NiezależnaOpinia

  Opinie GENERALI

  Generali Polska jest częściÄ… Grupy Generali, jednej z najwiÄ™kszych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 185 lat jest synonimem bezpieczeÅ„stwa i innowacyjnoÅ›ci, zaspokajajÄ…c zróżnicowane i wciąż zmieniajÄ…ce siÄ™ potrzeby milionów klientów na caÅ‚ym Å›wiecie. W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1998 r. Stale buduje swojÄ… siÅ‚Ä™, stawiajÄ…c na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majÄ…tku i życia klientów indywidualnych, zarzÄ…dzaniu oszczÄ™dnoÅ›ciami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych. DziaÅ‚alność w Polsce Generali prowadzi poprzez cztery wyspecjalizowane spóÅ‚ki:

  - Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  - Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  - Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

  - Generali Finance Sp. z o.o.

  Generali stawia na dÅ‚ugoterminowÄ… wspóÅ‚pracÄ™ z klientami, kompleksowo chroniÄ…c to, co najcenniejsze, na każdym etapie ich życia i rozwoju. Generali, obserwujÄ…c Å›wiatowe trendy, buduje ubezpieczenia przyszÅ‚oÅ›ci poprzez odpowiednie dostosowywanie siÄ™ do zmian, które dotykajÄ… klientów i partnerów biznesowych każdego dnia.

  Wizja Generali

  Celem Generali jest aktywnie chronić i zwiÄ™kszać życie ludzi. Generali odgrywa aktywnÄ… i kluczowÄ… rolÄ™, by dziÄ™ki ubezpieczeniom jakość życia ludzi ulegaÅ‚a znaczÄ…cej poprawie. IstotÄ… dziaÅ‚ania Generali jest to, co w ubezpieczeniach najważniejsze: zarzÄ…dzanie i niwelowanie ryzyka w życiu osób prywatnych i instytucji. Generali angażuje siÄ™ w budowanie wartoÅ›ci. Generali troszczy siÄ™ o przyszÅ‚ość i życie swoich klientów i wspóÅ‚pracowników. Ostatecznie, ma wpÅ‚yw na jakość życia ludzi: majÄ…tek, bezpieczeÅ„stwo, doradztwo oraz obsÅ‚uga sÄ… na dÅ‚uższÄ… metÄ™ kluczowe w polepszaniu wybranego przez klientów stylu życia.

  Misja Generali

  Misja Generali - być pierwszym wyborem przez dostarczanie solidnych i dostÄ™pnych rozwiÄ…zaÅ„ ubezpieczenia. Logiczne i naturalne dziaÅ‚anie Generali, które potwierdza najlepszÄ… ofertÄ™ na rynku, opartÄ… o jasne przewagi konkurencyjne. Generali realizuje zobowiÄ…zania, dążąc do najwyższej jakoÅ›ci. Przewidywanie lub zaspokajanie życiowych potrzeb lub nadarzajÄ…cych siÄ™ okazji, dostosowanych do lokalnych i osobistych zwyczajów oraz potrzeb - tego, co postrzegane jest jako wartoÅ›ciowe. Proste, Å‚atwo dostÄ™pne i zrozumiaÅ‚e rozwiÄ…zania Generali. Zawsze konkurencyjne jakoÅ›ciowo i cenowo. Generali dąży do sformuÅ‚owania oferty, bÄ™dÄ…cej doskonaÅ‚ym poÅ‚Ä…czeniem ochrony, doradztwa oraz obsÅ‚ugi.

  Wartości Generali

  Pierwsza wartość Generali - dostarczaj na obietnicÄ™. Generali zwiÄ…zaÅ‚ siÄ™ dÅ‚ugoterminowÄ… umowÄ… wzajemnego zaufania ze wspóÅ‚pracownikami, klientami i interesariuszami. Wszystko, co robi Generali, polega na podnoszeniu jakoÅ›ci życia swoich klientów. ZobowiÄ…zuje siÄ™ uczciwie speÅ‚nić tÄ™ obietnicÄ™, budujÄ…c z nimi silnÄ… więź.

  Druga wartość Generali - wartość jego ludzi. Generali docenia swoich ludzi, wspiera ich różnorodność. Inwestuje w ich rozwój, zapewniajÄ…c przyjazne i przejrzyste Å›rodowisko pracy. Rozwój ludzi Generali zapewni dobrÄ… przyszÅ‚ość firmy.

  Trzecia wartość Generali - żyj wspólnotÄ…. Generali jest dumny z przynależnoÅ›ci do globalnej grupy, która tworzy dÅ‚ugotrwaÅ‚Ä…, silnÄ… i wartoÅ›ciowÄ… relacjÄ™ na wszystkich obsÅ‚ugiwanych przez firmÄ™ rynkach. Na każdym z nich Generali czuje siÄ™ jak w domu.

  Czwarta wartość Generali - bÄ…dź otwarty. Generali jest ciekawy Å›wiata, kompetentny, nie tworzy barier. CharakteryzujÄ… Generali otwartość i różnorodność postaw, pozwalajÄ…ce patrzeć na rzeczywistość z wielu perspektyw.

  Podziel się z nami swoim doświadczeniem na temat Generali

  MiaÅ‚eÅ› okazjÄ™ korzystać z usÅ‚ug Generali? Czy zamówienie przebiegÅ‚o pomyÅ›lnie? Twoja opinia ma niezwykÅ‚e znaczenie dla osób, które stojÄ… przed wyborem odpowiedniego dla nich produktu. Każda opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug naszym klientom.

  GENERALI
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o GENERALI

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy GENERALI jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o GENERALI. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje GENERALI?

  GENERALI działa głównie w kategorii Ubezpieczenia, a dokładniej w Mieszkanie, Inne, Samochód, Zdrowie, Wakacje.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da GENERALI com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!