Aegon

Wszystkie opinie

Aegon

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Aviva

Aviva

1 opinie

Aviva to jedna z instytucji oferujących bezpieczenia na życie, AC lub OC czy też wsparcie podczas zagraniczn...

Logo Ubezpieczeniaonline

Ubezpieczeniaonline

1 opinie

Ubezpieczenie może dać ci komfort i spokój ducha. Niezależnie czy chodzi o samochód, dom, zdrowie, czy też zagran...

Logo Ocenapolis

Ocenapolis

1 opinie

W naszym życiu nieszczęścia zdarzają się zawsze niespodziewanie. Pożar domu, powódź, złamanie rę...

Logo Uniqa

Uniqa

1 opinie

Kupiłeś samochód lub mieszkanie i szukasz atrakcyjnej oferty ubezpieczeniowej? Jeśli tak to warto zapoznać się z of...

Aegon

Każdy z nas wie jak dużą rolÄ™ odgrywa stabilność i poczucie bezpieczeÅ„stwa. Szczególnie gdy zakÅ‚adamy rodzinÄ™, kupujemy samochód i dom lub mieszkanie. Dlatego decydujemy siÄ™ na ubezpieczenie naszych dóbr materialnych oraz naszego zdrowia. Chcemy być bowiem przygotowani na każdÄ… sytuacjÄ™ i otrzymać wsparcie w przypadku choroby, wypadku czy też zdarzeÅ„ losowych. KtórÄ… firmÄ™ ubezpieczeniowÄ… powinniÅ›my wybrać? Rynek jest tak bogaty i konkurencyjny. Aegon to jedna z firm dziaÅ‚ajÄ…cych w Polsce, która oferuje usÅ‚ugi finansowo-ubezpieczeniowe. JeÅ›li jeszcze nie wiesz, czy zdecydować siÄ™ wÅ‚aÅ›nie na Aegon, najlepiej posÅ‚uchaj opinii obecnych klientów. Jak dziaÅ‚a obsÅ‚uga klienta, jakie sÄ… skÅ‚adki i czy odszkodowania sÄ… odpowiednio wypÅ‚acane. Takie informacje znajdziesz tutaj dziÄ™ki opiniom i komentarzom byÅ‚ych i obecnych klientów Aegon.

Informacje firmie Aegon

Grupa Aegon to jedna z czoÅ‚owych firm na Å›wiecie, która oferuje ubezpieczenia na życie, programy emerytalne i usÅ‚ugi z zakresu zarzÄ…dzania aktywami. Firma powstaÅ‚a ponad 170 lat temu, jednak Grupa Aegon w obecnym ksztaÅ‚cie powstaÅ‚a w 1983 roku w wyniku poÅ‚Ä…czenia dwóch holenderskich firm ubezpieczeniowych: AGO i Ennia. DziÅ› Aegon jest jednÄ… z 10 najwiÄ™kszych firm ubezpieczeniowych na Å›wiecie. Aegon dziaÅ‚a w ponad 20 krajach w Europie, Azji i obu Amerykach. Ponad 28 tysiÄ™cy pracowników Aegon na caÅ‚ym Å›wiecie pracuje nad tym, by pomóc 26 milionom klientów firmy wziąć odpowiedzialność za swojÄ… przyszÅ‚ość finansowÄ…. Na koniec 2017 roku Aegon zarzÄ…dzaÅ‚ portfelem inwestycji wÅ‚asnych oraz klientów wartym okoÅ‚o 817 mld euro.

Oferta Grupy Aegon

Grupa Aegon oferuje szereg usÅ‚ug ubezpieczeniowo-finansowych. Klienci mogÄ… dokonać wyboru miÄ™dzy ubezpieczeniem na życie, produktami emerytalnymi i inwestycyjnymi. Grupa dziaÅ‚a również w segmencie ubezpieczeÅ„ wypadkowych, uzupeÅ‚niajÄ…cych ubezpieczeÅ„ zdrowotnych oraz ubezpieczeÅ„ majÄ…tkowych. JeÅ›li jesteÅ› zainteresowany jednÄ… z usÅ‚ug oferowanych przez Aegon, możesz zgÅ‚osić swoje zainteresowanie wypeÅ‚niajÄ…c krótki formularz na stronie internetowej Grupy Aegon, umawiajÄ…c siÄ™ na rozmowÄ™ lub spotkanie z agentem. Możesz również wysÅ‚ać maila z zapytaniem bÄ…dź zadzwonić. Każdy klient Grupy Aegon ma dostÄ™p do Strefy Klienta na stronie internetowej Aegon, gdzie znajduje siÄ™ poradnik oraz odpowiedzi na czÄ™sto zadawane pytania. Ponadto można poÅ‚Ä…czyć siÄ™ z agentem, który udziela informacji na temat konta klienta.

Jak Grupa Aegon rozpatruje sprawÄ™?

JeÅ›li klienci majÄ… komentarze lub skargi, sÄ… one kierowane do biura gÅ‚ównego Aegon. SkargÄ™ można zÅ‚ożyć drogÄ… mailowÄ…, telefonicznÄ…, czy listownie. Odpowiedź na reklamacjÄ™ udzielana jest bez zbÄ™dnej zwÅ‚oki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Masz uwagi dotyczÄ…ce Aegon?

Gdy dokonujemy wyboru przedmiotu lub uslugi, przed decyzjÄ… czÄ™sto pytamy znajomych lub szukamy opinii na licznych forach internetowych. Pomaga to nam upewnić siÄ™ w naszym wyborze lub też zdecydować siÄ™ na konretny zakup lub usÅ‚ugÄ™. JeÅ›li Ty byÅ‚eÅ› lub jesteÅ› klientem Grupy Aegon, zostaw swojÄ… opiniÄ™ i pomóż innym użytkownikom strony wybrać firmÄ™ ubezpieczeniowÄ…. Twój komentarz pomoże również Grupie Aegon w utrzymaniu najlepszej jakoÅ›ci usÅ‚ug.