NiezależnaOpinia

  Opinie Fellow Finance

  Fellow Finance to najbardziej zaawansowana w Europie platforma pożyczek spoÅ‚ecznoÅ›ciowych i crowdfundingowych, za pomocÄ… której osoby fizyczne i przedsiÄ™biorstwa mogÄ… uzyskać potrzebne finansowanie na dogodnych warunkach, a inwestorzy osiÄ…gać przychody odsetkowe z udzielonych pożyczek. Jest jedynym dziaÅ‚ajÄ…cym w strefie euro dostawcÄ… usÅ‚ug finansowania spoÅ‚ecznoÅ›ciowego, który oferuje zarówno pożyczki spoÅ‚ecznoÅ›ciowe dla konsumentów, jak i majÄ…cy formÄ™ pożyczki crowdfunding dla przedsiÄ™biorstw. DziÄ™ki dynamicznemu rozwojowi w krótkim czasie Fellow Finance staÅ‚ siÄ™ najwiÄ™kszym podmiotem w branży pożyczek peer-to-peer w krajach nordyckich. Fellow Finance Oyj to fiÅ„ska spóÅ‚ka z branży fintech, zaÅ‚ożona w roku 2013, która od momentu rozpoczÄ™cia dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2014 rozrosÅ‚a siÄ™ w miÄ™dzynarodowÄ… grupÄ™ kapitaÅ‚owÄ…, oferujÄ…cÄ… usÅ‚ugi finansowania spoÅ‚ecznoÅ›ciowego. Podmiot dominujÄ…cy, Fellow Finance Oyj, uzyskaÅ‚ licencjÄ™ instytucji pÅ‚atniczej od fiÅ„skiej komisji nadzoru finansowego (Finanssivalvonta) i jest notowany na rynku gieÅ‚dowym Nasdaq First North Finland. W Polsce dziaÅ‚a poprzez swojÄ… spóÅ‚kÄ™-córkÄ™, Fellow Finance Polska sp. z o.o.

  Misja i wizja Fellow Finance

  Fellow Finance chce zmienić tradycyjny model finansowania bankowego w bezpoÅ›rednie pożyczanie Å›rodków pomiÄ™dzy osobami fizycznymi i firmami. WizjÄ… firmy jest zostać europejskim liderem finansowania spoÅ‚ecznoÅ›ciowego dla konsumentów i przedsiÄ™biorstw. WartoÅ›ci Fellow Finance:

  - Pionierskość: przez innowacyjne, cyfrowe rozwiązania Fellow Finance zmienia tradycyjny sektor finansowy i bankowy;

  - Wydajność: wykorzystanie zdobyczy technologicznych umożliwia niespotykaną wydajność działalności;

  - Przejrzystość: dziaÅ‚alność Fellow Finance jest w peÅ‚ni transparentna dla klientów i interesariuszy;

  - Jakość: bardziej zaawansowana usÅ‚uga zapewnia lepszÄ… obsÅ‚ugÄ™ i satysfakcjÄ™ klientów.

  Plarforma pożyczek spoÅ‚ecznoÅ›ciowych Fellow Finance to rynek pożyczkowy dla posiadajÄ…cych zdolność kredytowÄ… osób fizycznych i przedsiÄ™biorstw oraz dla poszukujÄ…cych przychodów odsetkowych inwestorów. Wnioskodawca wybiera kwotÄ™ pożyczki i okres pożyczkowania, dopasowujÄ…c ratÄ™ do swoich możliwoÅ›ci. Inwestor zakÅ‚ada rachunek inwestycyjny i wybiera, komu i na jakich warunkach chce pożyczać. Pożyczkobiorca zwraca pożyczkodawcy pożyczony kapitaÅ‚ w równych comiesiÄ™cznych ratach wraz z odsetkami.

  Formuła działalności Fellow Finance

  Fellow Finance chce zmienić tradycyjny model finansowania bankowego w bezpoÅ›rednie pożyczanie Å›rodków pomiÄ™dzy osobami fizycznymi i firmami. Z tego powodu stworzyÅ‚ zaawansowanÄ…, elektronicznÄ… platformÄ™, na której każdy może pożyczać każdemu - konsumenci firmom i konsumentom. Fellow Finance czyni pożyczanie bezpiecznym i prostym, ponieważ ubieganie siÄ™ i udzielanie finansowania powinno być Å‚atwe, nieskomplikowane i przejrzyste dla każdego. Oparty o uczenie maszynowe komputerowy model statystyczny oraz oparty o popyt i podaż model ustalania oprocentowania umożliwiajÄ… niespotykanie wydajne poÅ›rednictwo w finansowaniu. RozwiÄ…zania te sÄ… korzystne i tworzÄ… wartość dodanÄ… zarówno dla wnioskodawców, jak i dla inwestorów. Fellow Finance nieustannie poszerza ofertÄ™ o nowe produkty i udostÄ™pnia rynki kolejnych krajów. Celem firmy jest zdobycie w najbliższej przyszÅ‚oÅ›ci pozycji lidera europejskiego rynku usÅ‚ug finansowania spoÅ‚ecznoÅ›ciowego dla konsumentów i przedsiÄ™biorstw. Fellow Finance ma szerokie doÅ›wiadczenie w rozwijaniu i wdrażaniu rozwiÄ…zaÅ„ oraz prowadzeniu dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej w zakresie usÅ‚ug finansowych, w tym zwiÄ…zanych z lokowaniem oszczÄ™dnoÅ›ci, inwestowaniem, finansowaniem i zarzÄ…dzaniem należnoÅ›ciami, w wielu krajach w Europie. Fellow Finance uczestniczyÅ‚ w rozwoju metod podejmowania decyzji kredytowych i systemów teleinformatycznych, za pomocÄ… których setki tysiÄ™cy europejczyków uzyskaÅ‚y finansowanie na kwotÄ™ ponad 900 mln EUR. Fellow Finance opracowywaÅ‚ też i rozwijÄ…Å‚ liczne rozwiÄ…zania i kanaÅ‚y dystrybucji dla pożyczkodawców.

  Co sÄ…dzisz o ofertach Fellow Finance?

  Podziel siÄ™ opiniÄ…! Twoja opinia jest dla nas ważna i pomaga w zapewnieniu najlepszej jakoÅ›ci poziomu usÅ‚ug dla naszych klientów.

  Fellow Finance
  Opinie, skargi a doświadczenie klijentow (0)

  10
  100% Będę kupować tutaj nadal!
  Zamówienie
  rating
  10
  Serwis
  rating
  10
  Cennik
  rating
  10
  Dostava
  rating
  10

  Wszystkie opinie

  Czytaj o doswiadczeniach klientów, niezależnie opinie oraz skargi! Dowiedż się o najlepszych (online) sklepach. Wspólnie zdecydujemy, które sklepy są godne naszey uwagi a które nie!

  Napisz wlasną opinię o Fellow Finance

  Twoja opinia

  FAQ

  Czy Fellow Finance jest firmą godną zaufania?

  Obecnie jest 1 opinia klienta o Fellow Finance. Średnio firma otrzymała ocenę w wysokości 10/10, a 100% recenzentów wskazało, że ponownie kupiliby produkt tej markę.

  Jakie usługi lub produkty oferuje Fellow Finance?

  Fellow Finance działa głównie w kategorii Pożyczki, a dokładniej w Loans.

  Przeczytałem wszystkie recenzje. Co teraz?

  Você teve uma impressão positiva das avaliações? Nesse caso, você pode fazer seu pedido no site da Fellow Finance com confiança. Caso contrário, você pode encontrar muitas outras marcas para ler no nosso site!