Cyfrowy Polsat

Wszystkie opinie

Cyfrowy Polsat

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo SPEEDIFY VPN

SPEEDIFY VPN

1 opinie

UsÅ‚ugi VPN rozwiÄ…zujÄ… wiele problemów: dostÄ™p anonimowy, bezpieczeÅ„stwo, odblokowan...

Logo Plus

Plus

1 opinie

Ile razy to już oferowano Ci zÅ‚ote góry? Firmy wskazujÄ… palcem na korzyÅ›ci, które mo...

Logo T-mobile

T-mobile

1 opinie

Rzekomo nikt od nas nie wymaga dzielenia się opiniami, ale tak wiele korzyści za tym przemawia, że szkoda tego...

Logo Play

Play

1 opinie

Czy zawsze marzyÅ‚eÅ› o miejscu, gdzie mógÅ‚byÅ› wymieniać siÄ™ poglÄ&...

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat S.A. to polska platforma DTH. ZostaÅ‚a uruchomiona 5 grudnia 1999 r. I jest piÄ…tÄ… co do wielkoÅ›ci platformÄ… cyfrowÄ… w Europie i najwiÄ™kszÄ… w Europie Åšrodkowej i Wschodniej. Cyfrowy Polsat ma 3,47 mln abonentów.

O Cyfrowym Polsacie

Cyfrowy Polsat S.A. jest od kwietnia 2011 r. wÅ‚aÅ›cicielem Polsatu. Finansowanie nabycia Polsatu w maju 2011 r. ByÅ‚o możliwe dziÄ™ki emisji akcji i źródeÅ‚ zewnÄ™trznych. DziÄ™ki Polsatowi Cyfrowy byÅ‚ w stanie dodać bardzo ważny standard do swojego portfolio w zakresie produkcji telewizyjnej i nadawania.

GÅ‚ównym produktem sÄ… pÅ‚atne usÅ‚ugi zwiÄ…zane z telewizjÄ… cyfrowÄ… oferowane przez Cyfrowy Polsat - jest to najwiÄ™kszy dostawca telewizji pÅ‚atnej w Polsce i jedna z wiodÄ…cych platform satelitarnych w Europie. OferujÄ… również dodatkowe usÅ‚ugi (takie jak Cyfrowy Polsat GO, pay-per view, Video On Demand) i Multiroest. ÅšwiadczÄ… również usÅ‚ugi online wideo za poÅ›rednictwem IPLA w modelu subskrypcji i transakcji (PPV).

Oferta firmy

W ramach usÅ‚ug Cyfrowego Polsatu proponowana jest kompleksowa oferta zintegrowanych usÅ‚ug medialnych i telekomunikacyjnych takich jak: usÅ‚ugi telekomunikacyjne, również usÅ‚ugi gÅ‚osowe i transmisji danych, a także usÅ‚ugi dodane (VAS). ÅšwiadczÄ… usÅ‚ugi telefonii komórkowej gÅ‚ównie za poÅ›rednictwem swojej spóÅ‚ki zależnej Polkomtel oraz usÅ‚ug telefonii stacjonarnej za poÅ›rednictwem spóÅ‚ki Netia; mobilny Internet szerokopasmowy, oferowany pod dwiema zależnymi markami: Cyfrowy Polsat i More. ÅšwiadczÄ… te usÅ‚ugi w najnowoczeÅ›niejszych technologiach LTE i LTE Advanced. OferujÄ… najwiÄ™kszy zasiÄ™g LTE w Polsce i naszych klientów. szerokopasmowa sieć stacjonarna Netia, której wÅ‚asne sieci dostÄ™powe siÄ™gajÄ… ponad 2,5 miliona domów, przeszÅ‚a w ok. 180 polskich wypożyczalni.

Grupa dziaÅ‚a w dwóch segmentach biznesowych: segment usÅ‚ug i Å›wiadczenie usÅ‚ug dla ogóÅ‚u spoÅ‚eczeÅ„stwa oraz segmenty nadawania i produkcji telewizyjnej. Ponadto Netia Å›wiadczy usÅ‚ugi w oparciu o dostÄ™p do infrastruktury Orange Polska; nadawanie i produkcja telewizyjna przez Polsat, popularnego nadawcÄ™ na polskim rynku telewizyjnym, który oferuje 34 znane kanaÅ‚y telewizyjne, także ich podstawowy kanaÅ‚ POLSAT, jeden z wiodÄ…cych kanaÅ‚ów FTA w Polsce; usÅ‚ugi hurtowe, w tym miÄ™dzy innymi: poÅ‚Ä…czenia sieciowe, tranzyt ruchu IP i gÅ‚osowego, dzierżawa Å‚Ä…czy oraz krajowe i miÄ™dzynarodowe usÅ‚ugi roamingu.

Porównaj ofertÄ™ telewizji z konkurencjÄ… naszej stronie.

Opinia końcowa

Produkty Cyfrowego Polsatu sÄ… warte zainteresowania i konkurencyjne na rynku. Warto porównać taryfy z innymi dostawcami usÅ‚ug telekomunikacyjnych.

Na przykÅ‚ad bardzo interesujÄ…cÄ… ofertÄ… Cyfrowego Polsatu jest rozpoczÄ™cie pokazywania dwóch kanaÅ‚ów nadajÄ…cych wszystkie mecze polskiej ligi piÅ‚karskiej. KanaÅ‚y Canal + Sport 3 i Canal + Sport 4 staÅ‚y siÄ™ dostÄ™pne w bezpÅ‚atnej wersji próbnej dla subskrybentów pakietu Family i wyższych pakietów od 25 lipca.

MiesiÄ™czna subskrypcja kanaÅ‚ów rozpocznie siÄ™ od 10 zÅ‚, w zależnoÅ›ci od pakietu, dla abonentów usÅ‚ug satelitarnych, IPTV i telewizji kablowej od operatora. Minimalna stawka bÄ™dzie dostÄ™pna dla abonentów pakietu Family Max, a stawka wyniesie 20 zÅ‚ dla abonentów pakietu Premium Max Plus. Abonenci bez umów staÅ‚ych zapÅ‚acÄ… 30 zÅ‚ miesiÄ™cznie.

KanaÅ‚y bÄ™dÄ… dostÄ™pne dla abonentów przez co najmniej dwa lata, a wszystkie 296 meczy bÄ™dzie dostÄ™pnych w tym sezonie.