Airbnb

Wszystkie opinie

Airbnb

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Hostinger
Hostinger
0 opinie

Hosting jest obecnie jedną z najważniejszych elementów cybernetycznego świata. Niezależnie od tego jaką stronę...

Logo Eko Worki
Eko Worki
0 opinie

Z pewnością choć raz podczas swojego życia miałeś okazję być naocznym świadkiem zastraszając...

Logo OkapyKuchenne
OkapyKuchenne
0 opinie

Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tego jak ważna jest jakość powietrza które nas otacza. Zarów...

Logo Aluramy
Aluramy
0 opinie

W życiu każego człowieka przychodzi czas na wyjątkowe okoliczności związane z nagrodzeniem dotychczasowych wysił...

Airbnb

Opinie o Airbnb

Airbnb - platforma internetowa do hostingu, wyszukiwania i wynajmu krótkoterminowego prywatnych mieszkaÅ„ na caÅ‚ym Å›wiecie.

Użytkownicy Airbnb majÄ… możliwość wynajÄ™cia swojego zakwaterowania w caÅ‚oÅ›ci lub w części podróżnym. Witryna zapewnia platformÄ™ do nawiÄ…zania kontaktu miÄ™dzy gospodarzem a goÅ›ciem, a także odpowiada za przetwarzanie transakcji. Airbnb oferuje mieszkania w 65 000 miast w 191 krajach Å›wiata. Od momentu zaÅ‚ożenia w sierpniu 2008 r. i do kwietnia 2017 r.

Ponad 150 milionów osób znalazÅ‚o mieszkanie za poÅ›rednictwem strony internetowej Airbnb. Airbnb nalicza pewien procent za swojÄ… dziaÅ‚alność - od wÅ‚aÅ›cicieli mieszkaÅ„ 3% kwoty rezerwacji od najemcy - od 6% do 12% od kwietnia 2017 r.

Zalety:

Wynajem prywatnego domu przez Airbnb w porównaniu z hotelami ma kilka zalet:

• Koszt czÄ™sto, zwÅ‚aszcza w dużych miastach, dziÄ™ki Airbnb można znaleźć lepsze oferty niż w hotelach. Lub za te same pieniÄ…dze można uzyskać o wiele atrakcyjniejsze warunki - lepszÄ… lokalizacjÄ™, wiÄ™cej przestrzeni, obecność kuchni, sprzÄ™tu AGD, basenu itp.

• Komfort domu. CzÄ™sto mieszkania w airbnb sÄ… w peÅ‚ni wyposażone, majÄ… wszystko, czego potrzebujesz do życia, w tym pralkÄ™, zmywarkÄ™, kuchniÄ™ z peÅ‚nym zestawem urzÄ…dzeÅ„ i naczyÅ„ itp. WÅ‚aÅ›ciciele, jeÅ›li nie jest to ich dziaÅ‚alność zawodowa, czÄ™sto wynajmujÄ… swoje zakwaterowanie w momencie wyjazdu lub jeÅ›li potrzebujesz pieniÄ™dzy i masz możliwość zamieszkania w innym miejscu. W zwiÄ…zku z tym w mieszkaniu trzeba bÄ™dzie poczekać na domowÄ… atmosferÄ™ i możliwość poznania kultury kraju od wewnÄ…trz.

• Komunikacja z reguÅ‚y dla wÅ‚aÅ›cicieli wynajem domu w airbnb to nie tylko sposób na zarabianie pieniÄ™dzy, ale także możliwość rozmowy z obcokrajowcami. Dlatego czÄ™sto chÄ™tnie z TobÄ… rozmawiajÄ…, opowiadajÄ… o Twoim rodzinnym mieÅ›cie, udzielajÄ… porad i zaleceÅ„. W tym przypadku, oczywiÅ›cie, jeÅ›li potrzebujesz prywatnoÅ›ci i nie chcesz z nikim rozmawiać, nikt nie bÄ™dzie musiaÅ‚ siÄ™ komunikować.

• Możliwość wczeÅ›niejszego okreÅ›lenia szczegóÅ‚ów warunków. Przed dokonaniem rezerwacji tego lub innego mieszkania Airbnb zapewnia możliwość skontaktowania siÄ™ z wÅ‚aÅ›cicielem i uzyskania odpowiedzi na pytania. Czy w pobliżu znajduje siÄ™ supermarket, czy to daleko do najbliższego przystanku autobusowego, gdzie można zjeść smaczny i niedrogi obiad, czy nie ma haÅ‚aÅ›liwych sÄ…siadów, gdzie sÄ… okna w pokoju i tak dalej - możesz wyjaÅ›nić wszystko, co może mieć wpÅ‚yw na jednÄ… lub drugÄ… stronÄ™ komfortu pobytu w tym miejscu.

• Socjalizacja jeÅ›li Twój profil Airbnb jest poÅ‚Ä…czony z Twoim kontem na Facebooku, możesz zobaczyć, gdzie zostali Twoi znajomi i zapytać ich o wrażenia z tego miejsca.

• Obecność premii poczÄ…tkowej. Podczas rejestracji w airbnb na polecenie znajomego otrzymujesz kupon o wartoÅ›ci 20 $, który możesz wykorzystać przy rezerwacji domu.

• Plan ratalny. Od 2018 r. bÄ™dzie można pÅ‚acić za zakwaterowanie w ratach. Pierwsza rata jest dokonywana w dniu rezerwacji, druga - bliżej daty przyjazdu. Raty bÄ™dÄ… dystrybuowane do wiÄ™kszoÅ›ci krajów, z wyjÄ…tkiem Brazylii, Chin i Indii.

Zostaw swojÄ… opiniÄ™ o Airbnb

Czy miałeś już okazję korzystać z usług Airbnb? Czy skorzystałbyś z tej opcji ponownie? Jakie są Twoje odczucia? Podziel się swoim doświadczeniem, aby przyszli klienci mogli dowiedzieć się więcej.