Finansowi Eksperci

Wszystkie opinie

Finansowi Eksperci

100% Kupiłbym tu ponownie

Opinie, skargi i doświadczenia klientów Napisz opinię

Poznaj niezależnie opinie, doświadczenia klientów oraz ich skargi! Dowiedz się o najlepszych sklepach online i dostawcach usług. Teraz klienci decydują, które sklepy są godne uwagi a które nie!

Wszystkie opinie (0)

  • Nie ma jeszcze żadnych opini!

    Znajdź firmy, z którymi masz doświadczenie i napisz o nich opinie! Twoje opinie przyczyniają się do większej przejrzystości rynku i zwiększają wiarygodność firm..

Inni również oglądali

Logo Miloan

Miloan

1 opinie

Miloan - serwis internetowego kredytu online Pożyczka online – najlepsza alternatywa w trudnej sytuacji finansowej. Szybko&Arin...

Logo Finzmo

Finzmo

3 opinie

Finzmo oferuje swoim klientom pomoc w znalezieniu odpowiedniego wsparcia finansowego. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii gwara...

Logo Bancovo

Bancovo

1 opinie

Opinie o BancovoBANCOVO to pierwsza i jedyna w Polsce platforma, na której porównasz rzeczywiste oferty kredytów bankowych i p...

Logo Ferratum

Ferratum

1 opinie

Zanim skusisz siÄ™ na szybkÄ… pożyczkÄ™ od organizacji bankowych, musisz dowiedzieć siÄ...

Finansowi Eksperci

DziÄ™ki Finansowym Ekspertom wysyÅ‚asz nam swoje dane i pozwalasz bankom konkurować o TwojÄ… ofertÄ™. To Ty wybierasz bank najodpowiedniejszy dla Ciebie. UsÅ‚ugi sÄ… caÅ‚kowicie darmowe i nie niosÄ… ze sobÄ… żadnych zobowiÄ…zaÅ„. WypeÅ‚nij wniosek przez formularz na tej stronie, a szybko otrzymasz informacjÄ™ zwrotnÄ… od naszych partnerów finansowych.

Czy firma sprawdza historiÄ™ kredytowÄ… w BIK?

BIK zostaÅ‚o utworzone w roku 1997 za sprawÄ… banków i ZwiÄ…zku Banków Polskich. Biuro Informacji Kredytowej to najwiÄ™ksza w Polsce baza danych o podmiotach indywidualnych, jak i przedsiÄ™biorstwach. Oprócz informacji na temat zadÅ‚użeÅ„, BIK ma informacje o pożyczkach pozabankowych. BIK cechuje duża sprawdzalność. utrwalone w Biurze informacji kredytowej wiadomoÅ›ci z jednej strony majÄ… dobry aspekt, zwÅ‚aszcza dla osób majÄ…cych pozytywnÄ…dobrÄ… historiÄ™ finansowÄ…, z drugiej negatywnÄ… dla osób, którzy posiadajÄ… zalegÅ‚e zobowiÄ…zania finansowe. BIK ogólnie jest oceniane jako znaczÄ…ca instytucja, sÅ‚użąca rzeczowej ocenie sytuacji i wspomagajÄ…ca dziaÅ‚ania finansowe. Wykorzystanie danych z BIK jest bardzo wysokie. Możliwość zakupu informacji BIK jest dostÄ™pna za odpowiednia kwotÄ…. TAK – kredytodawca weryfikuje informacje w historiÄ™ w BIK,

Czy mo zrezygnować z umowy kredytu gotówkowego?

1. Kredytobiorca posiada prawo aby odstÄ…pić od zawartej umowy w okresie dwóch tygodni od czasu zatwierdzenia umowy. NastÄ™pstwem odstÄ…pienia od umowy bÄ™dzie jej natychmiastowe wygaÅ›niÄ™cie.

2.Klient ma 14 dni od chwili zatwierdzenia umowy na zÅ‚ożenie dokumentu o unieważnieniu tej umowy. 3.Rezygnacje powinno siÄ™ przekazać pocztÄ… czy też na adres mailowy.Później pożyczkobiorca zwraca natychmiastowo sumÄ™ chwilówki w caÅ‚oÅ›ci z odsetkami.

Czy www.finansowieksperci.com sprawdza bazy KRD?

Krajowy Rejestr DÅ‚ugów, czyli w skrócie KRD to jedno z paru biur informacji gospodarczej dziaÅ‚ajÄ…ce od 4 sierpnia 2003 roku. Para siÄ™ skÅ‚adowaniem i upowszechnieniem wiadomoÅ›ci również personali gospodarczych. ObejmujÄ… one przede wszystkim zobowiÄ…zania i terminów speÅ‚niania siÄ™ z obowiÄ…zków. Kompletowane informacji tyczÄ… siÄ™ inwestorów i nabywców. Dopisanie pożyczkobiorcy do KRD owocuje doÅ‚ożeniem go do ogólnodostÄ™pnej spisu zadÅ‚użonych osób i zakÅ‚adów. Taka okazuje siÄ™ najwydajniejszym Å›rodkiem na odebranie nieuiszczonych pieniÄ™dzy np. nieuregulowanej pensji albo alimentów. O wykluczenie z KRD trzeba siÄ™ ubiegać poprzez zgÅ‚oszenie proÅ›by o wykluczenie. TAK – firma weryfikuje informacje w KRD.

Opóźnienie w spÅ‚acie kredytu – Windykacja

JeÅ›li nie uda nam siÄ™ spÅ‚acić zobowiÄ…zania w umówionym czasie albo zalegamy ze spÅ‚atÄ… rat zobowiÄ…zania po okreÅ›lonym terminie nasza zadÅ‚użenie zostanie przekazana do windykacji. Windykacja polega na takich czynnoÅ›ciach, na skutek których dÅ‚użnik ureguluje swojÄ… zalegÅ‚ość a jeÅ›li nie – zadÅ‚użenie zostanie przekazana do sÄ…du i nastÄ™pnie do komornika. Zanim tak siÄ™ stanie jest kilka możliwoÅ›ci dziaÅ‚ania ze strony dÅ‚użnika. Można zawrzeć umowÄ™ z firmÄ… o rozÅ‚ożenie zadÅ‚użenie na mniejsze raty co jest bardzo dogodnym rozwiÄ…zaniem zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla kredytodawcy. Ten pierwszy nie ponosi na dodatkowe koszty komornicze, ten drugi- otrzymuje swoje pieniÄ…dze, wolniej, ale jednak.

Pozostaw swojÄ… opinie

MiaÅ‚eÅ› okazjÄ™ korzystać z usÅ‚ug Finansowi Eksperci? Czy skorzystaÅ‚byÅ› z ich usÅ‚ug ponownie? A może znalazÅ‚eÅ› dziwne kruczki w warunkach umowy lub prowizja jest za wysoka? ProszÄ™, podziel siÄ™ z nami swoim doÅ›wiadczeniem, chociażby w kilku sÅ‚owach i pozwól oszczÄ™dzić pieniÄ…dze tysiÄ…com osób.