365Tickets

Wszystkie opinie

365Tickets

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Fostertravel

Fostertravel

1 opinie

O portalu Fostertravel Właścicielem SerwisuFostertravel jest firma Fostertravel.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Firma Forest...

Logo Center Parcs

Center Parcs

1 opinie

Center Parcs Europe oferuje niezapomniany wypoczynek przez caÅ‚y rok. Wiosna, lato, jesieÅ„ czy zima – dziaÅ‚...

Logo Travelist

Travelist

2 opinie

JesteÅ› miÅ‚oÅ›nikiem podróżowania czy może od czasu do czasu jeźdz...

Logo Nie Daj Sie Okraść

Nie Daj Sie Okraść

1 opinie

Nie jednemu z nas zdarza się, że ochota zmiany miejsca zamieszkania choć na krótki okres czasu, bierze góre nad wszyst...

365Tickets

Kiedy 365Tickets zaczynaÅ‚ stronÄ™ internetowÄ… w 1997 roku, miaÅ‚ jasnÄ… misjÄ™, którÄ… kontynuuje: "Aby stworzyć prosty proces sprzedaży biletów atrakcji online - i zrobić to wyjÄ…tkowo dobrze." 365Tickets sÄ…dziÅ‚ również, że klienci powinni skorzystać z najnowoczeÅ›niejszej technologii, nigdy nie powinni pÅ‚acić wiÄ™cej niż wartość nominalna jakiegokolwiek biletu i powinni czerpać korzyÅ›ci z rabatów przy zakupie biletów na wiÄ™cej niż jednÄ… atrakcjÄ™ w tej samej transakcji. 365Tickets cieszyÅ‚ siÄ™ wieloma wspaniaÅ‚ymi chwilami, zdobyÅ‚ wiele nagród i teraz dzieli siÄ™ najsilniejszymi relacjami w branży Atrraction and Activities. Dlaczego warto zarezerwować z 365Tickets:

- Szeroki asortyment produktów poprzez bezpoÅ›rednie umowy;

- WyjÄ…tkowa wartość dziÄ™ki ofercie produktów indywidualnych i Å‚Ä…czonych;

- Lokalny język, waluta i metoda płatności;

- Profesjonalna reputacja i sprawdzona jakość obsługi klienta;

- Bezpieczny i bezproblemowy system rezerwacyjny;

- Globalny operator.

Oferta 365Tickets

Jako inicjator sprzedaży biletów online, 365Tickets cieszy siÄ™ silnymi, dÅ‚ugotrwaÅ‚ymi relacjami z różnorodnymi atrakcjami, wycieczkami i aktywnoÅ›ciami, a także organizacjami branży turystycznej i oficjalnymi organizacjami turystycznymi. Dąży również do dalszego rozwijania partnerstw, aby wprowadzić coraz wiÄ™cej ekscytujÄ…cych produktów i ofert dla swoich klientów. W miarÄ™ upÅ‚ywu lat 365Tickets utrzymywaÅ‚ politykÄ™ cenowÄ… i osiÄ…gnÄ…Å‚ znacznie wiÄ™cej, oferujÄ…c znaczne rabaty na wiele atrakcji. Teraz w trzeciÄ… dekadÄ™ w Internecie 365Tickets znacznie rozszerÅ‚ swojÄ… ofertÄ™ biletów miÄ™dzynarodowych i wprowadziÅ‚ bilety na ważne wystawy, wydarzenia i dziaÅ‚ania. Z biegiem lat, 365Tickets utrzymuje politykÄ™ „ceny wejÅ›cia lub niższe” i poszerza asortyment, oferujÄ…c zniżki na szereg atrakcji, wystawy, zwiedzanie, i wiele innych na caÅ‚ym Å›wiecie. Wszystkie bilety i usÅ‚ugi sprzedawane przez 365Tickets i witryny partnerskie sÄ… kontraktowane i dostarczane 365Tickets bezpoÅ›rednio lub przez autoryzowanego agenta regionalnego. Zawsze jest w stanie sprzedać po cenie bramki lub lepiej. Ze wzglÄ™du na unikalnÄ… pozycjÄ™ posiadania bezpoÅ›rednich kontraktów z wieloma różnymi dostawcami, 365Tickets jest w stanie zaoferować wiele tanich pakietów biletów, które nie sÄ… dostÄ™pne w innych miejscach. 365Tickets byÅ‚ pomysÅ‚odawcem Print-n-Go! (drukowanie w domu) biletów w 1999 r. i ze sprzedaży ponad 6 milionów biletów, jest zaangażowany w dalszy rozwój najnowoczeÅ›niejszych technologii, aby zapewnić Ci szybkÄ… i bezpiecznÄ… rezerwacjÄ™ online. Tak wiÄ™c, bilet, który kupujesz, na zwiedzanie, wystawÄ™ lub park tematyczny, to bilet, który sam drukujesz, wstÄ™pnie wydrukowany bilet od dostawców, który 365Tickets wysyÅ‚a do Ciebie pocztÄ… bezpiecznÄ… lub bilet, który można zeskanować bezpoÅ›rednio z urzÄ…dzenia mobilnego, możesz być pewny wyjÄ…tkowo konkurencyjnych cen i Å‚atwego wstÄ™pu.

Informacje dla potencjalnych Partnerów

JeÅ›li masz wÅ‚asnÄ… stronÄ™ internetowÄ…, można doÅ‚Ä…czyć do ekscytujÄ…cego Å›wiata e-commerce, logujÄ…c siÄ™ do programu partnerskiego 365Tickets. NajproÅ›ciej, program partnerski pozwala na umieszczenie linków do 365Tickets na swojej stronie. Gdy użytkownik z Twojej strony kliknie link 365Tickets i dokona transakcji z nim, 365Tickets zapÅ‚aci Ci 4% wartoÅ›ci zakupu. LogujÄ…c siÄ™ na 365Tickets program partnerski, bÄ™dziesz mógÅ‚ dodać zawartość do swojej strony internetowej od razu i dobrze zarabiać. Åšrednia wartość zamówienia wynosi okoÅ‚o 250zÅ‚. 365Tickets posiada ponad 2000 produktów, w tym zdjęć, opisów i innych przedmiotów. Stara siÄ™ mieć bardzo bliskie i dÅ‚ugotermine relacji ze swoimi oddziaÅ‚ami, wiÄ™c jeÅ›li potrzebujesz dodatkowej pomocy przy zapisaniu siÄ™ do programu partnerskiego365Tickets, lub chcialbyÅ› zobaczyć wiÄ™cej materiaÅ‚u, możesz skontaktować z 365Tickets emajlowo.

Podziel siÄ™ opiniÄ…!

Czy korzystałeś już z usług 365Tickets? Co sądzisz o ofertach tej firmy? Zostaw swoją opinię!