sLoan.pl

Wszystkie opinie

sLoan.pl

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Miloan
Miloan
1 opinie

Miloan - serwis internetowego kredytu online Pożyczka online – najlepsza alternatywa w trudnej sytuacji finansowej. Szybko&Arin...

Logo Finzmo
Finzmo
3 opinie

Finzmo oferuje swoim klientom pomoc w znalezieniu odpowiedniego wsparcia finansowego. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii gwara...

Logo Bancovo
Bancovo
1 opinie

Opinie o BancovoBANCOVO to pierwsza i jedyna w Polsce platforma, na której porównasz rzeczywiste oferty kredytów bankowych i p...

Logo Ferratum
Ferratum
1 opinie

Zanim skusisz siÄ™ na szybkÄ… pożyczkÄ™ od organizacji bankowych, musisz dowiedzieć siÄ...

sLoan.pl

Pożyczka online od Sloan to dodatkowe pieniÄ…dze w wysokoÅ›ci od 100 do 4 000 zÅ‚. Minimalny okres kredytowania wynosi 15 dni, maksymalny z kolei 30. To idealny czas na zebranie dodatkowych Å›rodków i spÅ‚acenie zadÅ‚użenia. Ci, którzy zebrali wczeÅ›niej pieniÄ…dze na spÅ‚atÄ™ pożyczki, mogÄ… uregulować zadÅ‚użenie przed terminem bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

Jakie musisz speÅ‚niać warunki?

O pożyczkÄ™ możesz ubiegać siÄ™ gdy: jesteÅ› obywatelem Polski i posiadasz staÅ‚e miejsce zamieszkania na terytorium Polski jesteÅ› w wieku od 21 do 65 lat utworzyÅ‚eÅ›/-aÅ› swój profil na stronie, zweryfikowaÅ‚eÅ›/-aÅ› rachunek bankowy, zaakceptowaÅ‚eÅ›/-aÅ› warunki oraz zÅ‚ożyÅ‚eÅ›/-aÅ› poprawnie wniosek jesteÅ› staÅ‚ym użytkownikiem numeru telefonii komórkowej oraz posiadasz osobisty rachunek bankowy w Polsce w chwili ubiegania siÄ™ o pożyczkÄ™, nie posiadasz zalegÅ‚oÅ›ci finansowych wzglÄ™dem sLoan.pl oraz nie zostaÅ‚eÅ› wpisany do żadnych rejestrów.

Jak otrzymać pożyczkę w sLoan.pl?

Jeżeli JESTEÅš już klientem sLoan.pl lub zarejestrowaÅ‚eÅ›/-aÅ› siÄ™ i otrzymaÅ‚eÅ›/-aÅ› od nas powiadomienie SMS o pomyÅ›lnym zakoÅ„czeniu rejestracji, możesz wypeÅ‚nić wniosek o pożyczkÄ™, logujÄ…c siÄ™ na profil klienta podajÄ…c swój numer PESEL i hasÅ‚o. NastÄ™pnie przejdź do zakÅ‚adki rachunki bankowe aby zweryfikować konto za pomocÄ… usÅ‚ugi KONTOMATIK. Na suwaku wybierz odpowiedniÄ… kwotÄ™ pożyczki i okres spÅ‚aty. PrzeÅ›lij wniosek. Po otrzymaniu wniosku, na podstawie danych uzyskanych podczas rejestracji bÄ…dź informacji zamieszczonych w bazach danych lub zbiorach danych kredytodawców, pożyczkodawca dokona oceny zdolnoÅ›ci kredytowej Klienta. O podjÄ™tej decyzji pożyczkodawcy odnoÅ›nie zawnioskowanej kwoty poinformuje wiadomość SMS lub konsultant sLoan.pl skontaktuje siÄ™ z TobÄ… telefonicznie. Proces przygotowania umowy pożyczki oraz wypÅ‚ata Å›rodków trwa okoÅ‚o 15 minut. Jeżeli NIE JESTEÅš jeszcze klientem sLoan.pl, musisz siÄ™ najpierw zarejestrować (przeczytaj nastÄ™pne pytanie).

Jak się zarejestrować?

REJESTRACJA: Po wejÅ›ciu na stronÄ™ sLoan.pl kliknij link „Rejestracja”. NastÄ™pnie wypeÅ‚nij wszystkie wymagane pola w formularzu rejestracyjnym, zapoznaj siÄ™ i zaakceptuj warunki oraz kliknij „ZAREJESTRUJ SIĘ” W celu dokoÅ„czenia rejestracji wejdź w zakÅ‚adkÄ™ „Rachunki bankowe” aby potwierdzić dane za pomocÄ… usÅ‚ugi Kontomatik. Po dokonaniu natychmiastowej weryfikacji bÄ™dziesz mógÅ‚/-a zÅ‚ożyć wniosek o pożyczkÄ™.

Co z moim przelewem? Kiedy zostanie zaksięgowana spłata?

Przelewy dotyczÄ…ce spÅ‚at caÅ‚oÅ›ci bÄ…dź części zobowiÄ…zania sÄ… sprawdzane i wprowadzane do systemu sLoan.pl tego samego dnia lub nastÄ™pnego dnia po zaksiÄ™gowaniu pÅ‚atnoÅ›ci. Banki sÄ… sprawdzane kilka razy w ciÄ…gu dnia, a informacje sÄ… aktualizowane na profilu Klienta. Zazwyczaj pÅ‚atnoÅ›ci sÄ… ksiÄ™gowane do godziny. W przypadku gdy to trwa dÅ‚użej prosimy o przesÅ‚anie potwierdzenia przelewu na podany adres mailowy. PÅ‚atnoÅ›ci przelane w dniu nieroboczym sÄ… wprowadzane do systemu w nastÄ™pnym dniu roboczym. Jeżeli przelewasz Å›rodki z innego banku, tzw. zewnÄ™trzny przelew, ksiÄ™gowanie może potrwać dÅ‚użej. RealizujÄ…c wypÅ‚aty pożyczek korzystamy z opcji ekspresowych przelewów BlueCash. DziÄ™ki naszej wspóÅ‚pracy z serwisem Blue Media S.A. możesz otrzymać pożyczkÄ™ w krótkim czasie, zgodnie z zasadami i terminem w jakim twój bank realizuje przelewy.

MiaÅ‚eÅ› okazjÄ™ korzystać z usÅ‚ug sLoan,pl? Czy pożyczka przebiegÅ‚a pomyÅ›lnie? Czy skorzystaÅ‚byÅ› z tej opcji ponownie? Czy szybkość uzyskania pieniÄ™dzy jest realna, 15 minut? A może znalazÅ‚eÅ› dziwne kruczki w warunkach umowy lub prowizja jest za wysoka? ProszÄ™, podziel siÄ™ z nami swoim doÅ›wiadczeniem, chociażby w kilku sÅ‚owach i pozwól oszczÄ™dzić pieniÄ…dze tysiÄ…com osób.