NiezależnaOpinia

  Opinie Vippo

  Każdy klient ma czuć siÄ™ jak VIP. Tak ma być obsÅ‚ugiwany i takie wÅ‚aÅ›nie majÄ… być pożyczki firmy. Bez zbÄ™dnych formalnoÅ›ci, bez haczyków, za to z należytÄ… starannoÅ›ciÄ… i w peÅ‚ni profesjonalnie. Wszystko fair. Vippo zorganizowaliÅ›my tak, jak sami od zawsze chcieliÅ›my, aby wyglÄ…daÅ‚y finanse osobiste. Fin-tech po polsku w najlepszym tego sÅ‚owa znaczeniu.

  Strony Umowy i czas obowiÄ…zywania:

  Umowa obowiÄ…zuje przez okres od dnia jej zawarcia do dnia przewidzianego w harmonogramie na spÅ‚atÄ™ ostatniej raty. Pożyczka udzielana jest na okres 24 miesiÄ™cy od daty wypÅ‚aty pożyczki. Przez datÄ™ wypÅ‚aty pożyczki Strony ustalajÄ… datÄ™ uznania rachunku. Klienta kwotÄ… pożyczki bÄ…dź przez przekazanie Å›rodków do dyspozycji Klienta w niżej wymieniony sposób:

  • Przelew standardowy na konto: BezpÅ‚atny. Czas otrzymania Å›rodków uzależniony jest od sesji rozrachunkowych banku Klienta.

  • WypÅ‚ata czekiem GIRO: WypÅ‚ata gotówki za poÅ›rednictwem Banku Pocztowego w oddziaÅ‚ach Poczty Polskiej. Dane do realizacji czeku przekazywane sÄ… Klientowi w momencie podpisania umowy i czek jest gotowy do wypÅ‚aty po 60 minutach. Ważność czeku wynosi 7 dni. Koszt jednorazowy opÅ‚aty wynosi 15 zÅ‚otych i jest przekazywany do Banku Pocztowego w celu pokrycia kosztów wypÅ‚aty pożyczki. OpÅ‚ata jest pobierana z pierwszÄ… ratÄ… pożyczki.

  Pożyczkodawca w uzasadnionych przypadkach, zastrzega możliwość wstrzymania wypÅ‚aty pożyczki do momentu przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji tożsamoÅ›ci Klienta, w szczególnoÅ›ci poprzez przesÅ‚anie na adres mailowy Biura ObsÅ‚ugi Klienta: kontakt@vippo.pl skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajÄ…cego tożsamość Klienta.

  W przypadku, gdy weryfikacja tożsamoÅ›ci przebiegnie negatywnie lub gdy Klient odmówi poddania siÄ™ dodatkowej weryfikacji tożsamoÅ›ci, umowa pożyczki wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

  Zasady i terminy spłaty pożyczki:

  Klient zobowiÄ…zany jest do zwrotu kwoty pożyczki poprzez wpÅ‚atÄ™ rat kapitaÅ‚owych i odsetek, powiÄ™kszonych o prowizjÄ™ administracyjnÄ… i prowizjÄ™ za udzielenie pożyczki oraz do poniesienia ewentualnych kosztów dodatkowych zwiÄ…zanych z opcjonalnÄ… usÅ‚ugÄ… wybranÄ… przez Klienta (wypÅ‚ata w formie czeku GIRO) na rachunek Pożyczkodawcy wskazany w Umowie w wymiarze 24 miesiÄ™cznych rat, w terminach pÅ‚atnoÅ›ci okreÅ›lonych zgodnie z UmowÄ… i zaÅ‚Ä…czonym do niej harmonogramem.

  Vippo - The selfless camera smartphone | Honest Branding || Adhi Sangathi!

  Reprezentatywny przykład pożyczki

  Poniżej prezentujemy ważnÄ… informacjÄ™ na moment wygenerowania z naszego systemu danych o caÅ‚kowitym koszcie kredytu konsumpcyjnego (pożyczki) ponoszonym przez konsumenta wyrażonym jako wartość procentowa caÅ‚kowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Wartość ta może ulec nieznacznym zmianom (z uwagi na zmianÄ™ parametrów pożyczki) w stosunku do informacji wygenerowanej w innym czasie na wydruku propozycji umowy pożyczki, którÄ… Pożyczkodawca bÄ™dzie Pani / Panu udostÄ™pniaÅ‚ jako ofertÄ™ zawarcia umowy. Prosimy o uważne sprawdzenie lub porównanie tychże informacji.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 111,88%, caÅ‚kowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1500,00 zÅ‚, caÅ‚kowita kwota do zapÅ‚aty 2581,55 zÅ‚, oprocentowanie staÅ‚e 10,00%, caÅ‚kowity koszt kredytu 1081,55 zÅ‚ (w tym: jednorazowa opÅ‚ata przygotowawcza 420,00 zÅ‚; comiesiÄ™czna opÅ‚ata administracyjna 30,00 zÅ‚-Å‚Ä…cznie 540 zÅ‚, odsetki 121,55 zÅ‚), 18 miesiÄ™cznych rat równych po 143,42 zÅ‚. Kalkulacja zostaÅ‚a dokonana na dzieÅ„ 02.11.2017 r. na reprezentatywnym przykÅ‚adzie. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolnoÅ›ci kredytowej.

  Vippo
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Vippo

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Vippo jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o Vippo. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Vippo?

  Vippo działa głównie w kategorii Pożyczki, a dokładniej w Mortgages, Loans, Loan Comparison sites.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da Vippo com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!