Rapida

Wszystkie opinie

Rapida

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Miloan

Miloan

1 opinie

Miloan - serwis internetowego kredytu online Pożyczka online – najlepsza alternatywa w trudnej sytuacji finansowej. Szybko&Arin...

Logo Finzmo

Finzmo

3 opinie

Finzmo oferuje swoim klientom pomoc w znalezieniu odpowiedniego wsparcia finansowego. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii gwara...

Logo Bancovo

Bancovo

1 opinie

Opinie o BancovoBANCOVO to pierwsza i jedyna w Polsce platforma, na której porównasz rzeczywiste oferty kredytów bankowych i p...

Logo Ferratum

Ferratum

1 opinie

Zanim skusisz siÄ™ na szybkÄ… pożyczkÄ™ od organizacji bankowych, musisz dowiedzieć siÄ...

Rapida

Pożyczka w Rapidamoney jest szybka i łatwa!

Pierwszy krok to wypeÅ‚nienie i podpisanie online naszego 5-cio minutowego formularza zgÅ‚oszeniowego. Po zaakceptowaniu zgÅ‚oszenia wysyÅ‚ajÄ… link dla gwaranta. Gwarant wypeÅ‚nia i podpisuje swojÄ… część aplikacji. Pożyczkobiorca wraz z gwarantem proszeni sÄ… również o wypeÅ‚nienie prostego formularza online dotyczÄ…cego dochodów oraz miesiÄ™cznych wydatków. Pomaga to upewnić siÄ™, że obydwie osoby bÄ™dÄ… w stanie spÅ‚acać raty kredytu.

Krok drugi to krótka rozmowa telefoniczna z PożyczkobiorcÄ… oraz gwarantem, w celu potwierdzenia szczegóÅ‚ów i upewniena siÄ™, że obie strony rozumiejÄ… swoje obowiÄ…zki. Pożyczki starajÄ… siÄ™ wypÅ‚acać w ciÄ…gu 48 godzin od momentu akceptacji gwaranta. PieniÄ…dze sÄ… wpÅ‚acane na rachunek bankowy gwaranta, który przekazuje pieniÄ…dze Pożyczkobiorcy.

Jakie sÄ… kryteria kredytobiorcy?

W Rapida Money nie osÄ…dzajÄ… ciÄ™ na podstawie historii kredytowej. Pożyczka może być przyznana osobie w wieku 18 - 75 lat, która posiada status rezydenta, czyli zamieszkuje na terenie Polski . Pożyczkobiorca nie może być w trakcie postÄ™powania o ogÅ‚oszenie upadÅ‚oÅ›ci konsumenckiej oraz musi wykazać zdolność do pokrycia miesiÄ™cznej raty. Potrzebny bÄ™dzie również znajomy lub czÅ‚onek rodziny, który zgodzi siÄ™ być Twoim gwarantem.

Jak wypełnić część aplikacji należącej do gwaranta?

Po wypeÅ‚nieniu części aplikacji należącej do pożyczkobiorcy wysyÅ‚ajÄ… link, który należy przekazać gwarantowi, który nastÄ™pnie zostanie poproszony o wypeÅ‚nienie podstawowych informacji o sobie. W ramach weryfikacji przed wypÅ‚atÄ… pożyczki, upewniajÄ… siÄ™ że gwarant jest stabilny finansowo i nie miaÅ‚ w przeszÅ‚oÅ›ci problemów ze spÅ‚atÄ… zobowiÄ…zaÅ„. PrzeprowadzajÄ… również rozmowÄ™ telefonicznÄ… z gwarantem, w celu upewnienia siÄ™, że zrozumiaÅ‚ on swoje obowiÄ…zki i jest w stanie pokryć raty pożyczki jeÅ›li pożyczkobiorca nie dokona zapÅ‚aty.

Ile trzeba czekać na wypłatę kredytu?

Zawsze robijÄ… wszystko co w ich mocy, aby pożyczka zostaÅ‚a wypÅ‚acona tak szybko jak jest to możliwe. WiÄ™kszość pożyczek wypÅ‚acajÄ… w ciÄ…gu 48 godzin. JeÅ›li Ty i Twój gwarant ukoÅ„czycie aplikacjÄ™ online i wszystkie procesy weryfikacyjne odbÄ™dÄ… siÄ™ bez problemu, mogÄ… wypÅ‚acić pożyczkÄ™ w ciÄ…gu 24 godzin. Po wypeÅ‚nieniu formularzy aplikacyjnych przeprowadzajÄ… krótkÄ… rozmowÄ™ z TobÄ… i Twoim gwarantem. Im szybciej to nastÄ…pi tym szybciej bÄ™dziemy mogli wypÅ‚acić pieniÄ…dze. Czynniki spowalniajÄ…ce proces aplikacji: Niemożność skontaktowania siÄ™ z tobÄ… lub twoim gwarantem. ZÅ‚ożenie aplikacji podczas weekendu lub w okresie Å›wiÄ…tecznym. Konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, takich jak dowód tożsamoÅ›ci lub wyciÄ…g z konta bankowego.

Kto może zostać gwarantem?

Gwarantem może zostać każdy, kto dobrze zna pożyczkobiorcÄ™ i ufa że jest on w stanie terminowo spÅ‚acać pożyczkÄ™. Gwarant powinien być osobÄ… w wieku 18 - 75 lat, która jest w stanie wykazać, że nie miaÅ‚a problemów ze spÅ‚atÄ… zobowiÄ…zaÅ„ w przeszÅ‚oÅ›ci. Gwarant jest odpowiedzialny za uiszczanie rat, w momencie gdy pożyczkobiorca nie dokona pÅ‚atnoÅ›ci, dlatego też musi być osobÄ… finansowo stabilnÄ….

Podziel się z nami swoim doświadczeniem!

Miałeś okazję korzystać z usług Rapida? Czy pożyczka przeszła pomyślnie? Twoja opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakości poziomu usług naszym klientom.