Cyfrowy Polsat

Wszystkie opinie

Cyfrowy Polsat

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo SPEEDIFY VPN
SPEEDIFY VPN
1 opinie

UsÅ‚ugi VPN rozwiÄ…zujÄ… wiele problemów: dostÄ™p anonimowy, bezpieczeÅ„stwo, odblokowan...

Logo Plus
Plus
1 opinie

Ile razy to już oferowano Ci zÅ‚ote góry? Firmy wskazujÄ… palcem na korzyÅ›ci, które mo...

Logo nc+
nc+
1 opinie

Szukasz niezawodnego operatora usÅ‚ug telewizyjnych dla swojego domu lub biznesu? Zwróć uwagÄ™ na NC+. NC+ t...

Logo T-mobile
T-mobile
1 opinie

Rzekomo nikt od nas nie wymaga dzielenia się opiniami, ale tak wiele korzyści za tym przemawia, że szkoda tego...

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat S.A. to polska platforma DTH. ZostaÅ‚a uruchomiona 5 grudnia 1999 r. I jest piÄ…tÄ… co do wielkoÅ›ci platformÄ… cyfrowÄ… w Europie i najwiÄ™kszÄ… w Europie Åšrodkowej i Wschodniej. Cyfrowy Polsat ma 3,47 mln abonentów.

O Cyfrowym Polsacie

Cyfrowy Polsat S.A. jest od kwietnia 2011 r. wÅ‚aÅ›cicielem Polsatu. Finansowanie nabycia Polsatu w maju 2011 r. ByÅ‚o możliwe dziÄ™ki emisji akcji i źródeÅ‚ zewnÄ™trznych. DziÄ™ki Polsatowi Cyfrowy byÅ‚ w stanie dodać bardzo ważny standard do swojego portfolio w zakresie produkcji telewizyjnej i nadawania.

GÅ‚ównym produktem sÄ… pÅ‚atne usÅ‚ugi zwiÄ…zane z telewizjÄ… cyfrowÄ… oferowane przez Cyfrowy Polsat - jest to najwiÄ™kszy dostawca telewizji pÅ‚atnej w Polsce i jedna z wiodÄ…cych platform satelitarnych w Europie. OferujÄ… również dodatkowe usÅ‚ugi (takie jak Cyfrowy Polsat GO, pay-per view, Video On Demand) i Multiroest. ÅšwiadczÄ… również usÅ‚ugi online wideo za poÅ›rednictwem IPLA w modelu subskrypcji i transakcji (PPV).

Oferta firmy

W ramach usÅ‚ug Cyfrowego Polsatu proponowana jest kompleksowa oferta zintegrowanych usÅ‚ug medialnych i telekomunikacyjnych takich jak: usÅ‚ugi telekomunikacyjne, również usÅ‚ugi gÅ‚osowe i transmisji danych, a także usÅ‚ugi dodane (VAS). ÅšwiadczÄ… usÅ‚ugi telefonii komórkowej gÅ‚ównie za poÅ›rednictwem swojej spóÅ‚ki zależnej Polkomtel oraz usÅ‚ug telefonii stacjonarnej za poÅ›rednictwem spóÅ‚ki Netia; mobilny Internet szerokopasmowy, oferowany pod dwiema zależnymi markami: Cyfrowy Polsat i More. ÅšwiadczÄ… te usÅ‚ugi w najnowoczeÅ›niejszych technologiach LTE i LTE Advanced. OferujÄ… najwiÄ™kszy zasiÄ™g LTE w Polsce i naszych klientów. szerokopasmowa sieć stacjonarna Netia, której wÅ‚asne sieci dostÄ™powe siÄ™gajÄ… ponad 2,5 miliona domów, przeszÅ‚a w ok. 180 polskich wypożyczalni.

Grupa dziaÅ‚a w dwóch segmentach biznesowych: segment usÅ‚ug i Å›wiadczenie usÅ‚ug dla ogóÅ‚u spoÅ‚eczeÅ„stwa oraz segmenty nadawania i produkcji telewizyjnej. Ponadto Netia Å›wiadczy usÅ‚ugi w oparciu o dostÄ™p do infrastruktury Orange Polska; nadawanie i produkcja telewizyjna przez Polsat, popularnego nadawcÄ™ na polskim rynku telewizyjnym, który oferuje 34 znane kanaÅ‚y telewizyjne, także ich podstawowy kanaÅ‚ POLSAT, jeden z wiodÄ…cych kanaÅ‚ów FTA w Polsce; usÅ‚ugi hurtowe, w tym miÄ™dzy innymi: poÅ‚Ä…czenia sieciowe, tranzyt ruchu IP i gÅ‚osowego, dzierżawa Å‚Ä…czy oraz krajowe i miÄ™dzynarodowe usÅ‚ugi roamingu.

Porównaj ofertÄ™ telewizji z konkurencjÄ… naszej stronie.

Opinia końcowa

Produkty Cyfrowego Polsatu sÄ… warte zainteresowania i konkurencyjne na rynku. Warto porównać taryfy z innymi dostawcami usÅ‚ug telekomunikacyjnych.

Na przykÅ‚ad bardzo interesujÄ…cÄ… ofertÄ… Cyfrowego Polsatu jest rozpoczÄ™cie pokazywania dwóch kanaÅ‚ów nadajÄ…cych wszystkie mecze polskiej ligi piÅ‚karskiej. KanaÅ‚y Canal + Sport 3 i Canal + Sport 4 staÅ‚y siÄ™ dostÄ™pne w bezpÅ‚atnej wersji próbnej dla subskrybentów pakietu Family i wyższych pakietów od 25 lipca.

MiesiÄ™czna subskrypcja kanaÅ‚ów rozpocznie siÄ™ od 10 zÅ‚, w zależnoÅ›ci od pakietu, dla abonentów usÅ‚ug satelitarnych, IPTV i telewizji kablowej od operatora. Minimalna stawka bÄ™dzie dostÄ™pna dla abonentów pakietu Family Max, a stawka wyniesie 20 zÅ‚ dla abonentów pakietu Premium Max Plus. Abonenci bez umów staÅ‚ych zapÅ‚acÄ… 30 zÅ‚ miesiÄ™cznie.

KanaÅ‚y bÄ™dÄ… dostÄ™pne dla abonentów przez co najmniej dwa lata, a wszystkie 296 meczy bÄ™dzie dostÄ™pnych w tym sezonie.