Vippo

Wszystkie opinie

Vippo

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Miloan

Miloan

1 opinie

Miloan - serwis internetowego kredytu online Pożyczka online – najlepsza alternatywa w trudnej sytuacji finansowej. Szybko&Arin...

Logo Finzmo

Finzmo

3 opinie

Finzmo oferuje swoim klientom pomoc w znalezieniu odpowiedniego wsparcia finansowego. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii gwara...

Logo Bancovo

Bancovo

1 opinie

Opinie o BancovoBANCOVO to pierwsza i jedyna w Polsce platforma, na której porównasz rzeczywiste oferty kredytów bankowych i p...

Logo Ferratum

Ferratum

1 opinie

Zanim skusisz siÄ™ na szybkÄ… pożyczkÄ™ od organizacji bankowych, musisz dowiedzieć siÄ...

Vippo

Każdy klient ma czuć siÄ™ jak VIP. Tak ma być obsÅ‚ugiwany i takie wÅ‚aÅ›nie majÄ… być pożyczki firmy. Bez zbÄ™dnych formalnoÅ›ci, bez haczyków, za to z należytÄ… starannoÅ›ciÄ… i w peÅ‚ni profesjonalnie. Wszystko fair. Vippo zorganizowaliÅ›my tak, jak sami od zawsze chcieliÅ›my, aby wyglÄ…daÅ‚y finanse osobiste. Fin-tech po polsku w najlepszym tego sÅ‚owa znaczeniu.

Strony Umowy i czas obowiÄ…zywania:

Umowa obowiÄ…zuje przez okres od dnia jej zawarcia do dnia przewidzianego w harmonogramie na spÅ‚atÄ™ ostatniej raty. Pożyczka udzielana jest na okres 24 miesiÄ™cy od daty wypÅ‚aty pożyczki. Przez datÄ™ wypÅ‚aty pożyczki Strony ustalajÄ… datÄ™ uznania rachunku. Klienta kwotÄ… pożyczki bÄ…dź przez przekazanie Å›rodków do dyspozycji Klienta w niżej wymieniony sposób:

• Przelew standardowy na konto: BezpÅ‚atny. Czas otrzymania Å›rodków uzależniony jest od sesji rozrachunkowych banku Klienta.

• WypÅ‚ata czekiem GIRO: WypÅ‚ata gotówki za poÅ›rednictwem Banku Pocztowego w oddziaÅ‚ach Poczty Polskiej. Dane do realizacji czeku przekazywane sÄ… Klientowi w momencie podpisania umowy i czek jest gotowy do wypÅ‚aty po 60 minutach. Ważność czeku wynosi 7 dni. Koszt jednorazowy opÅ‚aty wynosi 15 zÅ‚otych i jest przekazywany do Banku Pocztowego w celu pokrycia kosztów wypÅ‚aty pożyczki. OpÅ‚ata jest pobierana z pierwszÄ… ratÄ… pożyczki.

Pożyczkodawca w uzasadnionych przypadkach, zastrzega możliwość wstrzymania wypÅ‚aty pożyczki do momentu przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji tożsamoÅ›ci Klienta, w szczególnoÅ›ci poprzez przesÅ‚anie na adres mailowy Biura ObsÅ‚ugi Klienta: kontakt@vippo.pl skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajÄ…cego tożsamość Klienta.

W przypadku, gdy weryfikacja tożsamoÅ›ci przebiegnie negatywnie lub gdy Klient odmówi poddania siÄ™ dodatkowej weryfikacji tożsamoÅ›ci, umowa pożyczki wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

Zasady i terminy spłaty pożyczki:

Klient zobowiÄ…zany jest do zwrotu kwoty pożyczki poprzez wpÅ‚atÄ™ rat kapitaÅ‚owych i odsetek, powiÄ™kszonych o prowizjÄ™ administracyjnÄ… i prowizjÄ™ za udzielenie pożyczki oraz do poniesienia ewentualnych kosztów dodatkowych zwiÄ…zanych z opcjonalnÄ… usÅ‚ugÄ… wybranÄ… przez Klienta (wypÅ‚ata w formie czeku GIRO) na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w Umowie w wymiarze 24 miesiÄ™cznych rat, w terminach pÅ‚atnoÅ›ci okreÅ›lonych zgodnie z UmowÄ… i zaÅ‚Ä…czonym do niej harmonogramem.

Reprezentatywny przykład pożyczki

Poniżej prezentujemy ważnÄ… informacjÄ™ na moment wygenerowania z naszego systemu danych o caÅ‚kowitym koszcie kredytu konsumpcyjnego (pożyczki) ponoszonym przez konsumenta wyrażonym jako wartość procentowa caÅ‚kowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Wartość ta może ulec nieznacznym zmianom (z uwagi na zmianÄ™ parametrów pożyczki) w stosunku do informacji wygenerowanej w innym czasie na wydruku propozycji umowy pożyczki, którÄ… Pożyczkodawca bÄ™dzie Pani / Panu udostÄ™pniaÅ‚ jako ofertÄ™ zawarcia umowy. Prosimy o uważne sprawdzenie lub porównanie tychże informacji.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 111,88%, caÅ‚kowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1500,00 zÅ‚, caÅ‚kowita kwota do zapÅ‚aty 2581,55 zÅ‚, oprocentowanie staÅ‚e 10,00%, caÅ‚kowity koszt kredytu 1081,55 zÅ‚ (w tym: jednorazowa opÅ‚ata przygotowawcza 420,00 zÅ‚; comiesiÄ™czna opÅ‚ata administracyjna 30,00 zÅ‚-Å‚Ä…cznie 540 zÅ‚, odsetki 121,55 zÅ‚), 18 miesiÄ™cznych rat równych po 143,42 zÅ‚. Kalkulacja zostaÅ‚a dokonana na dzieÅ„ 02.11.2017 r. na reprezentatywnym przykÅ‚adzie. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolnoÅ›ci kredytowej.