Accorhotels

Wszystkie opinie

Accorhotels

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Hotellook
Hotellook
1 opinie

Opinia o Hotellook Chcesz wyjechać i obawiasz siÄ™, czy znajdziesz miejsca, które w peÅ‚ni bÄ...

Logo Travelist
Travelist
1 opinie

JesteÅ› miÅ‚oÅ›nikiem podróżowania czy może od czasu do czasu jeźdz...

Logo Center Parcs
Center Parcs
1 opinie

Center Parcs Europe oferuje niezapomniany wypoczynek przez caÅ‚y rok. Wiosna, lato, jesieÅ„ czy zima – dziaÅ‚...

Logo Holidayme
Holidayme
1 opinie

Znudzony standardowymi propozycjami od klasycznych biur podróży? Szukasz czegoÅ› nowego, chcesz otworzyć...

Accorhotels

Grupa Accorhotels jest Å›wiatowym liderem w dziedzinie podróży, nowoczesnego stylu życia i technologii cyfrowej, oferujÄ…c wyjÄ…tkowe doÅ›wiadczenie w zakwaterowaniu w 4 586 hotelach, kurortach i rezydencjach w 109 krajach. DziÄ™ki niezrównanemu portfolio znanych na caÅ‚ym Å›wiecie marek hotelowych, obejmujÄ…cych caÅ‚Ä… gamÄ™ produktów, od gospodarki po luksus, Accorhotels od ponad 50 lat zapewnia know-how i wysoko wykwalifikowanÄ… kadrÄ™ na rynku hotelowym. Oprócz podstawowej dziaÅ‚alnoÅ›ci hotelarskiej Accorhotels z powodzeniem rozszerzyÅ‚ zakres swoich usÅ‚ug, stajÄ…c siÄ™ Å›wiatowym liderem w wynajmie luksusowych prywatnych rezydencji z ponad 10 000 nieruchomoÅ›ci w swoim portfolio na caÅ‚ym Å›wiecie. Grupa prowadzi również dziaÅ‚alność w zakresie usÅ‚ug concierge, coworkingu, zarzÄ…dzania restauracjami, organizacji imprez oraz dostarczania rozwiÄ…zaÅ„ cyfrowych.

Accorhotels i jego 250 000  pracownicy sÄ… gotowi speÅ‚nić ważnÄ… misjÄ™ - zagwarantować każdemu goÅ›ciowi najbardziej serdeczne powitanie. GoÅ›cie mogÄ… doÅ‚Ä…czyć do jednego z najbardziej hojnych programów lojalnoÅ›ciowych Le Club Accorhotels. Firma jest aktywnym uczestnikiem życia lokalnych spoÅ‚ecznoÅ›ci w krajach, w których dziaÅ‚a, a także podtrzymuje zobowiÄ…zanie do zrównoważonego rozwoju i wspólnej odpowiedzialnoÅ›ci w ramach PLANET 21. DziaÅ‚a tutaj kompleksowy program, który skupia pracowników, goÅ›ci i partnerów zmierzajÄ…cych do zrównoważonego rozwoju.

Accorlocal

W grudniu 2017 r. AccorHotels uruchomiÅ‚ globalny program AccorLocal. Znaczenie programu w rozwoju relacji z obywatelami i lokalnymi przedsiÄ™biorcami. W ten sposób goÅ›cie hotelowi mogÄ… zamawiać usÅ‚ugi od wÅ‚aÅ›cicieli firm, na przykÅ‚ad na dostawÄ™ zakupionych towarów do hotelu; przedsiÄ™biorcy mogÄ… wynająć bezpÅ‚atne sale konferencyjne na jogÄ™ lub coworking. Interakcja miÄ™dzy stronami odbywa siÄ™ za pomocÄ… specjalnej aplikacji dla smartfonów. GÅ‚ównym priorytetem w rozszerzaniu zakresu usÅ‚ug firma AccorHotels stawia zachowanie spokoju i prywatnoÅ›ci goÅ›ci; to znaczy dostÄ™p zewnÄ™trznych użytkowników usÅ‚ug tylko do przestrzeni publicznych. JeÅ›li to możliwe, dzieje siÄ™ to na etapie projektowania budynku hotelowego.

Jakie sÄ… warunki rezerwacji poprzez internet?

Ceny podane sÄ… za pokój za noc dla danej liczby goÅ›ci w danym dniu. Podatki lokalne nie sÄ… wliczone. Gwarantowane sÄ… tylko ceny w walucie lokalnej kraju, w którym znajduje siÄ™ hotel. Kursy wymiany sÄ… tylko w celach informacyjnych i nie sÄ… wymagane. Gwarantowane tylko ceny w walucie kraju, w którym znajduje siÄ™ hotel. Zarejestrowani posiadacze kart, którzy rezerwujÄ… pokój online, otrzymujÄ… gwarancjÄ™ dostÄ™pnoÅ›ci, jeÅ›li rezerwacja zostanie dokonana w ciÄ…gu dwóch lub trzech dni. Ci goÅ›cie otrzymujÄ… również zniżki, punkty motywacyjne i certyfikaty Weekend Night w hotelach ibis. Åšwiadczenia te odnoszÄ… siÄ™ do liczby posiadaczy kart i liczby dzieci podróżujÄ…cych z nim (nie wiÄ™cej niż jedna liczba z jednym lub dwojgiem dzieci poniżej 18 lat). Trzydniowa gwarancja rezerwacji dla posiadaczy kart AccorHotels Favorite Guest nie jest ważna w hotelach AccorHotels Vacances i Thalassa Sea & Spa. Zalety i zniżki na kartÄ™ AccorHotels Favorite Guest nie sÄ… ważne dla pakietów „hotel + Thalassa Sea & Spa” Inne warunki majÄ…ce zastosowanie do każdej taryfy lub rodzaju numeru sÄ… wymienione na liÅ›cie taryf.

MiaÅ‚eÅ› okazjÄ™ korzystać z usÅ‚ug Accorhotels?

Czy zamówienie przebiegÅ‚o pomyÅ›lnie? Twoja opinia ma niezwykÅ‚e znaczenie dla osób, które stojÄ… przed wyborem odpowiedniego dla nich produktu.