Concordia

Wszystkie opinie

Concordia

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo mtu24

mtu24

0 opinie

Lubisz wypoczywać za granicÄ…? Pewnie wiesz, że na wakacjach różne rzeczy mogÄ… s...

Logo LINK4

LINK4

0 opinie

LINK4 – pionier i lider ubezpieczeÅ„ w Polsce. Jedno z najczęściej wyróżnianych towarz...

Logo Proama

Proama

0 opinie

Proama to według Dziennika Ubezpieczeniowego najszybciej rozwijająca się firma ubezpieczeniowa w Polsce, kt&oacut...

Logo Skok Stefczyka

Skok Stefczyka

0 opinie

O banku Skok Stefczyka Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka powstała w 1993 roku. W pi...

Concordia

Opinie Concordia

Swój wybór, zostać ubezpieczonym, czy nie, każdy z Was robi samodzielnie. Czy BÄ™dziesz w stanie zapewnić sobie szczęśliwe życie na emeryturze, czy nie, zależy nie tylko od wÅ‚aÅ›ciwego planowania finansowego życia, ale również od wÅ‚aÅ›ciwego zaÅ‚atwienia ubezpieczenia.

JeÅ›li czÅ‚owiek nie jest specjalistÄ…, trudno zrozumieć jakie ubezpieczenie jest potrzebne, w caÅ‚ej różnorodnoÅ›ci firm ubezpieczeniowych i ich ofert ubezpieczeniowych. Nawet typowy produkt ubezpieczeniowy każda firma ubezpieczeniowa ma swoje wÅ‚asne cechy. Wiemy że to nie prosta sprawa, znalezienie rzetelnej firmy ubezpieczeniowej, prawda? Otóż kilka sÅ‚ów o popularnym w Polsce towarzystwie ubezpieczeÅ„ Consordia.

Informacje dotyczÄ…ce Concordia

Concordia obecna jest na polskim rynku od 1997 roku. W tym czasie zdobyÅ‚a zaufanie wielu Klientów i Partnerów, rozwinęła sieć sprzedaży, nawiÄ…zaÅ‚a wspóÅ‚pracÄ™ z ponad 450 Bankami SpóÅ‚dzielczymi. Swoje doÅ›wiadczenie czerpie z blisko 140-letniej tradycji w Å›wiadczeniu usÅ‚ug ubezpieczeniowych gÅ‚ównego akcjonariusza - Concordii Versicherung Holding AG z Hanoweru. Od 2001 roku dziaÅ‚alność prowadzi również Wielkopolskie Towarzystwo UbezpieczeÅ„ Å»yciowych i Rentowych Concordia Capital S.A., które jest Towarzystwem oferujÄ…cym ubezpieczenia na życie i razem z Concordia Polska TUW tworzy ConcordiÄ™ Ubezpieczenia.

Concordia posiada obecnie 10 OddziaÅ‚ów, prawie 40 Przedstawicielstw i Agencji Generalnych oraz wspóÅ‚pracuje z blisko 2000 PoÅ›rednikami w caÅ‚ej Polsce.

Celem Concordii jest tworzenie produktów ubezpieczeniowych poÅ‚Ä…czonych z solidnÄ… likwidacjÄ… szkód. Concordia wypeÅ‚nia tÄ™ misjÄ™ od kilkunastu lat pokazujÄ…c, że jakość obsÅ‚ugi, kreowanie przyjaznej oferty, to metoda na zwiÄ™kszanie konkurencyjnoÅ›ci na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Oferta Concordia

Concordia specjalizuje siÄ™ w ubezpieczeniach rolnych, ubezpieczeniach ochrony prawnej, systemach ubezpieczeÅ„ dla firm oraz bancassurance dla bankowoÅ›ci spóÅ‚dzielczej. Na polskim rynku ubezpieczeÅ„ ConcordiÄ™ wyróżnia tworzenie polis, które nie konkurujÄ… cenÄ…, ale jakoÅ›ciÄ… Å›wiadczonych usÅ‚ug. Towarzystwo przygotowuje produkty skierowane do m.in. mieszkaÅ„ców Å›rednich i maÅ‚ych miejscowoÅ›ci, klientów banków spóÅ‚dzielczych, maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw, gmin, rolników.

KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Concordia Polska TUW wynosi 57 286 298 zÅ‚, a kapitaÅ‚ akcyjny WTUÅ»iR Concordia Capital S.A. wynosi 27.000.000 zÅ‚.O pozycji Concordii Å›wiadczÄ… także dane dotyczÄ…ce udziaÅ‚u w rynku. Ubezpieczenia upraw w ramach oferty rolnej to 35%, w przypadku ochrony prawnej – aż 50%.

Kontakt z Compensa

Jakość, którÄ… Concordia oferuje od momentu przekazywania informacji o produktach aż do po sprzedażowej obsÅ‚ugi, jest także potwierdzana przez jednÄ… z najmniejszych liczb reklamacji skÅ‚adanych do Rzecznika Finansowego.

Potwierdzeniem zaufania ze strony klientów, wysokiej jakoÅ›ci produktów i usÅ‚ug jest przyznanie Concordii licznych nagród i certyfikatów. Za pakiet ubezpieczeÅ„ dla rolnictwa – „Concordia Agro” certyfikatu jakoÅ›ci „Najlepsze w Polsce” w Konsumenckim Konkursie JakoÅ›ci. PotencjaÅ‚ w zakresie jakoÅ›ci likwidacji szkód dostrzegÅ‚a w 2010 roku Gazeta Bankowa i przyznaÅ‚a Concordii IV miejsce w rankingu Firm Ubezpieczeniowych.

Pozostaw swojÄ… opiniÄ™

Czy masz wiedzÄ™ na temat firmy Concordia? Masz życzenie odnoÅ›nie ubezpieczenia Concordia? Twoje informacje mogÄ… pomóc potencjalnym klientom w dokonaniu wyboru i decyzji czy skorzystać z usÅ‚ug Concordia. Każda opinia ma niezwykÅ‚e znaczenie dla osób, które stojÄ… przed wyborem odpowiedniego dla nich ubezpieczenia. Natomiast pracownicy grupy Concordia bÄ™dÄ… mogli uczynić wszelkich staraÅ„, by oferta firmy byÅ‚a odpowiednia i atrakcyjna dla potencjalnych klientów. Nawet krótki komentarz może przyczynić siÄ™ do poprawy dziaÅ‚alnoÅ›ci firmy.

Z przyjemnością będziemy służyć Ci dalszą pomocą!