring gwarantuje swobodÄ™ wykorzystania Å›rodków. Faktoring jest też zdecydowanie bardziej dostÄ™pnÄ… formÄ… finansowania, niż kredyt. Faktorzy patrzÄ… na możliwoÅ›ci rozwojowe, czyli na przyszÅ‚ość firmy. Natomiast dla banków ważna jest jedynie jej historia. Tymczasem, dynamicznie rozwijajÄ…ce siÄ™ przedsiÄ™biorstwa majÄ… kÅ‚opoty z finansowaniem swoich potrzeb, a zapotrzebowanie na kapitaÅ‚ obrotowy roÅ›nie wraz z szybko wzrastajÄ…cÄ… sprzedażą. W przypadku takich trudnoÅ›ci warto rozważyć usÅ‚ugÄ™ faktoringu.

Oferta Aforti

Aforti Factor jest otwarty na wspóÅ‚pracÄ™ ze wszystkimi przedsiÄ™biorcami. Z usÅ‚ugi faktoringu mogÄ… skorzystać zarówno firmy z sektora maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw, jak i wÅ‚aÅ›ciciele jednoosobowych dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczych, freelancerzy, startupy, duże firmy i wszelkiego rodzaju spóÅ‚ki. Faktoring to coraz popularniejsza, nowoczesna usÅ‚uga, która w dalszym ciÄ…gu wielu przedsiÄ™biorcom kojarzy siÄ™ z procesem windykacji. ZupeÅ‚nie niesÅ‚usznie, gdyż w rzeczywistoÅ›ci ma z nim niewiele wspólnego. Należy wyjaÅ›nić, że korzystajÄ…c z faktoringu możemy oferować dÅ‚uższe terminy pÅ‚atnoÅ›ci przy jednoczesnym zapewnieniu pÅ‚ynnoÅ›ci finansowej. W wiÄ™kszoÅ›ci klienci doceniÄ… gotowość do wydÅ‚użenia terminów pÅ‚atnoÅ›ci na fakturach, a wiÄ™ksza Å›wiadomość usÅ‚ugi skutecznie przekonuje kontrahentów, że nie majÄ… siÄ™ czego obawiać. Prowadzisz firmÄ™, sprzedajesz usÅ‚ugi, za które wystawiasz faktury – czÄ™sto z odroczonym terminem pÅ‚atnoÅ›ci. Nie chcesz czekać na zapÅ‚atÄ™ np. dwóch miesiÄ™cy, ponieważ potrzebujesz pilnie pieniÄ™dzy na bieżące inwestycje. Z pomocÄ… rusza faktoring na należnoÅ›ci. FakturÄ™, którÄ… wystawiÅ‚eÅ› przekazujesz do sfinansowania przez faktora (Aforti Factor). Aforti wypÅ‚aca Tobie gotówkÄ™ (w formie zaliczki nawet do 100%) i czeka na wpÅ‚atÄ™ od Twojego kontrahenta. DziÄ™ki temu zyskujesz pÅ‚ynność finansowÄ…, którÄ… przeznaczasz na rozwój swojego biznesu.

Co sÄ…dzisz o ofertach Aforti?

Podziel siÄ™ opiniÄ…! Twoja opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszych klientów.